Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Важливі терміни і поняття
безпечність технологічного обладнання безпечність технологічного процесу посудини, що працюють під тиском 70. контрольно-вимірювальні прилади 71. внутрішньозаводський транспорт 72. внутрішньоцеховий транспорт 73. електротравматизм   74. балони 75. запобіжні пристрої 76. арматура 77. реєстрація посудин 78. технічне опосвідчення 79. вантажопідіймальні машини 80. запобіжні пристрої
81. термічна дія струму 82. електролітична дія струму 83. механічна дія струму 84. біологічна дія струму 85. електричний знак 86. електрометалізація шкіри 87. мережі однофазного струму 88. мережі трифазні, з ізольованою нейтраллю 89. мережі трифазні, з глухозаземленою нейтраллю 90. електрична ізоляція 91. групи персоналу з електробезпеки   92. обмежувачі 93. електричні удари 94. електроофтальмія 95. фібриляція серця 96. сила струму 97. опір тіла людини 98. порогові струми 99. напруга дотику 100. захисне заземлення 101. занулення 102. перша медична допомога 103. малі напруги 104.

Питання для самоперевірки

Які основні вимоги безпеки ставляться до технологічного обладнання і технологічних процесів?

Які основні причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском?

В чому заключається технічне опосвідчення установок, які працюють під тиском?

Які неприємності виникають при експлуатації газових балонів і які основні правила безпеки при роботі з ними?

Які основні причини нещасних випадків і аварій при вантажно-розвантажувальних роботах?

Якими запобіжними пристроями обладнані вантажопідіймальні крани?

Які основні заходи і засоби забезпечення безпеки внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту?

Як діє електричний струм на організм людини і які основні причини електротравматизму?

Які основні фактори впливають на наслідки ураження електричним струмом?

Як надати допомогу людині, яка уражена електричним струмом?

Література

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша, 2000 – 348 с.

Охрана труда в электроустановках /Под ред. Б.А. Князевского. – М.: «Энергоатомиздат», 1985. – 376 с.

Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.:

«Энергоатомиздат», 1985. – 376 с.

Охрана труда в машиностроении /Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова. – М.: «Машиностроение», 1983.- 432 с.

Электробезопасность на промышленных предприятиях /Р.В. Сабарно, А.Г Степанов и др. – К.: «Техника», 1985. – 288 с.

Справочник по охране труда на промышленном предприятии /К.Н. Ткачук и др. – К: Техника, 1991. – 285 с.

Система стандартів безпеки праці:

ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Защитное заземление, зануление.

 

Розділ 4. Пожежна безпека

4.1. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

4.3. Пожежовибухонебезпечність об’єкта.

4.4. Система попередження пожеж.

4.5. Система пожежного захисту.

4.6. Система організаційно-технічних заходів.

 

В результаті вивчення цього розділу Ви повинні знати:

105. пожежа, шкідливі і небезпечні фактори при пожежі;

106. поняття пожежної безпеки;

107. особливості горіння газів, рідин, твердих горючих речовин, пилу;

108. показники пожежовибухонебезпеки речовин різного агрегатного стану;

109. класифікація вибухонебезпечних газо-, паро- та пилоповітряних сумішей;

110. класифікація приміщень і виробництв за вибухопожежонебезпечністю;

111. вибухо- та пожежонебезпечність приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок;

112. види вибухозахисту електроустаткування;

113. маркування вибухозахисного електроустаткування;

114. система попередження пожеж;

115. система пожежного захисту;

116. методи та речовини, що застосовуються при гасінні пожеж;

117. первинні та стаціонарні засоби пожежогасіння;

колективні та індивідуальні засоби захисту людей під час пожеж.

 

На основі набутих теоретичних знань Ви повинні вміти:

118. оцінити пожежонебезпечність об’єкта;

119. визначити категорію вибухопожежонебезпечності;

120. визначити клас вибухо- та пожежонебезпечності приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок;

121. визначити необхідні технічні рішення системи пожежного захисту
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных