Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В.
Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Л.Ю. Яцківський, Д.В.Зеркалов

 

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС

ТРАНСПОРТУ

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів за напрямом
“Транспортні технології”

 

Київ 2007

 

УДК 656.2(0758)

ББК 392 я 73

Я 64

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник

для студентів вищих навчальних закладів за напрямом “Транспортні технології” (лист від 09.11.06 № 1.4/18-Р-1048 )

 

Рецензенти: Кулаєв Ю.Ф. – проф., докт. екон.наук, Національний авіаційний університет, Маяк М.М. – проф., докт. техн. наук, Державне господарське об”єднання Концерн “Авіавоєнремонт”, Рудзінський В.В.– проф., докт. техн. наук, ДержавтотрансНДІпроект

 

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В.

Я 64
Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. – 458 с.: іл. – Бібліогр.: с. 158.

ISBN 966-7737-17-9.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про залізничний, автомобільний, авіаційний, водний, трубопровідний транспорт і його роль у галузях економіки країни.

Описано основні елементи інфраструктури, система, організація та органи управління транспортом і шляхи їх удоско­налення, а також техніко-економічні особливості видів транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку.

Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом 1004 “Транспортні технології” для спеціальностей “Транспортні системи”, “Організація перевезень і управління на транспорті” різних спеціалізацій, та спеціальності “Організація та регулювання дорожнього руху”.

ББК 392 я 73

 

  ISBN 966 © © © Л.Ю.Яцківський Д.В.Зеркалов Арістей, 2007

 

Вступ

 

Транспорт (від лат. transporto – переношу, переміщую, перевожу) – одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі та невиробничі потреби галузей економіки і населення у перевезеннях.

Економіка будь-якої держави не може ефективно функціонувати без транспорту. Він відіграє значну роль у задоволенні потреб країни у вантажних і пасажирських перевезеннях.

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных