Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Пошук інформації у Internet Повнота, достовірність та швидкість пошуку
Для того, щоб знайдена інформація дійсно відображала реальний стан справ, пошук повинний задовольняти наступні критерії: . повнота охоплення ресурсів;

вірогідність інформації;

висока швидкість проведення пошуку.

Контроль повноти охоплення ресурсів - якщо необхідно мати

повне уявлення про предмет пошуку і стан справ по визначеному

питанню, краще не обмежуватися використанням тільки однієї пошукової

машини Ійг' переглядом одного каталогу. Для проведення

повномасштабного збору інформації необхідно працювати з декількома

каталогами, пошуковими машинами, базами даних, регіональними

телеконференціями, електронними дошками оголошень і аркушами

розсилань. ' " . -

Контроль достовірності інформації. Internet містить багато застарілої або недостовірної інформації.. „ В основному, контроль достовірності інформації - це аналітична робота. При цьому важливо зробити, перевірку знайденого фактичного матеріалу, з'ясувати статус документів, одержати інформацію про компетентність автора матеріалу і т.д.

Швидкість здійснення пошуку в Мережі, якщо не брати до уваги технічні характеристики підключення користувача, залежить в основному від двох факторів:

вірного планування пошукової процедури;

досвіду роботи з ресурсом обраного типу.

Особливе значення швидкість проведення пошуку має в тому випадку, коли потрібно знайти інформацію, що часто оновлюєтье*. ,

Результати пошуку. Одержавши потрібну інформацію з мережі, необхідно її перевірити. Якщо це ціни на товари чи послуги

зв'язуються з продавцем і уточнюють їх. Так само перевіряється будь-яка адресна інформація. Аналітичну і статистичну інформацію перевіряють, порівнюючи дані, отримані з декількох джерел.

Якщо передбачається використовувати отриману інформацію для публічного огляду, необхідно записати джерело (адреса в мережі), ім'я автора (чи назву організації) і дату публікації використовуваних зведень. Звертається увага на можливу наявність особливих вказівок щодо дотримання авторських прав.

Необхідно брати до уваги той факт, що якщо є можливість одержати інформацію, то в такий же спосіб її можуть одержати конкуренти.

Основні етапи пошуку інформації представлені у табл. 1. ■

Таблиця 1

Основні етапи процесу пошуку інформації

№ Етап Зміст роботи етапу

Визначення предмета пошуку

Визначаємо, що конкретно нас цікавить.

Складання списку ключових слів

Виявляємо, як може називатися те, що нас цікавить.

Вибір інформаційного простору

Визначаємо, де може знаходитися те, що нас цікавить.

Визначення інструмента для

пошуку

Приймаємо рішення про те, як простіше і швидше

знайти те, що нас цікавить.

Попередній пошук

Пробуємо знайти.

Аналіз отриманої інформації

Дивимося на отримані результати. Якщо це

необхідно (у тому випадку, коли отримані результати

нас не влаштовують), проводимо коректування всіх

попередніх дій.

Додатковий пошук

Шукаємо далі, поки не одержуємо відповідь на своє питання.

Бажано визначити час, протягом якого інформація повинна бути знайдена, оцінити альтернативні способи одержання і ступінь важливості цієї інформації.

Основні методи пошуку в мережі і їх використання

Існує два основних методи пошуку інформації в Internet - з використанням пошукової машини (системи) чи з використанням каталогу. Механізм пошуку в обох випадках практично однаковий. Розходження виникають на етапі складання списку ключових слів. Для пошукової машини - це складання списку ключових слів, а для каталогу на цьому етапі виробляється визначення тематики розділів, у яких може знаходитися необхідна інформація. Приклади пошукових систем та каталогів представлені в додатках 1, 2 відповідно.

Підбір ключових слів. Ефективний пошук інформації, багато в чому залежить від правильного підбору ключових слів. На основі попередньо отриманої інформації про предмет пошуку складається максимально широкий набір ключових слів у виді окремих термінів,

 

словосполучень, назв і прізвищ, тісно зв'язаних із проблемою, професійної лексики.

Загальні правила формулювання запиту для пошукової машини:

- не задається тільки одне слово. Використовуються цілі фрази, чи, принаймні, кілька слів;

- вказуються слова, що не повинні зустрічатися в шуканих документах. Для цього використовують або знак "-", або ключове слово NOT;

- власні імена, назви компаній, міст, прізвища людей і ін. починаються із великих букв, а всі інші слова пишіть тільки маленькими буквами;

- якщо необхідно знайти фразу цілком - вона записується в лапках ;

- якщо вводиться запит до пошукової машини, що складається з декількох слів, то в результаті одержується список документів, у яких зустрічається хоча б одне слово.

Пошукова машина робить сортування документів за принципом релевантності. При індексації документів пошукові машини вираховують "об'єм" слова на сторінці - співвідношення кількості повторів на сторінці заданого слова до загальної кількості слів на сторінці документа. Якщо задається запит, що складається з декількох слів, то більш релевантними будуть документи, у яких сукупна вага слів буде максимальна. Однак, при підрахунку об'єм не враховується, чи поруч, чи роздільно знаходяться дані слова, і тому немає гарантій, що в перших* документах міститься максимальна' кількість повторень словосполучень. Можливо,! що такого словосполучення там взагалі не буде. Тому, якщо необхідно знайти задане словосполучення, то запит у вікні пошукової машини записується в лапках.

 

Критерієм правильності вибору ключових слів буде кількість документів, знайдених пошуковою машиною при попередньому пошуку. Якщо воно обчислюється сотнями - то необхідно уточнити запит, ввівши додаткові ключові слова чи скориставшись спеціальними засобами розширеного пошуку. Якщо не знайдено жодного документа - складається список синонімів даного терміна чи перевіряється орфографія.

Вибір пошукових інструментів. Цей етап визначає всю подальшу технологію пошуку - переходити до нього слід тільки після аналізу попередньо отриманої на попередніх етапах інформації.

Пошукові машини. Для пошукової машини головним є релевантність виданих посилань, а на цей показник, крім розміру, впливає структура бази даних і синтаксис мови запитів.

Каталоги. За допомогою каталогів зручно шукати інформацію на загальні теми (природа, мистецтво, комп'ютери, медицина і т.д.). Каталог має рубрикатор. Таким чином, інформація відсортована. При рішенні стандартної пошукової задачі саме каталог, а не пошукова машина виявляються більш прийнятними для початку пошуку.

Багато в чому тип інформаційного ресурсу визначається характером Шуканої інформації:

• адресна інформація - адресні довідники;

t новини - новинні портали й інформаційні агентства, списки розсилань-

• конкретна інформація - пошукові машини;

• загальні зведення-каталоги; ... ■ статистика - сервера статистичних служб, рейтинги; |

• необхідно щось купити - Internet-магазини і дошки оголошень;

• необхідно проконсультуватися - сайти компаній, що спеціалізуються

на даній тематиці і списки розсилань;

- файли доцільно шукати за допомогою FTP-шукача. Наприклад МРЗ

(файли музичних здобутків, записані й оброблені в цифровому

форматі) - за допомогою МРЗ-розвідувача, у випадку пошуку файлів у

запиті вказується найбільш ймовірне ім'я файлу, наприклад

«name.jpg»; • ш%

• дуже рідкісна інформація - необхідно знайти ресурси, присвячені

більш загальній темі. Можливо там будуть розміщені посилання на

необхідні ресурси чи будуть опубліковані необхідні матеріали;

Алгоритм пошуку інформації у пошукових системах. Необхідно

завантажити початкову сторінку пошукової системи або зайти на будь-яку

іншу сторінку, на якій знаходяться поля для введення запиту і кнопка для

початку пошуку. і

Якщо система дозволяє послідовні уточнення області пошуку то можна перейти в розділи, які визначають межі пошуку інформації (наприклад пошук тільки у області науки або пошук серед європейських вузлів Internet). У таких системах запит в головному розділі здійснює іТошук серед всіх вузлів Internet. Якщо, наприклад, перейти в розділ "Новини", то пошук за запитом виконуватиметься тільки серед вузлів присвячених новинам. Таким чином, спочатку визначаються межа в яких слід вести пошук, і після цьоґ# відправляється запит на пошук інформації. Якщо вибрана система пошуку не дозволяє уточнити запит, то ця дія пропускається.

Вводиться запит на пошук відповідно до правил, прийнятих у вибраній системі пошуку. Можливі і складні запити з логічними операціями "І", "АБО", "НІ".

Якщо система пошуку дозволяє, то уточнюються деякі параметри запиту за допомогою додаткових полів, списків, прапорців і перемикачів які можуть знаходитися на сторінці поряд з полем запиту. В більшості випадків уточнення параметрів не потрібне. Натискається кнопка для початку пошуку, і після деякої паузи автоматично відбувається перехід на сторінку із списком документів, що задовольняють запиту.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных