Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Як відрізняються виконавчі органи виконавчі органи сільських (селищних, міських) рад за способом прийняття рішень?
1. Колегіальні (комісія, комітет, виконком)

2. Єдиноначальні (голова)

5. Виконавчий комітет сільської (селищної, міської) ради підпорядкований:

· раді, що його утворила;

· сільському (селищному, міському) голові;

· обласній (районній) раді;

· місцевій державній адміністрації в частині делегованих повноважень;

· є самостійним організаційно-правовим елементом самоврядування у поселенні.

6. Виконання повноважень місцевого самоврядування на рівні територіальних громад здійснюють:

· виконавчий комітет сільської (селищної, міської) ради;

· управління (відділи) виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради;

· управління (відділи) сільської (селищної, міської) ради;

· апарат сільської (селищної, міської) ради;

· сільський (селищний, міський) голова;

· апарат виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради;

· місцева державна адміністрація;

· територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

7. Виконавчий комітет сільської (селищної, міської) ради утворюється:

· на строк повноважень сільського (селищного, міського) голови;

· на строк повноважень сільської (селищної, міської) ради;

· на 5 років.

 

8. Персональний склад виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради:

· затверджується радою за поданням сільської (селищної, міської) ради;

· призначається сільським (селищним, міським) головою;

· призначається сільським (селищним, міським) головою за погодженням з сільською (селищною, міською) радою;

· затверджується сільською (селищною, міською) радою за поданням сільського (селищного, міського) голови.

9. Заступники сільського (селищного, міського голови) з питань діяльності виконавчих органів призначаються:

· сільським (селищним, міським) головою;

· сільською (селищною, міською) радою;

· сільським (селищним, міським) головою за погодженням з сільською (селищною, міською) радою;

· сільською (селищною, міською) радою за поданням сільського (селищного, міського) голови.

10. Чи можуть входити до виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради депутати відповідної ради:

· так;

· ні;

· так, у випадках передбачених законодавством

11. Члени виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради, що працюють у ньому на постійній основі можуть:

· мати представницький мандат депутата сільської (селищної, міської) ради, що його утворила;

· бути членом партії;

· займатися підприємницькою діяльністю;

· мати подвійне громадянство;

· мати представницький мандат районної (обласної) ради;

· займатися медичною практикою.

12. Рішення виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради мають:

· нормативний характер;

· ненормативний характер;

· можуть мати як нормативний так і ненормативний характер.

13. Створення виконавчих органів сільської (селищної, міської) ради здійснюється:

· сільською (селищною, міською) радою;

· сільською (селищною, міською) радою за поданням сільського (селищного, міського) голови;

· сільським (селищним, міською) головою з затвердженням сільською (селищною, міською) радою.

14. Управління (відділи)сільської (селищної, міської) радипідпорядковані:

· сільській (селищній, міській) раді;

· сільському (селищному, міському) голові;

· виконавчому комітету сільської (селищної, міської) ради;

· є самостійним організаційно-правовим елементом самоврядування.

15. Керівники управлінь та відділів сільської (селищної, міської) ради призначаються на посаду:

· сільською (селищною, міською) радою;

· сільським (селищним, міським) головою;

· сільською (селищною, міською) радою за погодженням з органами державної влади у випадках передбачених законом;

· сільським (селищним, міським) головою за погодженням з органами державної влади у випадках передбачених законом;

· сільською (селищною, міською) радою за поданням сільського (селищного, міського) голови.

16. Методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється:

· сільською (селищною, міською) радою;

· обласною (районною) радою;

· виконавчим комітетом сільської (селищної, міської) ради;

· Голов6ним управлінням державної служби.

17. Положення про відділи, управліннясільської (селищної, міської) радизатверджуються:

· сільським (селищним, міською) головою;

· виконавчим комітетом сільської (селищної, міської) ради;

· сільською (селищною, міською) радою.

18. На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняти особи:

· визнанні судом недієздатними;

· негромадянами України;

· особи, що є громадянами менше ніж 5 років;

· які мають не погашену судимість;

· члени партії;

· які мають вік понад 65 років за виключенням випадків, передбачених законодавством;

· які не мають відповідної освіти;

· які позбавлені права займати посади в органах влади;

· які будуть безпосередньо підлеглі близьким родичам.

19. Делеговані повноваження держави виконавчим органам сільської (селищної, міської) ради виникають внаслідок:

· прийняття закону України;

· делегування з боку Кабінету Міністрів України;

· делегування з боку місцевої державної адміністрації.

20. Виконавчий орган сільської (селищної, міської) ради може не створюватися:

· за рішенням територіальної громади або сільської (селищної, міської) ради у випадках передбачених у законодавстві;

· за рішенням районної (обласної) ради у випадках передбачених у законодавстві;

· за рішенням місцевої державної адміністрації у випадках передбачених у законодавстві;

· законодавство України передбачає обов’язковість створення виконавчого комітету ради.

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных