Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Створення, збереження, відкриття і пошук документів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

Текстовий редактор

MICROSOFT WORD

 

Методичні вказівки
до виконання практичних робіт для студентів,
які навчаються за напрямами 6.060101 «Будівництво»,
6.030601 «Менеджмент», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

 

Київ 2009


УДК 004:69

ББК 73:38.1

Т30

 

Укладачі: М.В. Коханович, старший викладач

Н.М. Яковенко, асистент

О.О. Тихонова, асистент

 

Рецензент Г.Л. Васильєва, канд. фіз.-мат. наук, доцент

 

Відповідальний за випуск П.П. Лізунов, д-р техн. наук, професор

 

Затверджено на засіданні кафедри основ інформатики, протокол № 1 від 2 вересня 2008 року.

 

 

Видається в авторській редакції

 

 

Текстовийредактор Microsoft WORD: методичні вказівки до

Т30 виконання практичних робіт / уклад.: М.В. Коханович, Н.М. Яковенко, О.О. Тихонова. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

 

Розглянуто використання засобів Microsoft Word для створення та редагування документів, створення таблиць та вставки об’єктів. Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, контрольні запитання для самостійної підготовки і практичні завдання за тематикою.

 

Призначено для студентів які навчаються за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.030601 «Менеджмент», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)».

 

© КНУБА, 2009

Загальні положення

 

Текстовий редактор Microsoft WORD має широкі функціональні можливості. Текстовий редактор Microsoft WORD є багатовіконним редактором. Вікно редактора Microsoft WORD складається з декількох стандартних елементів – рядка заголовка, рядка меню, панелей інструментів, лінійки прокрутки, шкали розмітки і контекстного меню.

Методичні вказівки містять інформацію про особливості створення та редагування текстів за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Мета методичних вказівок полягає у вивченні основ роботи з Microsoft Word.

Завдання сформовані у вигляді практичних робіт. В результаті виконання завдань студент отримує навички створення текстових та графічних документів у MS WORD.

Мета виконання практичних робіт – опанування засобів створення, форматування та редагування текстових документів; використання нумерованих і маркерованих списків; форматування сторінок, створення стилів; використання полів; створення та редагування таблиць; освоєння процесу злиття документів; створення і використання форм; вставка об’єктів, малюнків та макросів, придбання навичок роботи в MS WORD.

Дані методичні вказівки охоплюють основні аспекти практичного використання засобів MS WORD. До кожної практичної роботи подаються практичні завдання для виконання на комп’ютері.

Самостійне опрацювання завдань студентами сприятиме ефективному засвоєнню теоретичного матеріалу і формуванню навичок кваліфікованого користування комп’ютером. Результат виконання роботи зберігається у вигляді файлу на диску.

Практична робота № 1

Інтерфейс текстового редактору MS WORD

Створення, збереження, відкриття і пошук документів

Мета роботи:

- ознайомитись з основними поняттями текстового редактору WORD;

- навчитись створювати, зберігати та відкривати документи;
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных