Главная | Случайная

КАТЕГОРИИ:


Яка функція соціальної психології реалізується як систематизація знань з проблеми сприймання, передавання інформації, взаємодії та взаємовпливу людей?

A *комунікативна

B гуманістична

C прогностична

D теоретико-пізнавальна

E прикладна

3. Якщо присутність інших людей веде до покращення результатів діяльності особистості, то це явище називається:

A *соціальна фасилітація

B соціальна інгібіція

C соціальна перцепція

D емпатія

E соціальна атракція

4. Якщо присутність інших людей веде до погіршення результатів діяльності особистості, то це явище називається:

A *соціальна інгібіція

B соціальна атракція

C соціальна перцепція

D емпатія

E соціальна фасилітація

Що в даному прикладі буде виступати незалежною змінною “Вивчення впливу стилю лідерства на динамічні процеси в групі”?

A *стиль діяльності лідера

B динамічні процеси в групі

C мала група

D члени групи

E особистість лідера

6. Що в даному прикладі буде виступати залежною змінною “Вивчення впливу стилю лідерства на динамічні процеси в групі”?

A *динамічні процеси в групі

B стиль діяльності лідера

C мала група

D члени групи

E особистість лідера

7. За допомогою якого дослідження ми перевіряємо придатність вибраної методики соціально-психологічного дослідження:

A *пілотажного

B спеціального

C вибіркового

D експериментального

E лонгитюдного

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Згідно з яким напрямом свідомість як предмет наукового дослід­ження заперечується, а психіка зводиться до різних форм поведінки. | За допомогою якого принципу соціально-психологічного дослідження відбувається об’єднання елементів дослідження в єдине ціле, систему зв’язків, в певну структуру?
vikidalka.ru - 2015-2017 год. Все права принадлежат их авторам!