Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Растырған: аға оқытушы Нурбатырова Т.С.
 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Физика және химия кафедрасы

Аралық бақылау

Пән: физика

Нұсқа

 

1. Тангенциал үдеудің бағыты қалай бағытталады ?

А) шеңбер центріне қарай

B) жанама бойымен

C) шеңбер центрінен кері қарай

D) доға бойымен

E) кез келген бағытта

 

2. Қозғалыс теңдеуі арқылы бастапқы жылдамдықты анықтаңыз. S = 0.5 t +0.2t2

A) 0.2 B) 0.5 t C) 0.5 D) 0.2t2 E) 0.5 t +0.2t2

 

3. Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп, 1 с-та жылдамдығын екі есе арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді?

A) 1 Н B) 0,1 Н C) 10 Н D) 0,5 Н E) 2 Н

 

4. Дененің инерттілігін анықтайтын шама:

А) инерция моменті.

В) бұрыштық үдеу.

С) статикалық момент.

D) бұрыштық жылдамдық.

Е) импульс моменті.

 

5. Консервативті күш дегеніміз:

A) Бағыты қозғалмайтын центрден өтетін, шамасы осы центрге дейінгі қашықтыққа тәуелсіз болатын күш.

B) Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.

C) Өрістің барлық нүктелеріндегі бағыттары бірдей күштер.

D) Шамасы және бағыты жағынан өрістің барлы қнүктелерінде бірдей болатын күш.

E) Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелді жұмыс жасайтын күш.

 

6.Екі дененің абсолют серпімді соққысы үшін келтірілген теңдеулердің қайсысы дұрыс болады?

А) .

В) .

C) m1v1+ m2v2=m1u1+m2u2.

D) m1v1= (m1+m2) u.

E) m1v1+ m2v2=(m1+m2).u.

 

7.Айналып тұрған дененің айналу осіне қатысты импульс моменті есептелетін өрнек:

А) I·w. В) m·v. С) F·l. D) I·e. Е) mR2.

 

8. Радиусы R біртекті дискінің шетіне жанама бағытта F күш түсірілді. Диск айналған кезде әсер ететін үйкеліс күшінің моменті Mүйк . Диск тұрақты ε бұрыштық үдеуімен қозғалса, оның массасы неге тең?

А) .

B) .

C) .

D) .

E) .

9. Қатаңдығы 2 кН/м серіппеге ілінген 80 кг жүктің тербеліс периоды:

А) 3,22 с. В) 1,26 с. С) 1,85 с. D) 2,64 с. Е) 0,13 с.

 

10. Өшетін тербелістің дифференциалдық теңдеуінің түрі:

А) x" +w02x+2bx'=0. В) x"+w02=0. C) x"+2bx'=0.

D) x"=w02. Е) x"+w02x=Ecoswt/m.

 

11. Су буының қандай массасында молекула саны 3,35·1022 болады?

А) 1 кг. В) 1 г. С) 0,1 кг. D) 0,01 кг. Е) 10 г.

 

12. Идеал газдың берілген мөлшері 1-күйден 2-күйге (сурет) өтуі кезінде газ көлемі қалай өзгереді?

р А) Өзгермейді.

В) Мұндай процесс болуы мүмкін емес.

С) Кемиді.

2 D) Артуы немесе кемуі мүмкін.

1 Е) Артады.

Т

 

13. Молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы:

A) . B) . C) .

D) . E) .

14. Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

А) 70 Дж. В) 20 Дж. С) 35 Дж. D) 70 Дж. Е) 7 Дж.

 

15.Адиабаталық процесс кезінде қандай шарт міндентті түрде орындалады?

А) Көлемі өзгермейді. В) Қысым өзгермейді.

С) Газдың ішкі энергиясы өзгермейді. D) Қоршаған ортамен жылу алмасу жоқ. Е) Жұмыс істелмейді.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных