Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


З'єднання обмоток електродвигунів і позначення їхніх виводів
При перевірці взаємної узгодженості виводів обмоток і схем внутрішніх з’єднань необхідно використовувати позначення виводів обмоток.

Виводи обмоток електричних машин прийнято маркувати буквами і цифрами. Виводам обмоток статора машин змінного струму привласнена буква С, виводам обмоток ротора - буква Р. У трифазному статорі початок обмоток позначають: першої фази - С1, другої - С2, третьої - СЗ; кінці позначають відповідно С4, С5, С6. При з'єднанні обмоток зіркою їхні виводи позначають: першої фази - С1, другої - С2, третьої – С3, нульової точки - 0. Виводи обмоток, які з’єднані трикутником, позначають аналогічно: С1, С2, С3. Виводи обмоток ротора асинхронного двигуна позначають: першої фази - Р1, другий - Р2, третьої – Р3, нульової точки - 0.

Виводам багато швидкісних асинхронних двигунів перед буквою добавляється цифра, що вказує число полюсів. Так, для трифазного двигуна при переключенні обмоток із двох полюсів на чотири їхні виводи маркірують відповідно - 2С1, 2С2, 2СЗ і 4С1, 4С2, 4СЗ. У однофазних асинхронних двигунів початок головної обмотки позначають - С1, а кінець - С2; початок пусковоїобмотки - П1, кінець - П2.

У більшості двигунів змінного струму статор має шість виводів. Виводи фаз статора виводять на дошку затискачів і приєднують таким чином, щоб за допомогою перемичок легко з’єднати обмотки у зірку або трикутник. Обмотки двигунів розраховують на визначену номінальну напругу. Про це вказується на його паспорті. Наприклад, якщо зазначено Y/∆ 380/220 В, а напруга мережі 380/220 В, то обмотки повинні бути з’єднанні в зірку, якщо мережа живлення має параметри 220/127 В, то обмотки цього ж двигуна необхідно з'єднати в трикутник і підключити до затискачів мережі на лінійну напругу 220 В.

Таблиця 2 – Позначення виводів обмоток електричних машин змінного струму

Найменування обмоток Кількість виводів Начало Кінець
Обмотка статора, відкрита схема    
Перша фаза   С1 С4
Друга фаза   С2 С5
Третя фаза   С3 С6
Обмотка статора (якоря), з’єднана зіркою 3 або 4  
Перша фаза   С1
Друга фаза   С2
Третя фаза   С3
Нульова точка  
Обмотка статора (якоря), з’єднана трикутником  
Перший затискач   С1
Другий затискач   С2
Третій затискач   С3

Таблиця 3 – Маркування виводів трифазних асинхронних машин малої потужності

Схема з’єднань обмотки Кількість виводів Вид виводу Колір виводу
Начало Кінець
Відкрита схема Перша фаза Жовтий Жовтий з чорним
Друга фаза Зелений Зелений з чорним
Третя фаза Червоний Червоний з чорним
З'єднання зіркою 3 або 4 Перша фаза Жовтий -
Друга фаза Зелений -
Третя фаза Червоний -
Нульова точка Чорний -
З'єднання трикутником Перший затискач Жовтий -
Другий затискач Зелений -
Третій затискач Червоний -

Позначення наносять безпосередньо на кінцях обмоток, виводів, кабельних наконечниках, шинних кільцях, на щитку рядом з виводами. Навішування бирок не припускається. В малих машинах, де літерне позначення виводів кінців має певні труднощі, застосовується позначення кінців різнокольоровими проводами згідно вимог ГОСТ 183-66.

Рисунок 3 – Ескіз клемної колодки двигуна серії ВА80

Таблиця 3 – Позначення виводів однофазних асинхронних машин малої потужності

Кількість виводів Вид виводу Колір виводу
Начало Кінець
Головна обмотка Червоний червоний з чорним
Додаткова обмотка Синій синій з чорним
Головна обмотка Червоний -
Додаткова обмотка Синій -
Загальна точка Чорний -

Однофазні асинхронні двигуни серії АИР3Т, АИР3УТ80 мають дві обмотки: робочу і пускову. Робоча обмотка є основною і займає 2/3 пазів статора, а пускова - допоміжною і розміщається в інших пазах. Для створення зсуву фаз між струмами основної і допоміжної обмоток послідовно останньої включають активний або ємнісний опір. За допомогою ємності досягається більший зсув фаз між струмами (до 90 °), чим при активному опорі, а тому і більший пусковий момент. Допоміжна обмотка включається в мережу короткочасно (до 3 с), тільки на момент пуску.

Робоча і пускова обмотки однофазних асинхронних конденсаторних двигунів виконуються в однаковому числі пазів, зрушених у просторі на 90 електричних градусів. Конденсатор і пускова обмотка включаються в мережу паралельно основній обмотці на весь час роботи. Трифазний асинхронний двигун без зміни його конструкції й обмотувальних даних може бути використаний для роботи в однофазному режимі. Така необхідність в умовах сільського господарства виникає у тому випадку, де немає трифазної мережі. При вмиканні трифазних асинхронних двигунів в однофазну мережу можуть використовуватися різноманітні схеми з'єднання обмоток. При послідовному з'єднанні двох обмоток і забезпеченні пуску електродвигун буде працювати як однофазний, розвиваючи потужність до 50...55% від номінальної потужності в трифазному режимі.

У машин постійного струму начала і кінці виводів обмоток позначають відповідно: якірної - Я1 і Я2, рівнобіжної (шунтової) - Ш1 і Ш2; послідовної (серієсної) - С1 і С2;компенсаційної - К1 і К2; обмотки додаткових полюсів - Д1 і Д2; зрівняльної обмотки - У1 і У2.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных