Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 

1.Ознайомитися з лабораторним стендом роботи.

2. Вивчити структуру замкнутої системи із загальним суматором

3. Отримати експериментальні дані для побудови характеристик , двигуна Д в системі з різними зворотними зв’язками:

а) без зворотних зв’язків;

б) з В.З.З. за швидкістю та Д.З.З. за струмом;

в) з додатним зворотним зв’язком (Д 3.3.) за струмом;

г) з В.З.З. за струмом.

4. Дані експериментів та розрахунків занести до таблиці 9.1.

 

Таблиця 9.1 Дані експериментів та розрахунків

Режими роботи Дослідні дані Розраховані дані
Ізг, А Rнм Іозд, А Іознм, А n, об/хв Іяд, А Іянм, А Uя, В ω, с-1 д, Вб нм, Вб Мд, Нм Мнм, Нм
                           

 

4. Побудувати отримані характеристики , в одній системі координат.

 

9.4 ЗМІСТ ЗВІТУ

 

1. Титульний аркуш.

2. Найменування і мета лабораторної роботи.

3. Структурна схема замкнутої системи ЕП із загальним суматором.

4. Графіки залежностей , для всіх вище вказаних режимів зворотніх зв’язків.

5. Висновки по роботі.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. У чому полягає принцип регулювання координат ЕП у системі із загальним суматором?

2. Як впливає на характеристики двигуна введення від’ємного зворотнього зв’язку за швидкістю?

3. Як впливає на характеристики двигуна введення від’ємного та додатнього зворотних зв’язків за струмом?

4. Як зміняться характеристики ЕП при збільшенні (зменшенні) коефіцієнтів передачі датчиків струму та швидкості?

5. Як побудувати систему стабілізації швидкості двигуна постійного струму?

6. Яким чином можна зменшити перерегулювання струму двигуна в динамічних режимах роботи?

 


ДОДАТОК А

Рисунок А1 Криві намагнічування машин постійного струму серії П

(П12, П31, П32)

 


ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 Технічні дані асинхронних двигунів, застосованих у стендах

Тип Номінальна потужність При нормальній потужності 3 Мmax, Нм   J, кг·м2
кВт при ПВ, % U, В I, А з’єднання обмоток n, об/хв cosj   КПД, %
СТ. Р. СТ. Р.
4АХ90Д4У3 2,2 - 4,9 - Y 0,83 - 2,2 0,0056
MFT012-6 2,2 220/380 12.6/7.3 11.3 D/U 0,68 - - - 0,0282
АОС31-4 0,6 0,65 0,7 0,75 0,75 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 - - - - - 3,0/1,7 3,2/1,8 3,5/2,0 1,3/2,5 1,3/2,5   D/U D/U D/U D/U D/U 0,79 - 2,3 2,3 0,004

 

Таблиця Б.2 Технічні дані двигунів постійного струму, застосованих у стендах

Тип Номінальні дані Дані обмоток J, кг·м2
Р, кВт U, B I, A n, об/хв. ККД, % якоря додаткових полюсів паралельної послідовної
загальна кількість витків R, Ом кількість витків на полюсах R, Ом кількість витків на полюсах R, Ом кількість витків на полюсах R, Ом
П-12 0,45 2,88   17,6 0,88 0,00375
П-31М 2,2 8,07 1,9 0,45 0,201 0,02125
П-32М 2,2 12,2 83,5 0,935 0,27 0,092 0,02625

 

 

ДОДАТОК В

 

Таблиця В1 Технічні дані тахогенератора постійного струму, використаного у стендах № 1 - 4

Тип тахогене- ратора Номінальні параметри RНАВ , 0м LЯ, Гн R В, 0м U/n, мВ/(об/хв) J, Гсм2
U, в n, об/хв IЯ , А Р, Вт UЯ , В
ТМГ- ЗО 0.13 57.3

Таблиця В2 Значення опорів блоків резисторів, використаних у стендах

Позначення Величини опорів, 0м Примітка
R у колі ф. р.АД2 70.4* стенд 4
RШ , як. к. Д     стенд 4
RД, як. Д 41.5 стенд 4
RНМ , як. к. НМ стенд 4
RОВД стенд 4
RОВНМ стенд 4
RШ   стенд 5

 


ДОДАТОК Г

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СТАЛОЇ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (Сд)

Кінцевою задачею дослідження властивостей двигуна змінного струму є побудова його механічної характеристики: w=¦(М). У лабораторії автоматизованого електроприводу використовується непрямий метод для визначення моменту на валу досліджуваних асинхронних двигунів: припускається, що момент, розвинутий досліджуваним двигуном змінного струму, приблизно дорівнює моменту двигуна постійного струму, розміщеного на одному валу з досліджуваним двигуном. Останній визначається за формулою:

МАД ДПС = IЯК.Г-Д ·сдпс, (Г1)

де IЯК.Г-Д — струм якірного кола системи Г — Д (оскільки двигун постійного струму електрично з'єднується з іншим двигуном постійного струму, створюючи систему "генератор — двигун").

Рівняння електромеханічної характеристики для двигуна, який працює у системі Г — Д:

, (Г2)

Звідси,

сДПС Г / w0 дпс, (Г3)

де w0дпс — швидкість ідеального холостого ходу. Приймаючи, що швидкості ідеального та реального холостого ходу рівні, w0 - можемо визначити за тахометром, коли, згідно з показаннями амперметра, струм Iяк.г-д =0.

Одночасно зафіксувати за приладами струм в обмотці збудження Iзг, який відповідає значенню w0.

Окремо, знімається залежність ЕГ =f (Iвг)* та заповнюється таблиця Г1.

Таблиця Г1

w0, 1/c     ……………………    
Iзг, А     ……………………    
Ег, В     ……………………    

За даними таблиці вираховується значення сдпс за допомогою формули (Г3).

*При визначенні сд належить пам'ятати, що позначення на мнемосхемах обох двигунів постійного струму як "Г" та "Д" є умовним, а тому під ЕГ у даному випадку мають на увазі машину, яка виконує цю роль відносно двигуна, величина якого підлягає визначенню.


ДОДАТОК Д

Зразок титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

 

КАФЕДРА САУЕ

 

 

ЗВІТ

ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №

З КУРСУ «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА»

ТЕМА:

«Дослідження регулювальних властивостей і одержання характеристик машинновентильного каскаду сталого моменту»

 

Виконав: студент групи _______

П.І.Б.

 

Прийняв: (посада)

П.І.Б.

 

 

КРЕМЕНЧУК 2010

ЗМІСТ

 

Лабораторна робота №1
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных