Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Обробка результатів
1. Записати в загальному вигляді:

- хімічну реакцію взаємодії розчину та сорбенту

- вказати тип сорбенту

2. За результатами аналізу розчину для кожної і-тої фракції визначити такі розрахункові величини, які заносяться в табл. 2 та 3.

Таблиця 2. Експериментальні дані

№№ фракції Vфрі, см3 Vпр, см3 аі, см3 Сі, мг-екв/дм3
...      
.....        

 

2.1 Концентрацію контрольованого іону в кожній і-й фракції розчину:

, мг-екв/дм3 (5)

Побудувати вихідну криву.

2.2 Різницю концентрацій контрольованого іону в розчині на вході та виході з колонки:

, мг-екв/дм3 (6)

2.3 Зміну заповнення сорбенту (концентрація у фазі сорбенту) контрольованого іону внаслідок проходження і-тої фракції розчину:

, мг-екв/см3 (7)

2.4 Середнє заповнення сорбенту контрольованим іоном при проходженні і-тої фракції розчину:

, мг-екв/см3 (8)

2.5 Швидкість процесу сорбції сорбентом контрольованого іону з і-тої фракції розчину:

, мг-екв/(дм3*с) (9)

де Q, см3/с – об'ємна витрата робочого розчину (розрахувати за заданими швидкістю фільтрування та діаметром колонки).

2.6 Результати розрахунків за пп.2.2÷2.5 занести в табл.2.

Таблиця 3. Розрахункові результати

№№ фракції ∆Сі, мг-екв/дм3 , мг-екв/см3 , мг-екв/см3 yі, мг-екв/(дм3*с) yір, мг-екв/(дм3*с)
         
         
...          

Побудувати залежність y=f( )

3. Залежність швидкості процесу сорбції від заповнення сорбенту для кожної вихідної кривої апроксимувати рівнянням вигляду:

, (10)

де функція y - швидкість процесу сорбції, а перемінна х= (показник m=1 якщо залежність y=f(x) наближається до лінійної, m<1 – якщо графік залежності ввігнутий відносно осі абсцис, m>1 – якщо графік залежності має опуклий вигляд). Константи лінійного рівняння а, b та коефіцієнт лінійної кореляції rxy визначати методом найменших квадратів.

Пошук величини m здійснювати шляхом підбору із значень 0,5; 1; 2. Остаточним є рівняння типу (10) з значенням показника m, для якого значення rxy має максимальне значення з трьох.

Таблиця 4. Розрахункові дані апроксимації рівняння швидкості іонного обміну

m a b rx,y
0,5      
     
     

Побудувати графіки залежностей y=f( ) для трьох значень m.

4. Розрахувати значення швидкості іонного обміну yір за остаточним рівнянням типу (10). Побудувати залежність yір=f( .

5. Визначити величину повної обмінної ємності сорбенту та об'єм обробленого розчину.

6. Зробити висновок про якість та повноту процесу іонного обміну.

 

Контрольні запитання
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных