Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 10: Найм (оренда).
1. Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та законодавче регулювання.

2. Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди).

3. Порядок укладення та форма договору.

4. Зміст договору.

5. Зміна, розірвання та припинення договору. Правові наслідки.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р.// http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про оренду землі» від 06 жовтня 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

20. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 16 грудня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua

21. Інструкція щодо надання окремих видів побутових послуг. Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 27 серпня 2000 року // http://zakon.rada.gov.ua

22. Інструкція від 28 квітня 1997 року «Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів». Затв. наказом Мінтрансу // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Лист Вищого Арбітражного Суду від 14 січня 1999 року “Про Закон України “Про оренду землі” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

8. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

9. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

12. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

13. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.:Реферат, 2005. – 336 с.

14. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (5-е вид.) - міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність. - К.: КНТ, 2008. - 116с.

15. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

16. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

17. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

18. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

19. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

20. Хомін Н.С. Орендні відносини в Україні. – Мінськ, 1992.

21. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

22. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

23. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

24. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

25. Швець Б. Проблеми оренди нерухомості юридичними та фізичними особами. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

26. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Складіть проект договору майнового найму:

а) автомобіля ЗІЛ – 130 для потреб ПП “Оріон” строком на 6 місяців;

б) земельної ділянки 2 га, що належить на праві приватної власності громадянину В. для сінокосіння та випасання худоби громадянці Ч. строком на 3 роки;

в) кімнати (ж/пл. 21 кв.м.) та кухні (9 кв.м.) на першому поверсі 3-х поверхового приватного будинку громадянина А. для проживання на період навчання студентам К. та М.

г) складського приміщення магазину ”Смерічка”, що належить приватному підприємцю Д., для потреб аптеки на невизначений строк.

Завдання 2.

Проаналізуйте природу строків у договорах майнового найму. Змоделюйте ситуацію, в яких строк:

а) чітко визначений (у роках, місяцях, днях; до настання певної умови);

б) невизначений.

Завдання 3.

Проаналізуйте правовий статус піднаймача за договором майнового найму. Права та обов’язки піднаймача. Строк дії договору піднайму.

Задача 1.

Підприємець К. за договором оренди з магазином “Спорттовари” використовував вільне складське приміщення для зберігання будівельних матеріалів.

Оскільки з вини партнерів К. поставка будівельних матеріалів за останні три місяці не проводилася, складське приміщення не використовувалося, К. за цей період сплачував щомісячно лише 1/3 обумовленої орендної плати.

Магазин звернувся в арбітражний суд з вимогою розірвати договір і відшкодувати понесені збитки в тому числі -упущену вигоду.

Дайте правовий аналіз ситуації. Підготуйте проект рішення арбітражного суду по суті спору.

Задача 2.

АТ “Агросервіс” передало в оренду КСП “Весна” бурякозбиральну машину строком на 5 років. Зі згоди АТ, КСП передало комбайн в суборенду ТзОВ “Явір” строком на 3 роки. Через 6 місяців “Агросервіс” і “Весна” вирішили за взаємною згодою припинити договірні відносини і поставили вимогу до ТзОВ про повернення комбайна. Товариство відмовилось повернути агрегат, посилаючись на укладений договір суборенди, строк якого ще не сплив. Вирішіть спір.

Чи зміниться рішення, якщо:

а) договір оренди було розірвано у зв’язку з несплатою орендної плати;

б) договір суборенди було укладено без згоди власника (АТ “Агросервіс”).

Задача 3.

АТП -1424 уклало з ТзОВ “Сервіс” договір оренди павільйону технологічного обладнання. Строк дії договору починався 1 травня 2002 року. Товариство (орендар) регулярно сплачувало орендну плату, справно виконувало усі інші умови договору.

Листом від 20 лютого 2004 року АТП повідомило наймача про те, що воно “відмовляє йому в оренді павільйону”, об’єкт (павільйон технологічного обладнання) передається в оренду кооперативу “Зоря”, з яким уже укладено договір оренди і вимагало до 1 березня звільнити його.

ТзОВ “Сервіс” звернулося з заявою до суду про визнання договору оренди між АТП –1424 і кооперативом “Зоря” недійсним.

Чи зміниться вирішення, якщо ТзОВ відмовилося звільнити павільйон. АТП звернулося з заявою в суд у якій просило розірвати договір.

Дайте правовий аналіз запропонованих ситуацій. Вирішіть спір.

Задача 4.

Між КСП “Нива” та приватним підприємством “Горизонт” 22 червня 2000 року було укладено безстроковий договір оренди складського приміщення загальною площею 82 кв.м.

У 2004 році КСП “Нива” було реорганізоване. В порядку реорганізації за розподільчим балансом складське приміщення перейшло до фермера К. К. звернувся до ПП з вимогою про визнання договору оренди недійсним та звільнення приміщення. Останнє відмовилося виконати вимоги К., оскільки добросовісно дотримувалося всіх умов договору.

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

Тема 11: Окремі види договорів найму (оренди)

1. Поняття та загальна характеристика договору прокату.

2. Сторони договору прокату.

3. Порядок укладення та форма договору прокату.

4. Договір прокату як публічний договір та договір приєднання.

5. Об’єкт договору прокату.

6. Права та обов’язки сторін договору прокату.

7. Договір найму (оренди) будівель і споруд: поняття, порядок укладення та форма договору.

8. Договір найму (оренди) транспортних засобів: поняття, форма договору, види договорів найму (оренди) транспортних засобів.

9. Договір найму (оренди) земельних ділянок: поняття, порядок укладення та форма договору.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про оренду землі» від 06 жовтня 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про плату за землю» від 3 липня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 16 грудня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua

9. Інструкція щодо надання окремих видів побутових послуг. Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 27 серпня 2000 року // http://zakon.rada.gov.ua

10. Інструкція від 28 квітня 1997 року «Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів». Затв. наказом Мінтрансу // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Лист Вищого Арбітражного Суду від 14 січня 1999 року “Про Закон України “Про оренду землі” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Городецька І. Договір оренди нежитлового приміщення. // Юридичний журнал. – 2003. – № 2.

5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

7. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

9. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

10. Малий В. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні // Право України. – 2005. – №3. – С.39-42.

11. Клочай Н. Особливості укладання та виконання договорів оренди транспортних засобів. // Юридичний журнал. – 2004. – № 7.

12. Круторогова С. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: Практичні аспекти істотних умов. // Юридичний журнал. – 2008. – № 2.

13. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

16. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

17. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

18. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

19. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

20. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

21. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

22. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

23. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

24. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

26. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Задача 1.

Громадянин Р., власник квартири, одержаної в порядку спадкування після смерті матері, вирішив здати її під офіс туристичної фірми ТЗОВ “Гарант”. 2-х кімнатна квартира на 3-му поверсі 15-ти поверхового будинку мала бути використана для адміністративних потреб ТзОВ строком на 2 роки.

Численна кількість відвідувачів фірми створювало незручності для мешканців будинку, які поставили вимогу перед Р. про розірвання договору.

Проаналізуйте ситуацію. Який порядок здачі в оренду житлових приміщень? Яким чином мешканці житлового будинку можуть захистити свої права?

Задача 2.

Власник приватизованої квартири Д. у 5-ти поверховому будинку здав в оренду підвальне приміщення кооперативу “Підкова”, яке було обладнане під майстерню для ремонту взуття. Оскільки робота в майстерні створювала підвищений шум, то мешканці 1-го поверху звернулися з колективною заявою до райдержадміністрації.

Обстеживши умови використання підвального приміщення, комісія райдержадміністрації прийшли до висновку, що шумовий фон справді завищений, технічні випари перевищують допустимі норми, а тому розміщення майстерні в підвалі будинку створює небезпеку для здоров’я його мешканців. Власнику Д. було запропоновано розірвати договір і привести підвальне приміщення у належний стан.

Вирішіть ситуацію, якщо:

а) Д. відмовився розірвати договір, мотивуючи тим, що він як власник вправі розпоряджатися підвалом на власний розсуд;

б) Д. погодився розірвати договір, але ремонтна майстерня відмовилася звільнити приміщення, оскільки з її боку повністю дотримано всі умови договору: приміщення використовується згідно погоджених умов, орендна плата сплачується в обумовлених розмірах, строк договору закінчується через 2,5 роки.

Дайте правовий аналіз ситуації стосовно 1-ї та 2-ї позиції.

Задача 3.

Між приватним підприємством “Довіра” та студентом 3-го курсу юридичного факультету був укладений договір побутового найму (прокату). Згідно умов договору студенту було передано у користування строком на вісім місяців (з 1 жовтня 2003 року по 1 червня 2004 року) телевізор “Електрон” та холодильник “Дніпро”.

1 червня 2004 року зазначені предмети не були повернуті, а 10 вересня 2004 року студент звернувся до ПП з пропозицією продовжити термін дії договору ще на 9 місяців і оплатити користування телевізором та холодильником за літній період, але в розмірі 1/4 орендної плати.

ПП відмовилося від запропонованих умов і поставило вимогу про розірвання договору та відшкодування завданих збитків в повному обсязі в тому числі - упущену вигоду (можливі доходи від здачі зазначених предметів у користування з 1 червня 2004 року по 10 вересня 2004 року).

Дайте правовий аналіз ситуації.

Вирішіть спір.

Задача 4.

Фермеру П. за договором оренди з КСП “Світанок” була передана земельна ділянка загальною площею 25 га строком на 10 років. В процесі використання земельної ділянки було виявлено джерело мінеральних вод. Фермер П. вирішив організувати цех по виробництву і розливу мінеральної води. КСП “Світанок” дізнавшись про наміри фермера, звернулося з вимогою про розірвання договору. КСП вважало, що воно вправі і має більше можливостей самостійно розробити джерело.

Розкрийте зміст поняття “земельна ділянка як об’єкт договору”.

Яке значення має умова про цільове використання об’єкту в договорах оренди земельних ділянок?

Дайте правовий аналіз ситуації з посиланням на чинне законодавство.

Задача 5.

Між КСП “Світанок” і приватним підприємцем М. укладено договір оренди нежитлового приміщення на 5 років з 1 квітня 2001 року.

Згідно з умовами договору розмір орендної плати був визначений в розмірі 10% від майбутніх щомісячних прибутків підприємцями.

Протягом 2004 року орендна плата на рахунок КСП не поступала. КСП звернулося до М. з вимогою про розірвання договору і відшкодування збитків. М. відмовився звільнити приміщення, посилаючись на важке фінансове становище і необхідність сплачувати високі податки у бюджет.

Вирішіть спір. Які способи визначення орендної плати?
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных