Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МОДУЛЬ БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
(Философия пәні бойынша)

 

№ р/с Тақырыбы Тапсыру мерзімі
1 АБ сұрақтары 7 апта
    1.Қазіргі замандағы адамның ежелгі Шығыс философиясына қызығушылығы неде? 2.Антикалық философиядағы негізгі идеялар. 3.Қайта Өрлеу философиясындағы адам мәселесі. 4.Жаңа заман философиясындағы ақиқаттық таным әдіс мәселелері. 5.И.Канттың «Категориялы императиві». 6.К.Маркстің еңбегіндегі жатсыну мәселесі. 7.XIX-XXғасырындағы басында Батыс философиясындағы адамның иррационалдық табиғаты. 8 .Қазақ философиясының өзекті ерекшілектері 9.Негізгі философиялық бағыттар. 10. Н.Кузанскийдің пантеистік пікірі 11. Күнделікті сана дегеніміз не? 12 Гумбольдтың түсінігі бойынша тіл ненің өңдірістік жұмысы ретінде қарастырылады? 13. М.Шелер пікірінше құндылықтар иерархиясының екінші сатысы ретінде нені атау керек? 14. «Ғылыми қызметтің тарихи – ғылыми көзқарасы» деген идеяның авторы 15.Миманса, Ведалық, Санкхья, Вайшешика, Йога секілді мектептер қандай Философиялық жүйеге жатады? 16.Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез – құлқы қандай мотивтер айқындайды? 17 Қайта өрлеу дәуірі қай елден басталады 18.Экзистенциализм ағымының рухани бастауы болып табылатын дат философы кім? 19.«Біздің санамыз бауырдың өтті бөліп шығаратыны сияқты ойды бөліп шығарады» деген қай ағымның өкілдері? 20.Ортағасырлық европалық философия қандай кезеңдерге бөлінеді 21.Қайта Өрлеу дәуіріндегі адамның өзіндік құндылығын мойындайтын көзқарастар жүйесі 22.Дүниеге мифологиялық көзқарастың мәні? 23. Конфуций іліміндегі басты мәселе не? 24.«Адамзат тарихы адамзаттың прогрес пен білімділік үшін күрес тарихы» деп тұжырымдаған кім? 25.Қазақ эпостарының қайсысы өзіне қазақтардың ислам дініне көшуін көрсететін тәңірлік пен шаманизмнің көптеген элементтерін енгізеді ? 26.В.Соловьев философиясының басты идеясы не? 27.«Локаята» сөзінің көпше түрдегі мағынасы қандай? 28.Сананың негізгі элементтерін анықтаңыз 29. Адам өз өмірінде Дао принципі бойынша жүруі керек. Ол мынандай мағынаны білдіреді 30. Жан-Жак Руссоның Философиялық толғаныстарының бірі 31.Табиғаттын диалектикасында» материяның қозғалысын классификациялап құрастырған кім? 32.XX ғасырдағы философиялық ойлардын негізгі бағыттары 33.Ислам діні неге тиім салады? 34.Философияның негізгі мәселесі дегеніміз не? 35.Әл-Ғазали қандай ағымның өкілі? 36.Ы.Алтынсариннің қоғамдық-саяси көзқарастарына не тән? 37.Хомяков және Киреевский қай ағымның өкілдері? 38.«Болмыс « ұғымы мен проблемасын алғаш рет философияға енгізген кім? 39.Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлік уақытқа сай сананы ең бастапқы формасы не болып табылады?  
2 АБ сұрақтары 1. XXғ. Жаратылыстану ғылымының жаңалықтарына философиялық пікір беру. 2. Сананың пайда болуы мен мәні. 3. Танымның маңызы мен мәні. 4. Техника философиясы. 5. Ақпараттық қоғамдағы адам мәселесі. 6. Қазіргі өркениеттердің мәселелері мен болашағы. 7. Тарихтағы жеке тұлғаның атқаратын рөлі. 8. Тарихи прогресс және тарихтың маңі. 9. Мәдениет пен өркениет түралы қазіргі заманымыздағы теориялар. 10.Алғаш рет диалектиканың заңдарын айқындаған кім? 11.Қоғамның рухани өмірі нелер құрайды? 12.Философиялық антропология қандай мәселені қарастырады? 13.Ақиқаттың өлшемі не? 14. Бейнелеу дегеніміз не? 15. «Постиндустриальды қоғам» терминнің авторы кім? 16.Философия қай кезде пайда болды? 17.Құқық, құқықтық қатынастар және құқықтық қызмет қоғамдық сананың қай формасын құрайды? 18.Диалектиканың терістеуді терістеу заңының негізгі ұғымы қандай? 19.Базис пен қондырманың арақатынасы қандай сипатқа ие? 20.Теориялық танымның ең басты диалектикалық әдісін айқынданыз 21.Адамның санасының пайда болуы немен байланысты? 22.Мораль және адамгершілік жайындағы ілім қалай аталады? 23Адам және қоғамның өмір сүруіндегі философияның атқаратын рөлі. 15 апта

 

Дінтану пәні бойынша оқыту бағдарламасын дайындаған «Философия және саясаттану» кафедрасының аға оқытушысы, дінтану магистрі Алтынбекова З.Т.; филос.ғ.к., доцент Спанов М.Ж.; аға оқытушы Баярисов Р.У.

 

Философия пәні бойынша оқыту бағдарламасын дайындаған «Философия және саясаттану» кафедрасының аға оқытушысы Баярисов Р.У.

 

 

Жұмыс бағдарламасы «Философия және саясаттану» кафедрасының мәжілісінде Хаттама № 11«26» 06. 2016 ж. талқыланды.

 

Орындаушының қолы ______________ Алтынбекова З.Т.

 

Орындаушының қолы ______________ Спанов М.Ж.

 

Орындаушының қолы ______________ Баярисов Р.У.

 

 

«Философия және саясаттану» кафедрасының

меңгерушісі мақұлдады _________________ Кульбаева Д.Д.

 

Осымша Г

(міндетті)
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных