Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Вплив ціни на валовий національний продукт. Величина ВВП залежить не тільки від фізичного обсягу виготовленої за рік продукції, а й від рівня цін
Індекси цін.

Величина ВВП залежить не тільки від фізичного обсягу виготовленої за рік продукції, а й від рівня цін. Цей показник можна розрахувати у цінах, що існують на момент виробництва, тобто в поточних цінах. Тоді ми отримаємо номінальний ВВП:

де цi— ціна і-го товару в поточному році; обі — обсяг виробництва і-го товару в поточному році.

Отже, на величину цього показника впливає не тільки динаміка обсягу виробництва, але й динаміка рівня цін.

Реальний ВВП — це обсяг виробництва і-го року, який вимірюється в сталих (незмінних, базових) цінах:

де ц0 — ціна і-го товару в базовому році.

На величину цього показника впливає лише зміна обсягів виробництва.

Реальний ВВП можна розрахувати шляхом коригування номінального ВВП на індекс цін (Іц):

Для здійснення названого коригування використовують цінові індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера.

Індекси цін Ласпейреса показують, як змінився рівень цін упродовж певного проміжку часу, якщо структура виробництва і споживання не змінилася. Цей індекс обчислюють таким чином:

де ц1, ц0— ціни відповідно в поточному і базовому періодах; об0 — обсяг виробництва в базовому періоді.

Індекс цін Ласпейреса, обчислений для незмінного "кошика" споживчих товарів і послуг (обк називають індексом споживчих цін (ІСЦ):

Фіксований споживчий кошик складається приблизно із 300 найменувань товарів і послуг, які купуються типовим міським мешканцем.

Індекс споживчих цін розраховується щомісячно і є найпоширенішим показником рівня інфляції. Однак недоліком цього показника є те, що при його розрахунку не враховуються зміни у структурі споживчих товарів, які відбуваються впродовж досліджуваного періоду. Тому ІСЦ дещо завищує темп зростання цін.

Для виявлення динаміки загального рівня цін використовують також індекс Пааше. Змінними вагами в такому випадку е товарна структура виробництва поточного року. Цей індекс обчислюють таким чином:

де об1 — обсяг виробництва в поточному періоді.

Індекс Пааше, обчислений для набору товарів і послуг, що входять до ВВП країни, називають дефлятором ВВП:

Дефлятор ВВП дещо недооцінює зростання загального рівня цін, оскільки на цей індекс впливають структурні зрушення, які компенсують підвищення цін на окремі товари і послуги.

ІСЦ і дефлятор ВВП дають різну характеристику зміни рівня цін. Це пояснюється тим, що між цими двома індексами є три відмінності:

— ІСЦ відображає лише зміну цін споживчих товарів і послуг. Набір товарів для обчислення дефлятора ВВП містить як споживчі, так і капітальні блага, які купують підприємства і держава;

— в індексі споживчих цін знаходить відображення і зміна цін на імпортні товари, які також входять до споживчого кошика. При обчисленні дефлятора ВВП враховують тільки вітчизняні товари і послуги, в тому числі експортовані;

— найсуттєвіша відмінність полягає в тому, що ІСЦ обчислюють на підставі незмінного набору товарів і послуг, тоді як при обчисленні дефлятора ВВП зі зміною структури ВВП змінюється набір товарів і послуг. Інакше кажучи, ІСЦ є індексом із постійними вагами, а дефлятор ВВП є індексом із змінними вагами.

Індекс Фішера як середнє геометричне індексів Ласпейреса і Пааше згладжує неточності в оцінці зростання загального рівня цін, притаманні індексам з постійними і змінними вагами. Індекс Фішера обчислюють за формулою:

На практиці різні індекси використовують для різних цілей. Залежно від мети дослідження можна підібрати той індекс, який найбільшою мірою відповідає поставленому завданню.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных