Главная | Случайная

КАТЕГОРИИ:


Які із наведених захворювань не відносяться до важливих неепідемічних ?

1. Госпіталізована захворюваність

2. Психічні захворювання

3. Окремі шкірні та всі венеричні захворювання

4. Активний туберкульоз

 

Причиною обліку який захворювань є соціально-економічні збитки внаслідок ураження працездатного населення, довготривалості та високої вартості лікування і реабілітації, високої летальності?

1. Найважливіших неепідемічних

2. Інфекційних захворювань

3. Госпіталізованих захворювань

4. Захворювань з тимчасовою втратою працездатності

 

Лікарю-онкологу необхідно проаналізувати онкологічну захворюваність на дільниці. Що є одиницею спостереження в даному випадку?

1. Встановлений випадок онкологічного захворювання

2. Всі онкологічні хворі

3. Підозра на онкологічне захворювання

4. Випадок госпіталізації на онкологічне захворювання

Лікарю-ординатору доручено вивчити госпіталізовану захворюваність. За допомогою якого облікового документа можна це здійснити?

1. Картка хворого, що вибув з стаціонару

2. Листок непрацездатності

3. Медична карта стаціонарного хворого

4. Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару

На підприємстві з шкідливими умовами праці проводять комплекс заходів з метою зниження рівня захворюваності. Так, лікарем було виявлено групу осіб, які мали листки тимчасової непрацездатності тривалістю більше 40 днів у зв’язку з етіологічно-пов’язаними захворюваннями. Як називається така група?

1. Група тривало хворіючих осіб

2. Група часто хворіючих осіб

3. Група часто та тривало хворіючих осіб

4. Контрольна група осіб

Лікарю промислового підприємства доручено вивчити захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на підприємстві. З допомогою якого статистичного документа можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

1. Листок непрацездатності

2. Картка диспансерного спостереження

3. Зведена відомість обліку захворюваності населення

4. Картка хворого, що вибув з стаціонару

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
На промисловому підприємстві внаслідок нещасного випадку працівник отримав травму. Який обліковий документ повинен оформити лікар? | Сімейний лікар запідозрив в пацієнта інфекційне захворювання – дифтерія. Хто з медичного персоналу повинен заповнити «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання» (ф.058/о)?
vikidalka.ru - 2015-2017 год. Все права принадлежат их авторам!