Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Який опір ізоляції повинен бути у автоматичного вимикача в холодному стані? 97. Вимірювання опору ізоляції котушок і контактів магнітних пускачів виконують мегомметром на напругу:
не менше 1 мОм

не менше 5 мОм

не менше 7 мОм

+не менше 10 мОм

Л [1], с.400

97. Вимірювання опору ізоляції котушок і контактів магнітних пускачів виконують мегомметром на напругу:

250 В

500 В

+ 500–1000 В

100 В

Л [1], с.407

98. Строк служби – це:

напрацювання електротехнічного обладнання від початку експлуатації або відновлення після поточного або капітального ремонту до настання граничного стану

сумарне напрацювання електротехнічного пристрою, при досягненні якого застосування за призначенням повинно бути припинено

+календарна тривалість експлуатації електротехнічного пристрою від початку роботи або відновлення після поточного або капітального ремонту до настання граничного стану

календарна тривалість експлуатації електротехнічного пристрою, по закінченні якої застосування за призначенням повинно бути припинено

Л [1], с.41

Якою повинна бути мінімальна напруга на затискачах котушки магнітного пускача для його надійного вмикання (в % від номінальної)?

не менже ніж 60

не менже ніж 70

+ не менже ніж 85

не менже ніж 90

Л [1], с.408

100. З якою періодичністю проводять планові огляди трансформатор­них підстанцій без постійного чергового персоналу ?

не рідше 1 разу на 3 місяці

не рідше 1 разу на рік

не рідше 1 разу на 6 місяців

+не рідше 1 разу на місяць

 

Л[5], с.86


 

Коди відповідей на питання тестів
№ питання № вірної відповіді № питання № вірної відповіді № питання № вірної відповіді
   
   

Література

 

1. Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., Яковлєв В.Ф. Експлуатація енергооблад­нання та засобів автоматизації в системі АПК / За ред. С.О. Єрмолаєва. – К.: Мета, 2003.

2. ПУЭ–86. – М.:Энергоатомиздат,1986.

3. Коханівський С.П. Довідник по ТО і ремонту електрообладнання автомобілів, тракторів і комбайнів – К.:Урожай,1988.

4. Несправності силового електрообладнання / За ред. О.С. Марченко. – К.: Урожай,1994.

5. Пястолов А.А., Вахромєєв С.А., Єрмолаєв С.О. та іні. Експлуатація і ремонт електроустановок . – К.:Вища школа,1978.

6. Таран В.П. и др. Справочник по эксплуатации электроустановок. / Под ред.. В.П. Тарана. – М.: Колос, 1983.

7. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К.: Основа, 1998

8. Кашенко П.С., Біленко О.А. та інші Курсове і дипломне проектування – К.:»Аграрна освіта», 2008

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных