Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального?
1. Непараметричні

2. Параметричні

3. Аналітичні

4. Описові

 

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях?

1. Т-критерій відповідності c2 Пірсона

2. Т-критерій Вілкоксона

3. Критерій Колмогорова-Смирнова (l2)

4. Коефіцієнт Стьюдента

 

Для порівняння показників захворюваності на пародонтит у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є першим у розрахунку стандартизованих показників?

1. Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників

2. Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

3. Вибір та розрахунок стандарту

4. Обчислення стандартизованих показників

 

У місті В. проводилась оцінка якості лікування у хірургічних стаціонарах лікарень. Післяопераційна летальність у хірургічному стаціонарі № 1 становила – 1,3 %, а у хірургічному стаціонарі № 2 – 1,5 %. Які дані можна взяти за стандарт для оцінки отриманих результатів?

1. Всі відповіді правильні

2. Віковий склад хворих у хірургічному стаціонарі № 1

3. Склад хворих за діагнозом у хірургічному стаціонарі № 2

4. Віковий склад хворих у хірургічному відділенні № 3 (еталонному)

Аналізуючи захворюваність на гінгівіт у різних цехах заводу, встановлено, що інтенсивні показники вищі у цеху № 1, тоді як стандартизовані за віком показники вищі у цеху № 2. Оцініть отримані результати?

1. У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у цеху №2

2. У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у цеху №1

3. У разі усунення вікової неоднорідності показники були б однаковими

4. У разі усунення вікової неоднорідності інтенсивні показники не зміняться

Вивчення багатьох факторів та ознак у медико-біологічних дослідженнях проводиться для прогнозування очікуваних змін у взаємопов’язаних явищах. Який коефіцієнт використовують для визначення розмірів цих змін?

1. Коефіцієнт регресії

2. Коефіцієнт рангової кореляції (Спірмена)

3. Коефіцієнт прямолінійної кореляції (Пірсона)

4. Критерій Вілкоксона

94. Під час обстеження контингенту пацієнтів, які регулярно приймають медичні препарати, встановлено кореляційний зв'язок між тривалість вживання ліків та рівнем захворюваності органів травлення. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,23; mrxy= ± 0,09. Охарактеризуйте силу і напрямок зв’язку.

1. Слабкий і прямий

2. Слабкий і зворотний

3. Середній і прямий

4. Середній і зворотний

У районі П. проводилося вивчення рівнів захворюваності на хейліт у різних населених пунктах. Відомим є склад населення, але чисельність груп при цьому розподілі є незначною. Який з методів стандартизації найбільш доцільно використати у цьому випадку?

1. Опосередкований

2. Прямий

3. Зворотній

4. Змішаний

У В-ому районі проводився аналіз показників смертності у міських та сільських поселеннях. Показник загальної смертності у міських поселеннях становив – 9,3 %о, а у сільських – 14,5 %о. Які дані можна взяти за стандарт для оцінки отриманих результатів?

1. Всі відповіді правильні

2. Розподіл жителів за віком у міських поселеннях

3. Сумарний розподіл жителів за віком у міських і сільських поселеннях

4. Загальнодержавний віковий розподіл

Аналізуючи показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності внаслідок ГРВІ, серед працівників поліклінік № 7 та № 8 міста Н.; встановлено, що співвідношення інтенсивних показників та показників стандартизованих за стажем роботи не відрізняється. Оцініть отримані результати?

1. Стаж не має істотного впливу на рівень інтенсивних показників

2. Стаж має істотний вплив на рівень інтенсивних показників

3. У разі усунення різниці у стажі роботи показники були б однаковими

4. У разі усунення різниці у стажі захворюваність була б вищою у поліклініці №8

У молодших класах шкіл міста Д. проводили медичні огляди учнів. Встановлено, що ріст та вага дітей є взаємопов’язаними. Так, зі збільшенням росту спостерігається збільшення маса тіла. Як називається такий вид залежності?

1. Кореляційний зв'язок

2. Функціональний зв'язок

3. Сильний зв'язок

4. Слабкий зв'язок

99. Працівники санітарно-епідеміологічної станції міста С. вивчали кореляційний зв'язок між рівнем концентрації фтору у питній воді та кількістю осіб, поражених флюорозом. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,86; mrxy= ± 0,11. Охарактеризуйте силу і напрямок зв’язку.

1. Сильний і прямий

2. Сильний і зворотний

3. Слабкий і зворотний

4. Слабкий і прямий

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных