Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА № 3.Психологія діяльності та пізнавальних процесів. Навчальна мета:практичне закріплення теоретичних знань про діяльність, провідний вид діяльності, показати роль психологічних знань в діяльності студента
Навчальна мета:практичне закріплення теоретичних знань про діяльність, провідний вид діяльності, показати роль психологічних знань в діяльності студента –правознавця.

Розвиваюча мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, самостійність мислення, спостережливість, активність, творчість студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Виховна мета:сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню цілеспрямованості, відповідальності, толерантності, національної гідності, патріотизму та згуртованості колективу.

Навчальний час: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:філософія, загальна психологія, правознавство.

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність:схеми, таблиці, графіки.

Технічні засоби навчання:комп’ютер (ноутбук), мультимедійний проектор.

Навчальні питання:

 

1. На основі використання тесту Ліпмана експериментально дослідити здатність виявляти логічні закономірності (за методикою: Основыпсихологии: Практикум/Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – Дослід 1. - С.58).

2. На основі методики Дж.Роттера вивчити локус суб»єктивного контролю (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2006).

3. Використовуючи тест Айзенка, виявити власні загальні здібності (Основыпсихологии: Практикум/Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – С.108).

4. На основі використання теппінг-тесту отримати емпіричні дані щодо власного типу темпераменту (за методикою:Основыпсихологии: Практикум/Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – С.189) та співставити з раніше отриманими даними за методикою Айзенка (практичне заняття з теми «Розвиток психіки в онтогенезі»).

 

 

Література:

1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум. – К.: Каравела, 2005.

2. Основыпсихологии: Практикум/Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов на/Д: Феникс, 2002.

3. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2006

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення мети практичного заняття (5 хв)

4. Виконання практичного завдання (60 хв)

5. Короткий підсумок заняття (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных