Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Приклад виконання завдання
Завдання: визначити необхідну кількість і типи вогнегасників для оснащення ними виробничого приміщення, привести відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника, визначити необхідну кількість пожежних щитів (стендів) для оснащення приоб¢єктної території, вказати що входить до комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на протипожежному щиті (стенді).

Рішення завдання:

48. З таблиці варіантів (табл. 16) приводимо вихідні дані:

площа приоб¢єктної території – 10000 м2;

площа захищуваного виробничого приміщення – 3600 м2;

можлива пожежа в приміщенні – устаткування під напругою;

характеристика речовин та матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні – негорючі матеріали в холодному стані.

49. Визначаємо категорію даного виробничого приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою, користуючись табл.15 ОНТП 24-86 (Общесоюзные нормы технологического проектирования).

В даному прикладі це категорія Д, оскільки в приміщенні знаходяться негорючі матеріали в холодному стані.

50. Знаходимо клас можливої пожежі відповідно до табл. 13 міжнародного стандарту (ISO № 3941-77).

В даному випадку це клас (Е), оскільки в виробничому приміщенні розміщено устаткування під напругою.

51. Визначаємо типи і кількість вогнегасників для оснащення виробничого приміщення, користуючись Рекомендаціями Правил пожежної безпеки в Україні (табл. 14).

В даному випадку нам потрібні порошкові і вуглекислотні вогнегасники (позначені знаком “плюс”) і не можна використовувати пінні та водні вогнегасники (позначені знаком “мінус”).

Оскільки площа захищуваного приміщення складає 3600 м2, а гранична захищувана площа рекомендованих вогнегасників складає 1800 м2, кількість вогнегасників слід збільшити вдвічі.

Таким чином, для захисту даного приміщення потрібні:

4 порошкових вогнегасника ємністю 5 л, і 4 вуглекислотних вогнегасника ємністю 5(8) л, (позначені в табл. 14 двома “плюсами”), а в разі відсутності вогнегасників такої ємності можна використати для заміни вогнегасники, позначені одним “плюсом”.

порошкові вогнегасники: 4 вогнегасника ємністю 2 л і 2 - ємністю10л;

вуглекислотні: 8 вогнегасників ємністю 2(3) л, а також доповнити 4 хладонових вогнегасника ємністю 2(3) л.


Таблиця 14

Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками

(Витяг з Правил пожежної безпеки в Україні)

Категорія прим Гранична захищ. площа, м2 Клас пожежі Пінні та водні вогнег. (10 л) Порошкові вогнегасники, місткістю л Хладонові вогнег, 2 (3)л Вуглекислотні вогнегасники місткістю
2 (3) 5 (8)
А, Б, В (гор гази і рідини) А 2++ - 2+ 1++ - - -
В 4+ - 2+ 1++ 4+ - -
С - - 2+ 1++ 4+ - -
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - - 2+ 1++ - - 2++
В А 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++
Г В 2+ - 2++ 1+ - - -
С - 4+ 2++ 1+ - - -
Г, Д А 2++ 4+ 2++ 1+ - - -
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++
Громад ські споруди та будівлі А 4++ 8+ 4++ 2+ - - -
(Е) - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++

Для оснащення приоб¢єктної території площею 10000 м2 необхідно встановити 2 пожежних щити (стенди), оскільки 1 стенд забезпечує захист згідно з нормами 5000м2.

До 2-х комплектів засобів пожежогасіння, які розміщуються на 2-х пожежних щитах (стендах), слід включити: вогнегасників – 6 шт., ящиків з піском – 2 шт., пожежних покривал розміром 2´2 м – 2 шт., гаків – 6 шт., лопат – 4 шт., ломів – 4 шт., сокир – 4 шт.

6. Відстань від осередку можливої пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 70 м (категорія Д).

Таблиця 15

Характеристика категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорія приміщень Характеристика речовин та матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні
А вибухопожежонебезпечна Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 280С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пароповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, зо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПА.
Б Вибухопожежонебезпечна Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 280С, горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні суміші або пароповітряні, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа.
В Пожежонебезпечна Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали (у тому числі пил та волокна), речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти, за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (використовуються), не належать до категорій А та Б.
Г Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум¢я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються або утримуються як паливо.
Д Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться ГР в системах машин, охолодження та гідроприводу устаткування, в яких не більше 60 кг в одиниці устаткування при тиску не більше 0,2 мПа, кабелі електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на місцях.

 


Таблиця 16

Варіанти вихідних даних до завдання

№ вар Площа приоб¢єктної території, м2 Площа приміщення, м2 Можлива пожежа в приміщенні Характеристика речовин та матеріалів, зо знаходяться (використовуються) в приміщенні
деревини тверді горючі матеріали
текстилю тверді горючі матеріали
паперу тверді горючі матеріали
нафтопродуктів горючі, не легкозаймисті рідини
спиртів горючі, не вибухонебезпечні рідини
каучуку тверді горючі матеріали
10 000 стеарину тверді горючі матеріали
12 000 синтетичних матеріалів тверді горючі матеріали
15 000 горючих газів горючі гази (вибухонебезпечні)
16 000 алюмінію негорючі речовини в розплавленому стані
18 000 магнію негорючі речовини в розплавленому стані
20 000 лужних металів негорючі речовини в холодному стані
19 000 устаткування під напругою негорючі речовини в холодному стані
18 000 деревини тверді горючі матеріали
17 000 текстилю тверді горючі матеріали
16 000 паперу тверді горючі матеріали
15 000 нафтопродуктів горючі, не легкозаймисті рідини
Продовження таблиці
14 000 спиртів горючі, не вибухонебезпечні рідини
13 000 каучуку тверді горючі матеріали
12 000 стеарину тверді горючі матеріали
11 000 синтетичних матеріалів тверді горючі матеріали
10 000 горючих газів горючі гази, які спалюються
9 000 1 500 алюмінію негорючі матеріали в холодному стані
8 000 1 700 магнію негорючі матеріали в холодному стані
7 000 1 900 лужних металів негорючі матеріали в розплавленому стані
6 000 устаткування під напругою горючий пил та волокна
5 000 деревини тверді горючі матеріали
4 500 текстилю тверді горючі матеріали
5 500 паперу тверді горючі матеріали
6 500 нафтопродуктів важкогорючі рідини
7 500 спиртів горючі, не вибухонебезпечні рідини
8 500 каучуку тверді горючі матеріали
9 500 стеарину тверді горючі матеріали
10 500 синтетичних матеріалів тверді горючі матеріали
11 500 горючих газів горючі гази, які утилізуються як паливо
12 500 алюмінію негорючі матеріали в розжареному стані  
Продовження таблиці
13 500 магнію негорючі матеріали в розжареному стані
14 500 лужних металів негорючі матеріали в холодному стані
15 500 устаткування під напругою важкогорючі рідини
16 500 деревини тверді горючі матеріали

 


ЗМІСТ

 

Передмова
Програма курсу “Основи охорони праці”
Номери теоретичних питань до контрольної роботи
Завдання №1
Завдання №2
Завдання №3
Завдання №4

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных