Главная | Случайная

КАТЕГОРИИ:


1 страница

Курс

Тест сұрақтары

<question> Криминология дегеніміз:

<variant>Қылмыстылық туралы ілім.

<variant> Қылмыстылық және қылмыс еместік туралы ілім.

<variant> Қылмыстардың жасалу тәсілдері туралы ғылым.

<variant> Қылмыстарға тергеу жүргізу әдістеріне қатысты ғылым.

<variant> Жаза туралы ілім.

 

<question> Криминологиядағы биологиялық мектептің негізін салушы:

<variant>Чезаре Лoмбрoзо.

<variant> Эммануил Кант.

<variant> Зигмунд Фрейд.

<variant> Спиноза.

<variant> Ж. Ж. Руссо.

 

<question> Криминология пәні дегеніміз:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Қылмыстылық.

<variant> Қылмыстылықтың себептері.

<variant> Қылмыскердің жеке тұлғасы.

<variant> Қылмыстылықтың алдын алу.

 

<question> Криминологиялық мәліметтерді жинаудың әдістеріне не жатпайды?:

<variant>Сараптама.

<variant> Жауап алу.

<variant> Бақылау.

<variant> Сұрау салу

<variant> Сауалнама /анкеталау/.

 

<question> Латенттігі жоғары қылмыстарды көрсетіңдер:

<variant>Сыбайлас жемқорлық.

<variant> Кісі өлтіру.

<variant> Әйел зорлау.

<variant> Талан-тараж.

<variant> ТонаушылыҚ.

 

<question> “Детерминация” сөзінің басты ұғымы мен маңызы қандай?:

<variant>Анықтау.

<variant> Білу.

<variant> Оқу.

<variant> Жасау.

<variant> Сұрау салу.

 

<question> Төменде көрсетілгендердің ішінде қылмыстылықты зерттеп білудің қандай жолдарын білесіңдер?:

<variant>Анторпологиялық.

<variant> Құқықтық.

<variant> Әлеуметтік.

<variant> Экологиялық.

<variant> Экономикалық.

 

<question> Виктимология дегеніміз не?:

<variant>Зардап шегушінің жүріс-тұрысын зерттеп білу.

<variant> Қылмыстың жасалу шарты.

<variant> Жасырын қылмыстылықты зерттеп білу.

<variant> Зардап шегушінің қатарына қосылу процессі.

<variant> Дұрыс жауабы жоқ.

 

<question> Виктимизация дегеніміз не?:

<variant>Жәбірленушінің қатарына қосылу процессі.

<variant> Қылмыскердің психологиялық ерекшеліктері.

<variant> Қылмыстың себебін зерттеп білу әдісі.

<variant> Зардап шегушінің жүріс-тұрысын зерттеп білу.

<variant> Жәбірленушінің жүріс-тұрысын зерттеп білу.

 

<question> Арнаулы криминологиялық алдын алудың субъектісіне кім жатпайды?:

<variant>Сот.

<variant> ІІМ /МВД/.

<variant> Учаскелік инспектор.

<variant> Прокуратура.

<variant> ҰҚК /КНБ/.

 

<question> Қылмыстылықтың құрылысы дегеніміз не?:

<variant>Әртүрлі қылмыс түрлерінің арақатынасы.

<variant> Әрбір жылдарға бөлінген елдегі қылмыстың саны.

<variant> Қылмыс жасаған адамдар санының, материалдық зардап мөлшеріне арақатынасы.

<variant> Жалпы дүние жүзілік қылмыстылықтың ішіндегі, еліміздегі қылмыстылықтың

салыстырмалы салмағы

<variant> Пайдақорлық қылмыстардың арақатынасы.

 

<question> Қылмыстылықтың географиясы дегеніміз не?:

<variant>Еліміздің әр түрлі аумақтары бойынша қылмыстылықтың таралуы туралы мәліметтер.

<variant> Қылмыскерлер миграциясының анағұрлым кең тараған жерлері.

<variant> Елдегі қылмыстылықтың жағдайына, әртүрлі аумақтағы өмірдің экономикалық шарттарының әсер етуі туралы мағлұмат.

<variant> Қылмыстық ортадағы аумақ аралық байланыстар.

<variant> Қалалар бойынша қылмыстылықтың таралуы.

 

<question> Қылмыстылықтың динамикасы дегеніміз не?:

<variant>Қылмыстылықтың жағдайының және құрылысының өзгеру көрсеткіші.

<variant> 10 жылдағы қылмыстылықтың жалпы өсімі.

<variant> Қылмыстылықтың жағдайының 2 жыл ішіндегі өзгеру көрсеткіші.

<variant> Пайдақорлық қылмыстарының өзгеру көрсеткіші.

<variant> 5 жылдағы қылмыстылықтың жалпы өсімі.

 

<question> Қылмыстылықты зерттеп білудегі социологиялық жолдың маңызы қандай?:

<variant>Социологиялық жол, қылмыскерлердің белгілі бір тобына емес, қоғамның дамуындағы ақаулықтарды жою үшін, қылмыстылыққа әсер ету мақсатында, оған басты энергияны бағыттау дегенді білдіреді.

<variant> Социологиялық жол, қылмыстылық туралы нақты мәліметтерді алуға мүмкіндік береді.

<variant> Социологиялық жолдың маңызы, криминологиялық талдау жүргізуде статистикалық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді.

<variant> Социологтар, құылмыстылықтан туындаған зардапты дұрыс зерттейді.

<variant> Социологтар жәбірленушіге келтірілген зардапты зерттейді.

 

<question> Қылмыстылықты антропологиялық жолмен түсіндірудің маңызы қандай?:

<variant>Қылмыстылық, антропологияның функциясы ретінде қарастырылады.

<variant> Қылмыстың себебін зерттеп білуде хирургиялыҚ әдісті Қолдану.

<variant> Басқа да әдістерді қолдану.

<variant> Қылмыстық жүріс-тұрыстың әлеуметтік-психологиялық қана емес, психофизиологиялық детерминантын да зерттеп білу.

<variant> Қылмыстылық азғындаудың, дегенерацияның қорытындысы ретінде, басқа да психофизиологиялық ауытқулардың нәтижесі ретінде талданады.

 

<question> Қылмыстылықты зерттеп білудегі теологиялық жолдың мәні неде?:

<variant>Қылмыстылық - зұлымдықтың көрінісі: қылмыс, адамның құдайдан арылғандығын, я болмаса шайтанның билігіне түскенін білдіреді.

<variant> Теологиялық жолдың шеңберінде, қылмыстылықты зерттеп білу, күнә ретінде қарастырылады.

<variant> Теологиялық жолдың шеңберінде қылмыстылық күнәһар іс-әрекеттердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі.

<variant> Теологиялық жолдың шеңберінде, қылмыскердің жеке тұлғасы емес, қылмыстылықтың себебі оқытылады.

<variant> Теология – жалған ғылым, және оның шеңберінде қандай да болмасын мәселені зерттеу, ғалымдар мен тәжірибе адамдарын қателестіреді.

 

<question> Қылмыскердің жеке тұлғасы дегеніміз:

<variant>Қандай да болмасын қылмысты жасауға негіз болатын барлық криминогендік қасиеттердің жиынтығы.

<variant> Қылмыс жасаған адамның аты-жөні, тегі.

<variant> Қылмыскердің темпераменті және оның әдеттері.

<variant> Қылмыстық мінез-құлыққа түрткі болған, әр түрлі қасиеттердің жиынтығы.

<variant> Қылмыскердің жеке қасиеттері.

 

<question> Адамды сендіруге жеке тұлғаның қандай қасиеттері жатады?:

<variant>Психофизиологиялық.

<variant> Әлеуметтік-демографиялық.

<variant> Әлеуметтік-психологиялық.

<variant> Физиологиялық.

<variant> Дене бітімдік күші.

 

<question> Жеке тұлғаның криминогендік қасиеттері дегеніміз не?:

<variant>Криминогендік қасиеттерді барлық адамдардың бойынан табуғаболады, олар қылмыс жасауға деген мүмкіндікті жоғарлатады.

<variant> Қылмыскердің өтірік жауап беруге түрткі болатын қасиеттері.

<variant> Бас бостандығынан айыру орындарынан қашуға икемі бар қылмыскерлерде ғана, криминогендік қасиеттер болады.

<variant> Рецидивистерде ғана криминогендік қасиеттер болады.

<variant> Қылмыскерлерде ғана криминогендік қасиеттер болады.

 

<question> Драмалық жеке мән-жайларда бірінші рет қылмыс жасаған тұлға қалай аталады?:

<variant>Кездейсоқ қылмыскер.

<variant> Белгілі бір жағдайдағы қылмыскер /ситуациалық қылмыскер/.

<variant> Тұрақсыз қылмыскер.

<variant> Қас, өш қылмыскер.

<variant> Аса қауіпті қылмыскер.

 

<question> Өзінен үлкен достарынан мазаққа қалмау үшін, 14 жастағы жігіт, топ болып әйел зорлауға қатысады. Ол күш көрсететін қылмыскерлердің қандай типіне жатады?:

<variant>Конформисттік қылмыскер.

<variant> Рационалды қылмыскер.

<variant> Импульсивті қылмыскер.

<variant> Ашу-ызалы қылмыскер.

<variant> Патологиялық қылмыскер.

 

<question> “Кедейлердің пайдақорлығы” және “байлардың пайдақорлығы” деп пайдақорлық қылмыстылығын екі түрге топтастырып бөлген кім?

<variant>Аристотель.

<variant> Платон.

<variant> Сократ.

<variant> Демокрит.

<variant> Ломброзо.

 

<question> Абайсызда жасалатын қылмыстардың аса қоғамға қауіптілігі неден көрініс табады?:

<variant>Абайсызда қылмыс жасаудан келтірілген зардап, қасақана қылмыстық іс-әрекеттен келтірілген зардаптан көп болады.

<variant> Бұл қылмыстардан көбінесе балалар қорлық көреді.

<variant> Ол ең көп тараған қылмыстың түрі.

<variant> Абайсызда қылмыс жасау салдарынан, кінәсіз адамдар бас бостандығынан айыру орындарында қалады.

<variant> Абайсыз қылмыстардың өсу қарқыны өте жоғары.

 

<question> Әйелдер қылмыстылығының құрылысындағы көп таралған қылмыcтардың түрлері қандай?:

<variant>Пайдақорлық қылмыстар.

<variant> Зорлықпен күш көрсету қылмыстары.

<variant> Абайсызда жасалатын қылмыстар.

<variant> Саяси қылмыстар.

<variant> Жоғарыда аталғандардың барлығы.

 

<question> Экологиялық қылмыстардың ерекше қоғамға қауіптілігі қандай?:

<variant>Экологиялық қылмыстардың салдарынан жыл сайын жүз мыңдаған адам қаза болады.

<variant> Экологиялық қылмыстардың салдарынан жыл сайын 1 мың адам қаза болады.

<variant> Экологиялық қылмыстардың салдарынан жыл сайын он мыңдаған адам қаза болады.

<variant> Экологиялық қылмыстардың салдарынан жыл сайын миллиондаған адам қаза болады.

<variant> Экологиялық қылмыстардың салдарынан жыл сайын миллиард адам қаза болады.

 

<question> Көрсетілген ой-тұжырымдардың қайсысын Сократ айтқан?:

<variant>Басқарушы адамның шеберлігі сол, барлық адамдар заңдардың әділеттілігіне сенімді болып және сол заңдарды орындауды игі іс деп санайтын мемлекеттік құрылым орнату болып табылады.

<variant> Әр бір азамат жыл сайын өзінің табысының мөлшері мен қайнар көзін жариалап айтуға міндетті.

<variant> Зұлымдықтың себебі - қоғамның жетілмеуі, адамның шынайы білімінің жетіспеуі, өмір сүре алмауы.

<variant> Дұрыс тәрбиелеу жолымен, адамның өзін және оның мүлкін қылмыстық қол сұғушылықтан қауіпсіздендіруге болады.

<variant> Қылмыстылық - қоғамның қасіреті, оны мемлекет қана реттеп, онымен күресе алады.

 

<question> Қылмыстылықтың жағдайы /жай-күйі/ төмендегідей сипатталады:

<variant>Тіркелген және жасырын қылмыстарды сипаттайтын санмен.

<variant> Мас күйінде қылмыс жасаған адамдардың санымен.

<variant> Тіркелген қылмыстардың жалпы санымен.

<variant> Қайталанып жасалған қылмыстардың деңгейімен.

<variant> Қылмыстармен келтірілген зардаптың мөлшерімен.

<question> Қылмыстылықтың коэффиценті дегеніміз не?:

<variant>Қылмыстардың саны мен халық санының арақатысын сипаттайтын сан.

<variant> Бір жыл ішінде қылмыстың жоғарлағанын немесе төмендегенін көрсететін сан.

<variant> Қылмыс жасаған ер адамдар мен әйел адамдардың арақатысын сиапттайтын сан.

<variant> Делинквенттік құрылымында қылмыс жасаған адамдардың жалпы саны.

<variant> Әрбір жылға бөлінген қылмыстардың саны.

 

<question> Қылмыстылықтың динамикасы дегеніміз не?:

<variant>Қылмыстылықтың құрылысының және жағдайының өзгеру көрсеткіші.

<variant> Қылмыстылықтың құрамының өзгеру көрсеткіші.

<variant> Қылмыстылықтың жағдайының өзгеру көрсеткіші.

<variant> 10 жылдағы қылмыстылықтың жалпы тенденциясы.

<variant> 5 жылдағы қылмыстылықтың жалпы тенденциясы.

 

<question> Төменде көрсетілгендердің ішінде қылмыстылықты зерттеп білудің қандай жолдарын білесіңдер?:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Салыстырмалы талдау.

<variant> Социлолгиялық.

<variant> Экономикалық.

<variant> Анторпологиялық.

 

<question> Қылмыстылық себебінің биологиялық теориясы:

<variant>Жоғарыда аталғандардың барлығы.

<variant> Психологиялық теория.

<variant> Генетикалық теория.

<variant> Хромосомалық теория.

<variant> Антропологиялық теория.

 

<question> Қылмыстылықтың қандай теориясы санасыз әрекеттің қылмыстық жүріс-тұрысын түсіндіреді?:

<variant>Психологиялық.

<variant> Генетикалық.

<variant> Хронологиялық.

<variant> Экономикалық .

<variant> Жеткілікті.

 

<question> Есірткіге шалдығып ауырған адамдарға қанда қылмыстар тән?:

<variant>Ұрлық, тонау.

<variant> Әйел зорлау, кісі өлтіру.

<variant> Денсаулыққа зардап келтіру.

<variant> Экономикалық қылмыстар.

<variant> Жоғарыда аталғандардың барлығы.

 

<question> Зорлықпен күш көрсету қылмыстылығын алдын-алуға қандай шаралар бағытталған?:

<variant>Жоғарыда аталғандардың барлығы.

<variant> Қылмыстылықтың жағдайын тұрақты түрде талдау.

<variant> Патрульдің жүретін бағытын уақытында өзгертіп отыру.

<variant> Патрульдің жұмыс жоспарын тұрақты түрде бақылап отыру.

<variant> Патрульдік бекеттерді қазіргі заман техникасымен қамтамасыз етіп отыру.

 

<question> Мән-жайдың шарты, себептің пайда болу орны мен уақыты дегеніміз не?:

<variant>Ілеспелі шарттар.

<variant> Қажетті шарттар.

<variant> Жеткілікті шарттар.

<variant> Генетикалық шарттар.

<variant> Жоғарыда аталғандардың барлығы.

 

<question> Виктимология дегеніміз не?:

<variant>Зардап шегушінің жүріс-тұрысын зерттеп білу.

<variant> Қылмыскердің жәбірленушіге қатынасы.

<variant> Қылмыскердің жүріс-тұрысын зерттеп білу.

<variant> Қылмыстың мақсатын зерттеп білу.

<variant> Қылмыстың орнын зерттеп білу.

 

<question> Арнаулы криминологиялық алдын-алудың субьектілеріне кім жатпайды?:

<variant> Сот.

<variant> ІІМ /МВД/.

<variant> Учаскелік инспектор.

<variant> Прокуратура.

<variant> ҰҚК /КНБ/.

 

<question> Жеке алдын-алуды жүзеге асыратын субъектілерге кім жатпайды?:

<variant>Соттар.

<variant> Мемлекеттік органдардың субъектілері.

<variant> Учаскелік инспектор.

<variant> Жеке азаматтар.

<variant> Жоғарыда аталғандардың барлығы.

<question> Қылмыстылық шарттарының түрлері:

<variant>Ілеспелі, қажетті, жеткілікті.

<variant> Жеткілікті, әлеуметтік, ілеспелі.

<variant> Ілеспелі, жеткілікті, анторпологиялық.

<variant> Анторпологиялық, ілеспелі, генетикалық.

<variant> Жеке, жеткілікті, әлеуметтік.

 

<question> Қылмыскердің сыртқы физиологиялық белгілерін қандай теория көрсетеді?:

<variant>Антропологиялық.

<variant> Генетикалық.

<variant> Хромосомалық.

<variant> Психологиялық.

<variant> Жоғарыда аталғандардың барлығы.

 

<question> Криминологиялық мәліметтерді жинаудың негізгі әдістеріне не жатады?:

<variant>Бақылау, сұрақ қою, талдау, сараптама.

<variant> Сұрақ қою, анкеталау.

<variant> Сараптама.

<variant> Дәлелдемелерді талдау.

<variant> Сауалнамалар жүргізі /интервью/.

 

<question> Генезис тұрғысынан қылмыскердің жеке тұлғасы деген кім?:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Криминал алдындағы /предкриминальная/

<variant> Криминалды.

<variant> Посткриминалды

<variant> Басқа.

 

<question> Детерминация нысандарының бірін көрсет:

<variant>Себепті байланыс.

<variant> Себептілік.

<variant> Ілеспелі шарттар.

<variant> Қажетті шарттар.

<variant> Жеткілікті шарттар.

 

<question> Криминологияның әдістері:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Негізгі философиялық заңдар.

<variant> Жалпы ғылыми әдістер.

<variant> Жеке жалпылама әдістер.

<variant> Социологиялық әдістер.

 

<question> Криминологияны құрайтын бөлімдер қандай?:

<variant>Жалпы және ерекше.

<variant> Тактика.

<variant> Әдістеме.

<variant> Техника.

<variant> Техника, тактика, әдістеме.

 

<question> Қылмыстылықтың элементтері:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Тарихи өзгермелі құбылыстар.

<variant> Әлеуметтік құбылыстар.

<variant> Қылмыстық-құқықтық құбылыстар.

<variant> Жүйелі-құрылымдық және жаппай құбылыстыр.

 

<question> Көрсетілген формула нені сипаттайды К=(П (пр) x 100)/H?:

<variant>Қылмыстылық коэффицентінің дәрежесін.

<variant> Қылмысты.

<variant> Халықты.

<variant> Қылмыстылықты.

<variant> Сотталғандардың санын.

 

<question> Жасырын /латенттік/ қылмыстар қандай түрлерге бөлінеді?:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Жасанды.

<variant> Табиғи.

<variant> Латенттігі жоғары.

<variant> Латенттігі төмен

 

<question> Қылмыстылықты алдын алудың қағидалары қандай?:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Ізгілік.

<variant> Дәстүрлік.

<variant> Ғылыми негізділік

<variant> Заңдылық.

 

<question> Мазмұны бойынша алдын алу шаралары келесідей топтастырылады:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Экономикалық.

<variant> Идеологиялық.

<variant> Әлеуметтік және техникалық.

<variant> Ұйымдық және құқықтық.

 

<question> “Бриллианттық” жағалылар деген ұғым нені білдіреді?:

<variant>Экономикалық және саяси топтың құрамындағы адамдар.

<variant> Бұрынғы сотталғандар.

<variant> Заң тәртібіне бағынатын азаматтар.

<variant> Лауазымды тұлғалар.

<variant> Мемлекеттік қызметшілер.

 

<question> Жасырын /латенттік/ қылмыстардың түрлері:

<variant>Аталғандардың барлығы.

<variant> Жалпы латентті.

<variant> Латенттігі жоғары.

<variant> Латенттігі төмен.

<variant> Табиғи.

 

<question> Чезаре Беккарианың еңбегін ата:

<variant>“Қылмыстар және жазалар туралы.”

<variant> “Қылмыс”.

<variant> “Жаза және қылмыскер”.

<variant> “Қылмыскер және оның жазасы”.

<variant> “Қылмыс жасау және жаза”.

 

<question> Тұлғаның екі сатылы типологиясын көрсет?:

<variant>Кәнігі және кездейсоқ қылмыскерлер.

<variant> Кәнігі қылмыскерлер.

<variant> Кездейсоқ қылмыскерлер.

<variant> Тұрақты қылмыскерлер.

<variant> Дұрыс жауабы жоқ.

 

<question> Бақылаудың түрлері:

<variant>Енгізілген, енгізілмеген.

<variant> Тәжірибелі.

<variant> Теориялық.

<variant> Жабық.

<variant> Негізгі , негізгі емес.

 

<question> Криминологиядағы қылмыскердің жеке тұлғасы былай қарастырылады:

<variant>Әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-демографиялық, әлеуметтік-рөлдік қасиеттердің жиынтығы.

<variant> Қылмыс субъектісі.

<variant> Қылмыстық құқық субъектісі.

<variant> Қылмыстылықпен күрес саласындағы қоғамдық қатынастардың субъектісі.

<variant> Жоғарыда аталғандардың барлығы.

 

<question> Қылмысты жеке алдын алу түрі қандай?:

<variant>Ерте алдын алу.

<variant> Қылмыс жасаған тұлғаларға қатысты.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Границы криминологического анализа преступления, как правило, шире, чем уголовно-правового. 13 страница | 2 страница
vikidalka.ru - 2015-2017 год. Все права принадлежат их авторам!