Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Характеристика контролю при чищенні та змащенні форми
Поопераційний контроль

Стадійний процес Операції стадійних процесів Контрольовані параметри Нормативна величина параметрів Нормативне відхилення Назва нормативного документу
Підготовка форм Чищення форми якість - -   ГОСТ 18886 – 73
Змащення форми якість - -
Збирання форми Відхилення від номінальних розмірів - Не допускається

Періодичний контроль

Стадійний процес Операції Нормативне відхилення Назва нормативного документу
Підготовка форм Огляд стану форми -   ГОСТ 18886 – 73
Перевірка внутрішніх розмірів Не допускається
Перевірка плоскості піддона Не допускається

Армування

3.2.1 Стисле викладення можливих способів армування палі

Залізобетон армований звичайною арматурою, має суттєвий конструктивний недолік – невисоку тріщиностійкість, зумовлену слабким опором бетону розтягальним зусиллям (не більш як 12% його міцності при стиску). Граничний розтяг бетону будь яких марок не перевищує 0,2мм/м, у той же час напруження в розтягненій зоні арматури при таких деформаціях бетону становить тільки 20…25% її розрахункової міцності. Для підвищення тріщиностійкості бетону використовують попередньо-напружену арматуру.

Механічний спосіб натягання арматури полягає у розтягненні її осьовою силою, яка створюється гідравлічними і гвинтовими домкратами, вантажними пристроями з системою блоків, а також спе­ціальними машинами при безперервному армуванні високоміцним дротом. Механізми, які використовують для натягання лінійної арма­тури, умовно ділять на дві групи: домкрати, що являють собою переносні або пересувні пристрої без допоміжного оснащення, і натяжні машини (стаціонарні або пересувні), обладнані додатко­вими вузлами, приводами та механізмами для допоміжних робіт.

Електротермічний спосіб натягування арматури полягає у тому, що нагріті струмом до зазначеного подовження арматурні елементи фіксують у жорст­ких упорах, які перешкоджають скороченню елементів під час охолодження, внаслідок чого в них виникає задане напруження. Напружувані елементи мають на кінцях затискні пристрої у ви­гляді анкерних головок, шайб, клинових затискачів. Напруження на бетон передається після тверднення за ра­хунок зчеплення арматури з бетоном, а для дроту, аби запобігти проковзуванню при обтисканні, використовують проміжні ан­кери. Стержні арматури при електротермічному способі натягання нагрівають до температури 350...500 СС, залежно від марки сталі. Нагрі­вання вище цієї температури призводить до зниження характерис­тик міцності напружуваної сталі. Тривалість нагрівання залежить від діаметра арматури: для стержневої арматури вона становить 0,5...10,0 хв.

 

Електротермомеханічний спосіб натягання арматури викорис­товують переважно при безперервному армуванні, що дає змогу створювати одно-, дво- та тривісне напруження конструкцій, за­стосовувати комплексну механізацію та автоматизацію процесу армування, економніше використовувати арматуру. Комбіноване напруження арматури дає можливість за рахунок нагрівання її усунути перенапруження в місцях обгинання дро­том упорів та штирів під час армування і зменшити механічне на­вантаження. Максимальна температура нагрівання повинна бути не менша ніж 350 °С.

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных