Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Порядок проведення розрахунків
Кожна підгрупа отримує завдання на розрахунок згідно табл. 1: відомості про сорбент та про вихідний робочий розчин.

Розрахунки проводять за результатами попередніх лабораторних досліджень: в колби з вихідним розчином різних концентрацій вносять по однаковій кількості сорбенту, залишають на 2 години. Після цього з кожної колби відбирають проби та проводять титрування, отримують витрату титрованого розчину та розраховують концентрацію.

Табл. 1

Параметри №№ підгруп
Сорбент: - назва - повна сорбційна ємність, , мг-екв/см3 - іонна форма - кількість сорбенту в досліді m, г   КУ-2-8 1,8 Н   СУ 0,8 H   КУ-2-8 1,8 Н   СУ 0,8 H   КУ-2-8 1,8 Na   СУ 0,8 Na
Робочий розчин - назва - кількість Vр.р., см3 - вихідна концентрація , г-екв/дм3   СаCl2     MgCl2     MgCl2     СаCl2     HCl   HCl
Об'єм проб на аналіз, Vпр, см3
Титрований розчин - назва - концентрація, N, г-екв/дм3 - витрата, qі, см3   Трилон Б 0,1   Трилон Б 0,1   Трилон Б 0,1   Трилон Б 0,1   NaOH 0,1   NaOH 0,1
№№ колби
I
II
III

 

1. Записати в загальному вигляді:

- хімічну реакцію взаємодії розчину та сорбенту

- вираз для константи розподілення іону, що сорбується з розчину

- вираз для константи рівноваги реакції, (г/мл)1/2

2. Розрахунок констант розподілення

2.1 Обчислити рівноважну концентрацію робочого розчину для кожної вихідної концентрації (формула 4)

2.2 Визначити різницю початкових та рівноважних концентрацій робочого розчину

2.3 Розрахувати концентрацію в сорбенті для кожної вихідної концентрації в розчині (формула 5), перерахувати в мг-екв/см3.

2.4 Перерахувати концентрації в розчині та сорбенті в безрозмірні координати ( / та і/ )

2.5 Побудувати ізотерму сорбції для іону, що сорбується з розчину (в безрозмірних координатах, з початком в точці (0; 0) та закінченням (1;1) (рис. 1). Визначити тип ізотерми сорбції.

2.6 Розрахувати константу розподілення іону, що сорбується з розчину для експериментальної (2) ізотерми в точці / =0,5 (рис. 2).

2.7 Розрахувати константу розподілення другого іону (згідно формули 3 та загального виразу для реакції).

2.8 Визначити за ізотермою сорбції: рівняння ізотерми при лінійній та поліноміальний апроксимації (за допомогою ЕОМ визначити показники рівняння, коефіцієнт апроксимації)

2.9 Розрахувати константи розподілення для розрахованих ізотерм (1) та (3) за п.2. Пояснити різницю значень.

2.10 Розрахувати за отриманими рівняннями зміни і/ при зміні / (табл. 4) та побудувати ізотерми за розрахованими значеннями.

 

3. Розрахунок рівняння сорбції Фрейндліха

3.1 Побудувати ізотерму Фрейндліха за рівнянням і=f( ) (рис. 3) та в логарифмічній формі (рис. 4). Описати її тип.

3.2 Визначити показники рівняння Фрейндліха n та K двома способами: - графічно; - за допомогою ЕОМ (з визначенням коефіцієнту кореляції) (табл. 5)

3.3 Записати рівняння сорбції Фрейндліха для заданого сорбенту з отриманими коефіцієнтами
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных