Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Якому поняттю відповідає дане визначення: під час взаємодії індивідів відбувається виникнення взаємної привабливості, розуміння, прийняття один одного у взаємодії?
A *атракція

B агресія

C атитюд

D афіліація

E альтруїзм

17.Коли говорять про труднощі, що відчуває особистість за необхідності пристосуватися до змінених умов середовища, діяльності та спілкування, то мова йде про:

A *непатологічну дезадаптацію

B соціалізацію

C десоціалізацію

D паталогічну дезадаптацію

E адаптацію

18. Властивість особистості, яка передбачає схильність людини приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам чи власним здібностям називають:

A *локусом контролю

B інтроспекцією

C рефлексією

D інтеріорізацією

E самооцінкою

19.Відносно стійка сукупність людей, пов'язаних між собою спільними цінностями, цілями, системою взаємин, взаємовпливів і включених до типових форм діяльності називається:

A *соціальною групою

B соціальною спільністю

C етнічною групою

D натовпом

E аудиторією

20.Група, яка виокремлена з інших за певною суттєвою, але формальною ознакою (освіта, вік, стать, професія, політична, етнічна чи релігійна приналежність тощо) і є більше статистичною групою, в соціальній психології називається:

A *умовною групою

B реальною групою

C малою групою

D великою групою

E натовпом

21. Сукупність уявлень про те, як повинен поводитися член групи у певній ситуації в соціальній психології визначають як:

A *групові очікування

B групові процеси

C групові санкції

D групові правила

E групові норми

22. Відносно короткочасне, безструктурне, дуже динамічне, мінливе скупчення людей, які перебувають у стані підвищеного емоційного збудження і об'єднаних безпосередньою просторовою близькістю в соціальній психології називається:

A *натовпом

B реальною групою

C малою групою

D великою групою

E умовною групою

23.Група, що характеризується опосередкованим, здебільшого анонімним характером спілкування, що зумовлено значним розміром групи і неможливістю прямого контакту членів групи один з одним, в соціальній психології називається:

A *великою групою

B реальною групою

C малою групою

D умовною групою

E натовпом

24. Невелика за чисельністю спільність, в якій індивіди безпосередньо контактують між собою, об'єднані спільною метою та завданнями, що є передумовою їх взаємодії, взаємовпливу, спільних норм, процесів та інтересів, міжособистісних відносин і тривалості їх існування в соціальній психології називається:

A *малою групою

B реальною групою

C умовною групою

D великою групою

E натовпом

25.Як буде називатися група, якщо її виокремлення ґрунтується на значущості цієї групи для особистості в орієнтації на певні цінності, норми:

A *референтною

B неформальною

C реальною групою

D малою групою

E великою групою

26.Коло найближчого оточення особистості: сім'я, шкільний клас, студентська група, складає її:

A *первинну групу

B реальну групу

C референтну групу

D неформальну групу

E вторинну групу

27.Метод соціально-психологічного дослідження, що дозволяє дослідити міжособистісні відносини в малій групі, називається:

A *методом соціометрії

B методом групової оцінки особистості

C методом спостереження

D методом тестування

E методом анкетування

28.Якщо відносини в малій групі мають офіційний характер і регламентуються певними інструкціями, наказами та посадовими обов’язками, то їх називають:

A *формальними

B референтними

C неформальними

D емоційними

E відкритими

29.Дії людини, які проявляються у її здатності піддаватися реальному чи уявному тиску групи, у зміні її установок і вчинків відповідно до позиції спільноти, до якої вона причетна, характеризують поняттям:

A *конформізм

B поведінка

C пристосування

D роль

E адаптація

30.Комунікативна мережа в малій групі, в якій інформація циркулює по колу, піддаючись аналізу, зазнаючи доповнень, уточнень, набуваючи нового значення та інтерпретації, називається:

A *круговою

B радіальною

C ланцюговою

D фронтальною

E повною

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных