Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Яку величину наплавленого шару (на сторону) можна отримати
наплавленням в середовищі вуглекислого газу за 1 прохід?

1) більше 10 мм;

2) до 10 мм;

3) 5 мм;

+4) до 2 мм.

 

79. Способи легування, що під час наплавлення забезпечують

оптимальні результати за змістом легуючих елементів

у наплавленому шарі:

+1) з використанням легованих електродних дротів або стрічок;

2) введенням легуючих елементів у флюс;

3) попереднє нанесення легуючої шихти на поверхню деталі (приклеювання

або навіть наплавлення);

4) всі перераховані варіанти.

 

80. Для зварювання вуглецевих сталей у середовищі вуглекислого газу

зварювальний дріт повинен містити:

1) кисень і водень;

2) хром і нікель;

+3) марганець і кремній;

4) кремній і сірку.

 

81. Сталі, що обмежено зварюють, під час зварювання утворюють:

+1) тріщини;

2) нормальні зв’язки;

3) зони підвищеної твердості;

4) карбідно-ледебуритну структуру.

 

82. Деталі із чавуну перед наплавленням:

1) знежирюють;

2) проводять декапіювання;

+3) нагрівають до 600…650 °С;

4) охолоджують до – 10 °С.

83. Газове зварювання застосовують для:

1) з’єднання товстостінних циліндричних деталей;

+2) ремонту кабін, деталей облицювання, коробів;

3) забезпечення антикорозійного захисту поверхонь;

4) зменшення трудомісткості операцій відновлення.

 

84. Для зварювання чавуну застосовують дроти:

1) Св-08 Г2С;

+2) ПАНЧ-11;

3) НП-30ХГСА;

4) Нп-20.

 

85. Для підвищення електропровідності шихти порошкових дротів

до них додають:

1) декстрин;

2) мармурову крихту;

3) феромарганець;

+4) залізний порошок.

 

86. Пряму полярність у процесі наплавлення застосовують для:

1) максимального нагріву електрода і зварювальної ванни;

2) створення необхідного вентилювання зони наплавлення;

+3) розширення зони термічного впливу на деталь;

4) максимального введення в зварювальну ванну легуючих елементів.

 

87. Наплавлення порошковими дротами застосовують для:

1) максимального нагріву деталі;

2) створення необхідних умов захисту зварювальної ванни;

3) розширення зони термічного впливу на деталь;

+4) введення в зварювальну ванну легуючих елементів.

 

88. До комбінованих способів усунення тріщин у чавунних корпусних

деталях відносять:

1) наплавлення за допомогою лазера;

2) електродугову металізацію;

+3) герметизацію із застосуванням полімерних матеріалів після

наплавлення;

4) детонаційне напилювання.

 

89. Вибрати електроди, що призначені для зварювання виробів

із маловуглецевих сталей:

+1) УОНИ 13/45;

2) АНЧ-1;

3) АНО-5;

4) ОЗА-1.

90. Вибрати електроди, що призначені для зварювання виробів

із алюмінієвих сплавів:

1) УОНИ 13/45;

2) АНЧ-1;

+3) ОЗА-2;

+4) ОЗА-1.

 

91. Для чого до складу обмазки електрода вводять рідке скло?

1) покращення якісних характеристик;

2) покращення зовнішнього вигляду;

+3) з’єднання компонентів обмазки;

4) всі перераховані варіанти.

 

92. Вибрати електроди, що призначені для зносостійкого наплавлення

деталей:

1) УОНИ 13/45;

+2) Т-590;

3) АНО-4;

4) МНЧ-2.

 

93. Що означають цифри в позначенні джерел струму ВС-603, ПСГ-500?

1) масу джерела струму;

2) номінальну напругу;

+3) номінальне значення сили струму;

4) габаритний розмір джерела струму.

 

94. Що означають цифри в позначеннях електродів Э-42А?

1) порядковий номер;

2) твердість наплавленого шару;

+3) мінімальну гарантовану міцність зварювального шва;

4) реєстраційний номер.

 

95. Що означають останні цифри в позначеннях електродів

ЭН-18Г4-35?

1) порядковий номер;

2) реєстраційний номер;

+3) твердість наплавленого шару;

4) мінімальну гарантовану міцність зварного шва.

 

96. Виберіть керамічний флюс для наплавлення валів:

1) АФ 4А;

2) ФНЧ-1;

+3) АНК-18;

4) АН-348А.

 

97. Виберіть плавлений флюс для наплавлення валів:

1) АФ-4А;

2) ФНЧ-1;

+3) АНК-18;

4) АН-348А.

 

98. Основне призначення флюсу АН-348 у процесі наплавлення деталей:

1) зменшення температури нагріву деталі;

2) легування наплавленого шару;

+3) захист дуги від повітря;

4) забезпечення потрібної твердості.

 

99. Який з наведених марок дротів призначений для наплавлення

валів трансмісій?

1) Св-08;

+2) НП-30ХГСА;

3) Св-12;

4) ПАНЧ-11.

 

100. В чому полягає відмінність флюсу АНК-18 від флюсу АН-348?

1) в утворенні тоншого шару шлаку;

+2) в кращому легуванні наплавленого шару;

3) в кращому захисті дуги від повітря;

4) в меншій вартості.

 

101. Вибрати електроди, що призначені для зварювання чавунних

корпусних деталей:

1) УОНИ 13/45;

+2) МНЧ-2;

3) ОЗА-1;

4) ОЗА-2.

 

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных