Главная | Случайная

КАТЕГОРИИ:


Яку групу характеризує такий опис: найвища стадія розвитку спільноти, внутрішня згуртованість, кооперативність, сформоване почуття “Ми”?

A *колектив

B конгломерат

C група-кооперація

D група асоціація

E дифузна група

32. Особистість, на яку офіційно покладені функції управління і організації діяльності в групі (установі, фірмі та ін.), називають:

A *керівником

B аутсайдером

C зіркою

D авторитетом

E лідером

33. Теорія, що концентрує свою увагу на вроджених якостях лідера, доводить, що ним може бути особа з певними особистісними якостями (сукупністю певних психологічних рис), називається:

A *теорією рис (особистісна теорія лідерства)

B ситуаційною теорією лідерства

C поведінкова теорія лідерства

D системна теорія лідерства

E комплексна теорія лідерства

Про який стиль керівництва йде мова у даному прикладі: Керівник вимагає, щоб про всі справи доповідали лише йому, завжди наказує, розпоряджається, але ніколи не просить своїх підлеглих.

A *авторитарний

B ліберальний

C демократичний

D поблажливий

E стиль невтручання

35.Спосіб (режим) мислення людей, які, перебуваючи у тісно згуртованій групі і прагнучи до єдності думок, головним вважають пошук консенсусу, що знижує їх здатність до пізнання реальності, в соціальній психології називають:

A *групове мислення

B групова поляризація

C зсув до ризику

D групова нормалізація

E груповий конфлікт

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Якому поняттю відповідає дане визначення: під час взаємодії індивідів відбувається виникнення взаємної привабливості, розуміння, прийняття один одного у взаємодії? | громадським організаціям та їх спілкам, які беруть участь у конкурсі соціальних проектів програм на 2014 рік
vikidalka.ru - 2015-2017 год. Все права принадлежат их авторам!