Главная | Случайная

КАТЕГОРИИ:


Які із перерахованих напрямків не відносяться до основних в роботі поліклініки?

1. Науково-дослідницька

2. Профілактична

3. Лікувально-діагностична

4. Організаційно-методична

 

Що із перерахованого відноситься до основних завдань реєстратури?

1. Оформлення та зберігання медичної документації

2. Надання консультативної допомоги хворим з метою уточнення діагнозу

3. Проведення профілактичних медичних оглядів

4. Експертиза працездатності

 

Метод динамічного медичного спостереження за здоровими і хворими людьми з метою раннього виявлення, взяття на облік і раціонального комплексного лікування захворювань – це?

1. Диспансерний метод

2. Епідеміологічний метод

3. Динамічний метод

4. Профілактичний метод

 

167. Співвідношення середньорічної кількості ліжок до кількості зайнятих посад в стаціонарі, це:

1. Навантаження на одну посаду лікаря

2. Повнота використання ліжкового фонду

3. Середня зайнятість ліжка в році

4. Забезпеченість населення лікарняними ліжками

 

168. Медичну допомогу у сільській лікарській амбулаторії можуть надавати штатні спеціалісти:

1. Педіатр, стоматолог, терапевт

2. Терапевт, невролог, отоларинголог

3. Педіатр, офтальмолог, акушер-гінеколог

4. Стоматолог, терапевт, невролог

 

169. Заклад охорони здоров'я, який надає первинну та вторинну медичну допомогу міському населенню за дільнично-територіальним принципом, це:

1. Поліклініка

2. Амбулаторія

3. Сільська дільнична лікарня

4. Міська лікарня

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Яка з перелічених переваг характерна для вивчення захворюваності за даними звертань в медичні заклади? | До якого розділу профілактичної роботи поліклініки відноситься раннє виявлення інфекцій і нагляд СЕС, організація ізоляції хворих, поточної дезінфекції?
vikidalka.ru - 2015-2017 год. Все права принадлежат их авторам!