Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Загальна характеристика наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

ІНСТИТУТ ПРОКУРАТУРИ І СЛІДСТВА

КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ

 

 

РЕФЕРАТ

на тему:

«Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»

 

Студентки

5 курсу 1 потоку 4 групи

Тищенко Анастасії Яківни

 

Напряму підготовки

0304 «Право», спеціальність

8.03040101 «Правознавство»

 

Одеса 2015 р.

 

ПЛАН

 

Вступ………………………………..……………………………………………….……3

 

1. Загальна характеристика наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів ………………………………………………………….….………….....5

 

2. Узагальнені дані про суб'єктів злочину ………………………………………….… 8

 

3. Способи (конкретні дії) щодо здійснення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів……………………………………………….....………… 9

 

4. Слідова картина………………………………….………………………………..… 12

 

Висновки…………………………………………………………………………….…..14

 

Список використаних джерел………………………………………………................ 16

 

Вступ

 

Актуальність теми дослідження. Наркоманія, яка тягне колосальні негативні наслідки, завдає непоправної шкоди генофонду людства. За даними експертів, в сучасному суспільстві 200 мільйонів людей мають досвід вживання наркотиків, 100 мільйонів осіб вживають їх регулярно, 50 мільйонів людей хворі наркоманією. Це найгостріша загальнонаціональна проблема і для України. Широкому поширенню цього явища сприяють злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. Вказані злочини впливають на безпеку біофізіологічного та психічного стану, що фактично склався, невизначеного кола осіб від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, отруйних, сильнодіючих речовин і одурманюючих засобів.

Відповідно до ст. 49 Конституції України кожний має право на охорону здоров’я. держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення [1].

Об'єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження виступають злочини, що посягають на здоров’я населення. Предметом дослідження є криміналістичні аспекти зазначеної проблеми.

Метою даної роботи є дослідження криміналістичної характеристики злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідно до поставленої мети, завданнями даної роботи будуть наступні:

1. надати загальну криміналістичну характеристику злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

2. визначити узагальнені дані про суб'єктів злочину;

3. охарактеризувати способи (конкретні дії) щодо здійснення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів;

4. визначити слідову картину;

Правова та інформаційна основа дослідження включає в себе Конституцію України, чинне кримінальне законодавство, Кримінальний кодекс України,Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а також роботи таких вчених, якВолобуєва А.Ф., Когутич І.І. та ін.

Загальна характеристика наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

 

Злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, утворюють окрему групу (ст. 305-322 КК України), [2] яка має специфічну криміналістичну характеристику, що й обумовлює особливості їх розслідування.

Предметомдосліджуваної категорії злочинів є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори [5].

Наркотичні засоби законодавець визначає як включені до Переліку13 речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними. Такими речовинами визнаються ті, що мають здатність впливати на центральну нервову систему, призводять до стану особливого сп'яніння, до звикання і наркотичної залежності (медична ознака), перелік яких закріплений у спеціальних нормативних актах (юридична ознака), а зловживання ними ставить під загрозу народне здоров'я (соціальна ознака). Для України "традиційними" наркотичними засобами є макова солома, опій та екстракційний опій, героїн, марихуана, гашиш (анаша), кокаїн.

Макова солома - це всі частини (як цілі, так і подрібнені, як висушені, так і невисушені, за винятком дозрілого насіння) усіх сортів маку снотворного, зібраного будь-яким способом, що містять наркотично активні алкалоїди опію. Переробка висушених коробочок і стебел маку за допомогою м'ясорубки, кавомолки, кулькового млина, а також шляхом розтирання у ступці дає можливість отримати подрібнену солому рослини маку.

Опій та екстракційний опій - це наркотики, одержані від переробки молочного соку недозрілих коробочок маку, що містять наркотичні засоби - морфін, кодеїн, тебаїн. Екстракційний опій (екстракт макової соломи) - засіб, отримуваний з макової соломи будь-яким способом добування (екстракції) наркотично активних алкалоїдів водою або органічними розчинниками. Зовнішньо названі наркотики можуть мати вигляд твердих безформних грудок і таблеток - від темно-коричневого до чорного, рідини - від коричневого до темно-коричневого кольору.

Героїн - напівсинтетичний наркотичний засіб, похідний морфіну, який за наркотичною активністю перевищує його в декілька разі в. Героїн являє собою порошок різних кольорів - від білого до коричневого (залежно від ступеня очистки).

Марихуана - це суміш висушених або невисушених верхівок рослин з листям і залишками стебла будь-яких сортів конопель без центрального стебла, інколи з певною кількістю насіння. Колір -світло-зелений, зелений, рідко коричневий, залежно від часу і методу переробки сировини. Якість маріхуани залежить від місця зростання конопель, місця збирання і навіть від години доби, коли збирався "врожай".

Гашиш (анаша) - спеціально виготовлена суміш відокремленої смоли і пилку конопель або суміш, виготовлена шляхом обробки (подрібненням, пресуванням тощо) верхівок конопель з різними наповнювачами. Колір гашишу - від світло-зеленого до коричневого. Має характерний запах.

Кокаїн - це порошок або паста, одержані з листя рослини коки, що росте у Південній Америці, Африці, на островах Цейлон і Ява [5] . Порошок білого кольору, паста - білого, кремового чи бежевого кольору. У медичній практиці застосовують лікарський препарат кокаїну-гідрохлорид. Це безбарвні голчасті кристали або білий кристалічний порошок, гіркий на смак, який при нанесенні на язик викликає відчуття заніміння (стерплості).

Психотропні речовини - це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцій, або мислення, або поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (наприклад, сибазон, феназепам та ін.).

Прекурсори визначаються як речовини та їх солі, що використовуються під час виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку. Так, ефедрин є прекурсором, із якого, а ацетон за допомогою якого виготовляють певні наркотики.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють.

Залежно від джерел походження наркотичні засоби поділяються на [5]:

а) рослинного походження, тобто отримані з натурального продукту - кокаїнового куща, конопель (гашиш), опійного маку (макова солома), ефедри;

б) напівсинтетичного походження - одержують шляхом хімічної, термічної чи іншої обробки природних речовин і виготовляються з природного алкалоїду шляхом простої транскрипції (героїн є похідним опію і виготовляється шляхом ацетилування із діючої речовини опію - морфіну);

в) синтетичного походження - виготовляються виключно штучним шляхом, за допомогою проведення хімічних процесів (ЛСД, метадон, первітин та ін.). Крім того, криміналістичне значення має класифікація наркотичних засобів і психотропних речовин за способом виготовлення, яка включає кілька їх груп.

 

1. Лікарські засоби або препарати, виготовлені на державних фармацевтичних підприємствах:

а) виготовлені за встановленою технологією для легального використання (наприклад, психотропний лікарський препарат "Сибазон");

б) виготовлені з порушенням технологи виробництва для нелегального використання (обігу).

2. Саморобні (кустарні) нелікарські засоби, виготовлені для нелегального обігу:

а) виготовлення яких не потребує спеціальних знань у галузі хімії і фармації, а також спеціального обладнання (макова солома);

б) виготовлення яких потребує спеціального хімічного обладнання і спеціальних знань (героїн).

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных