Главная | Случайная

КАТЕГОРИИ:


Який з перелічених недоліків характерний для вивчення захворюваності за даними звертань в медичні заклади?

1. Неповний облік початкових та безсимптомних стадій та форм хронічних хвороб

2. Неможливість обліку гострих захворювань

3. Висока вартість

4. Повний облік гострих захворювань

 

Які із наведених захворювань не підлягають спеціальному обліку ?

1. Загальна захворюваність

2. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

3. Інфекційна захворюваність

4. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

 

В ЦРЛ проводилось вивчення та аналіз госпіталізованої захворюваності. Що є об’єктом спостереження в даному випадку?

1. Хворі, які перебували на стаціонарному лікуванні в усіх відділеннях

2. Хворі, які перебувають на стаціонарному лікуванні в усіх відділеннях

3. Хворі, які перебували на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні

4. Хворі, які перебувають на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні

Лікар-педіатр виявив на дільниці випадок захворювання епідемічним паротитом. Який документ для реєстрації інфекційної захворюваності він повинен заповнити?

1. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

2. Талон амбулаторного пацієнта

3. Історія розвитку дитини

4. Медичну картку амбулаторного хворого

 

151. Сукупність патологічних станів населення (чи окремих його груп), виявлених шляхом медичних оглядів, це:

1. Патологічна ураженість

2. Захворюваність загальна

3. Захворюваність первинна

4. Захворюваність патологічна

Лікарю-стоматологу потрібно провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік хронічних захворювань?

1. Профілактичні огляди

2. Звертання в медичні заклади

3. Причини смерті

4. Опитування населення

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
При типі смертності немовлят С більша частина дітей помирає на першому місяці життя від? | Яка з перелічених переваг характерна для вивчення захворюваності за даними медичних оглядів?
vikidalka.ru - 2015-2017 год. Все права принадлежат их авторам!