Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Оформлення титульного аркушу. Основними цілями виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ” є узагальнення
Вступ

 

Основними цілями виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ” є узагальнення, систематизація і поглиблення студентами знань, отриманих при вивченні матеріалу, що відноситься до тематики першого модуля даної дисципліни. Вироблення у слухачів уміння самостійно застосовувати отримані знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

При виконанні самостійної роботи студент повинен показати володіння такими навиками, як: робота з учбовою і науковою літературою, представленою в друкарському і електронному видах; пошук і обробка технічної інформації; оформлення текстової документації з використанням засобів візуалізації.

Завдання самостійної роботи полягає в написанні і оформленні реферату за тематикою курсу, який виконується за індивідуальним варіантом.


1. зміст і оформлення розділів звіту

Самостійну роботу оформляють на аркушах формату А4 через півтора інтервали. Обсяг тексту не повинний перевищувати 10 сторінок. Тема реферату відповідає номеру студента за списком групи. Список тем рефератів выдаеться викладачем кожної учбовій групі окремо.

Звіт має бути зданий викладачеві в друкарській версії і в електронному вигляді на CD-RW не пізніше за 3 дні до початку залікового тижня.

За результатами роботи виставляється відмітка.

Звіт за самостійною роботою повинно бути наведений відповідно до наступной структури:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Текст реферату.

4. План презентації.

5. Висновок.

6. Список літератури.

 

Оформлення титульного аркушу.

Титульний аркуш повинен містити наступні данні:

1. Назва міністерства освіти;

2. Найменування ВУЗу;

3. Найменування роботи;

4. Найменування учбової дисципліни;

5. Призвіще І.П. студента, номер групи;

6. Призвіще І.П. викладача;

7. Відмітку про результат перевірки роботи;

8. Місто і рік виконання роботи.

Зразок оформлення титульного аркуша наводитися в Додатку 1.

 

1.2. Оформлення зміста звіту.

Зміст повинен відображати структуру звіту. Зміст повинен формуватися автоматичними засобами текстового процесора MWord і мати не більше двох рівнів вкладеності.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных