Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Мета та завдання Проекту
З А Я В А

Просимо прийняти Проект (програму) «Центр місцевої активності громади на базі Будинку культури села Дружбівка» до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року.

До заяви додаються:

1. Матеріали Проекту (програми) обсягом _______ стор. (1 оригінал, 1 копія).

2. Електронний варіант Проекту (програми) (диск).

3. Копія рішення відповідної ради, щодо затвердження Проекту (програми) та його подання на Конкурс.

4. Реєстраційна картка – формуляр Проекту (програми).

5. Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу.

 

Керівник органу місцевого самоврядування, що подає Проект Керівник Проекту (програми)
в особі Нестерова Сергія Сергійовича, Дружбівського сільського голови Адреса: 75411, Херсонська область, Іванівський район, село Дружбівка, вул. Леніна, буд. 17 Контактні тел./ факс: (05531) 2-21-31 Моб.тел.: (096) 597 38 29 E-mail: drujbivska_sr@ukr.net ______________________ (підпис) «______»_______________ 201___р.   М.П.   в особі Нестерова Сергія Сергійовича, Дружбівського сільського голови Адреса: 75411, Херсонська область, Іванівський район, село Дружбівка, вул. Леніна, буд. 17 Контактні тел./ факс: (05531) 2-21-31 Моб.тел.: (096) 597 38 29 E-mail: drujbivska_sr@ukr.net ______________________ (підпис) «______»_______________ 201___р.   М.П.  

 

 

 

ДРУЖБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХХІІІ сесії сільської ради VІ скликання

 

10.11.2013 № 187

 

Про надання проекту «Центр місцевої активності громади на базі Будинку культури села Дружбівка» на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» № 952/2002 від 28 жовтня 2002 року, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 18 січня 2003 року, за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проект розвитку місцевого самоврядування «Центр місцевої активності громади на базі Будинку культури села Дружбівка» для подання на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

2. У разі перемоги у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування передбачити кошти в проекті бюджету на 2014 рік в розмірі 40 тис.грн для співфінансування проектів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову сільської ради Нестерова С.С., на голову постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, економічної реформи в народногосподарському комплексі АПК, земельних ресурсів, обліку та приватизації власності Чурік Л.В.

 

 

Сільський голова С.С. Нестеров

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА - ФОРМУЛЯР ПРОЕКТУ

Категорія конкурсного відбору (заповнюється Дирекцією конкурсу)  
Реєстраційний номер (заповнюється Дирекцією Конкурсу)  
Назва Проекту (програми) Центр місцевої активності громади на базі Будинку культури села Дружбівка
Назва органу місцевого самоврядування, що подає Проект (програму) Дружбівська сільська рада
Назва регіону (область, АРК) Херсонська
Назва району Іванівський
Назва населеного пункту село Дружбівка
Інформація про керівника органу місцевого самоврядування, що подає Проект (програму):  
ПІБ керівника органу місцевого самоврядування Нестеров С.С.
Назва посади Сільський голова
Поштова адреса 75411, Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Дружбівка, вул. Ленина, буд. 17
Телефон, (05531)2 21 31
Факс --
Мобільний телефон (096)597 38 29
Адреса електронної пошти Учасника drujbivska_sr@ukr.net
Інформація про керівника проекту (програми):  
ПІБ керівника Проекту (програми) Нестеров С.С.
Посада Сільський голова
Поштова адреса 75411, Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Дружбівка, вул. Ленина, буд. 17
Телефон керівника Проекту (програми) (05531)2 21 31
Факс  
Мобільний телефон керівника Проекту (програми) (096)510 48 26
Адреса електронної пошти керівника Проекту (програми) drujbivska_sr@ukr.net
Тематичний напрямок Проекту (програми) Оснащення комунальних підприємств устаткуван-ням, що забезпечує сут-тєву оптимізацію спожи-вання ресурсів та еконо-мію коштів бюджету місцевого самоврядування
Загальна вартість Проекту (програми) 278000 грн
Обсяг фінансування, що планується залучити з Державного бюджету 200 000 грн
Обсяг коштів, залучених з місцевого бюджету Учасника 40 000 грн
Обсяг коштів, залучених з інших місцевих бюджетів 23000 грн
Комунальних підприємств, організацій, установ (які є партнерами) 9000 грн
Обсяг коштів, залучених від партнерів Проекту (програми), що не є бюджетними організаціями 6000 грн
Кількість партнерів Проекту (програми), у тому числі
з органів влади / місцевого самоврядування
з підприємницького сектору
із сектору громадських організацій

 

 

ТАБЛИЦЯ САМОКОНТРОЛЮ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЕКТУ

ВИМОГАМ КОНКУРСУ

Назва контрольованого аспекту Проекту (програми) відмітка  
1. Проект (програма) містить всі складові, зазначені у пункті «Складові Проекту» Форми подання +  
Проект (програма) подається у двох ідентичних примірниках (оригінал і копія) +  
Копія проекту (програми) завірена в установленому порядку +  
На електронному носії наявна повна версія Проекту (програми), включаючи усі додатки,а також рішення ради про затвердження проекту та його спів фінансування з місцевого бюджету +  
Проект (програма) надрукований українською мовою +  
Складові Проекту (програми) розташовані відповідно до переліку, наведеного у підрозділі 3.1 «Складові Проекту» Методичного посібника +  
Усі сторінки основної частини Проекту (програми) мають наскрізну нумерацію і їх номери внесені у таблицю «Зміст Проекту (програми)» +  
Обсяг кожної зі складових Проекту (програми)не перевищує обсягів, що встановлені Формами подання. (Зокрема, Анотація Проекту (програми) не більше 2 сторінок , і т.д.) +  
Усі позиції Реєстраційної картки – формуляра проекту (програми) заповнені +  
Текст Проекту (програми) надруковано відповідно до вимог методичного посібника (розділ 2.5.) (шрифт Тімеs New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал - 1) +  
Бюджет Проекту (програми) подано відповідно до +  
Дані щодо фінансування (за джерелами, по заходах) співпадають у: бюджетних формах №1, №2, №3, анотації, описі проекту, рішенні ради про спів фінансування, протоколі про наміри спільної реалізації проекту (програми) +  
Обсяг фінансового запиту з державного бюджету не перевищує ліміту фінансування, встановленого для категорії, до якої належить Учасник (розділ 2.1.) +  
Учасник забезпечує співфінансування Проекту (програми) в обсязі не менше 20% від загального обсягу бюджету Проекту (програми), як з власних так і залучених джерел +  
Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми), підписано керівниками організації – Учасника Конкурсу і організацій – партнерів та завірено їх печатками +  
До Протоколу про наміри спільної реалізації проекту внесені задекларовані партнерами фінансові зобов’язання +  
Подана інформація щодо всіх організацій-партнерів +  
Подані резюме всіх виконавців Проекту (програми) +  
Наявність рішення відповідної ради про схвалення Проекту (програми) для участі у Конкурсі +  
Наявність рішення відповідної ради щодо розміру запланованого співфінансування у випадку перемоги на Конкурсі +  
Додано документи обґрунтування видатків Проекту (програми) (локальний кошторис, функціональна блок-схема програмно-апаратного комплексу, комерційні пропозиції закупівлі товарів та послуг тощо) +  

 

ПРОЕКТ ДЛЯ УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

«Центр місцевої активності громади на базі Будинку культури села Дружбівка»

Дружбівська сільська рада Іванівського району Херсонської області

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Назви складових, розділів, пунктів та додатків Проекту (програми) стор.
1. Титульна сторінка
2. Зміст Проекту (програми)
3. Анотація Проекту (програми)
4. Опис Проекту (програми)
4.1. Контекст і проблема Проекту (програми)
4.2. Мета та завдання Проекту (програми)
4.3. Досягнення мети та заходи Проекту (програми)
4.4. План –графік заходів Проекту (програми)
4.5. Очікувані результати Проекту (програми)
4.6. Сталість результатів Проекту (програми)
4.7. Мультиплікативний ефект Проекту (програми)
4.8. Опис інновацій Проекту (програми)
5. Бюджет Проекту (програми)  
5.1. Загальний бюджет Проекту (програми) (форма1)
5.2. Розклад бюджету за статтями видатків (форма 2)
5.3. Очікувані джерела фінансування (форма 3)
6. Партнери та виконавці  
6.1. Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми)
6.2. Інформація про партнерські організації
6.3. Резюме виконавців Проекту (програми)
7. Додатки  
7.1. Документи, що підтверджують співфінансування Проекту (програми) з боку Учасника та партнерських організацій (якщо співфінансування передбачене Проектом (програмою)  
7.2. Документи, що обґрунтовують видатки Проекту (програми)  
7.3. Витяги з програмних документів органів влади (стратегій, програм,…)  
  Документи, що підтверджують юридичний статус та наявність повноважень органу самоорганізації населення на розв’язання проблем Проекту (для проектів органів самоорганізації населення)  
  Інші Додатки за бажанням Учасника (навести назви)  
8. Всього(кількість сторінок)  

3. Анотація проекту

«Центр місцевої активності громади на базі Будинку культури

села Дружбівка»

Культура - це те, що залишається,

коли все інше забуте…

Едуар Ерріо

Актуальність Проекту:Кількість і трудовий потенціал сільських жителів невпинно і постійно зменшується, сільське населення «старіє» за рахунок зростання смертності і міграції до міста найбільш енергійної і продуктивної частини сільської спільноти - молоді. За статистичними даними в середньому щороку до міста прямує і лишається там будувати своє майбутнє 25% випускників місцевої школи. Однією з головних причин міграції типу «село-місто» є нерозвиненість соціальної сфери та її інфраструктури, на яку покладається завдання задоволення життєво необхідних потреб людини. Заклад культури, що ще існує на сьогоднішній день, перебуває в умовах виживання. Але, чомусь селянин розглядається як сільський трудівник, а його інтереси, життєві потреби як людини, лишаються поза увагою. Відсутність альтернатив з питань проведення дозвілля також супроводжується занепадом духовності та моралі в суспільстві.

Сільський будинок культури завжди був серцем села, оскільки тут задовольнялись духовні потреби, зароджувалася самоорганізація і колективна ініціатива громади. Різноманітні заходи, які проводилися працівниками сільської бібліотеки, керівниками гуртків, спортивних секцій, сприяли згуртованості, культурній просвіті, естетичному, художньому і фізичному вихованню сільської громади.

Опосередковано заклад культури може впливати на розв’язання багатьох гострих проблем громади, але для цього йому потрібно бути гнучким в діяльності та своєчасно адаптуватись до реальних потреб громадян. Будинок культури в майбутньому може не лише виконувати функції центру дозвілля та розваг, але й стати просвітницьким осередком, центром місцевої активності. Саме тому питання відродження та організація ефективної діяльності будинку культури у селі Дружбівка є досить актуальними для місцевих жителів.

Основна проблема Проекту:Невідповідність будинку культури до сучасних потреб територіальної громади.

Соціально-економічна спрямованість та реальність реалізації Проекту полягає в тому, що реконструкція споруди сільського будинку культури дасть змогу:

· Активізувати духовний, культурний та фізичний розвиток сільського населення;

· Підвищити рівень самосвідомості громадян;

· Впровадити інновації в роботу сільської бібліотеки;

· Створити належні умови для проведення культурно-мистецьких заходів;

· Відродити традиції та звичаї сільської громади.

Міжсекторне партнерство між Іванівською районною радою, Дружбівською сільською радою, фермерськими господарствами «Стас», «ЯНС», громадською організацією «Мрії нашого майбутнього» сприятиме конструктивній взаємодії при вирішенні окресленої проблеми під час реалізації всіх етапів Проекту. Об’єднання фінансових джерел учасників Проекту дасть можливість вчасно і якісно виконати всі заплановані заходи, передбачені Проектом.

Напрями інновацій у Проекті:Інноваційність проекту полягає у використанні новітніх технологій з опалювання та освітлення при капітальному ремонті будинку культури завдяки встановленню новітніх конвекторів, теплоізолюючих вікон і дверей сучасного електричного обігріву підлоги. Використання ресурсозберігаючих технологій дозволить раціонально та ефективно використовувати фінансові ресурси під час подальшого функціонування відремонтованого об’єкту. Також впровадження у життя інноваційної форми взаємодії держави, бізнесу і некомерційного сектору – центру місцевої активності громадян. Це заклад культури, метою якого є не просто надання послуг у сфері дозвілля, а й розвиток спільноти, залучення жителів до вирішення соціальних та інших проблем громади.

Перелік укрупнених заходів Проекту.Робота по відновленню функціонування будинку культури включає наступні етапи:

1. Виготовлення технічної документації

2. Укладання угод з підрядниками

3. Установка електрообладнання

4. Проведення капітального ремонту приміщення

5. Прийняття об’єкту в експлуатацію

6. Підключення сільської бібліотеки, яка буде працювати при будинку культури, до мережі Інтернет

7. Висвітлення процесу реалізації Проекту у засобах масової інформації

Очікувані результати Проекту.Проект відповідає пріоритетам, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 та Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".Проект дасть змогупосилити співпрацю органів місцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності, громадською організацією.

В результаті успішноїреалізації Проекту буде реконструйовано будівлю сільського будинку культури, який стане не лише місцем проведення дозвілля, духовним, моральним та фізичним осередком сільської громади, а й центром громадської активності та єднання місцевого населення.

Цільовими групами Проекту єусістатевовікові групи населення с. Дружбівка

Організації-партнери, співвиконавці Проекту:

· Дружбівська сільська рада

· Районна рада

· Фермерські господарства «СТАС», «ЯНС»

· Громадська організація «Мрії нашого майбутнього»

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування:

1. Кошти державного бюджету - 200 000 грн

2. Кошти Дружбівської сільської ради – 40 000 грн

3. Кошти районної ради – 23 000 грн

4. Кошти фермерських господарств – 9000 грн

Кошти громадської організації – 6000 грн

 

Опис Проекту

4.1. Контекст і проблема Проекту

Населення нашого села складає 517 жителів, 48% якого становить молодь. На території села функціонує загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, в якій навчається 62 дитини.

Однією з основних проблем молоді сьогодення являється відсутність зацікавленості підростаючого покоління у саморозвитку та самоосвіті. Зростає тенденція до вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління, азартних ігор. Кількість населення, охопленого культурно-масовими заходами, невпинно зменшується в середньому на 5,0% на рік. Світкові заходи та концерти, які носили масовий характер, перестали гуртувати жителів села, оскільки будинок культури, який введено в експлуатацію у 1967 році, не відповідає сучасним потребам територіальної громади. Це в свою чергу негативно впливає на виховання підростаючого покоління, спричиняє духовний та моральний занепад жителів нашого села. Діти та сільська молодь позбавлені можливості змістовно проводити свій вільний час, бути залученими до гурткової роботи. Сільська громада не має змоги якісно проводити загальнодержавні і народні свята, сільські заходи, прививати традиції та звичаї села нащадкам.

Крім того, у зв’язку з віддаленістю нашого населеного пункту від районного центру, де працює районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, діти не мають можливості займатися спортом належним чином. У літній період для учнівської молоді проводяться змагання на території шкільного стадіону. У зимовий час можливість для фізичного розвитку дітей та молоді відсутня, оскільки у Дружбівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів немає спортивного залу. Хоча серед школярів є немало осіб, які займаються спортом. Команди навчального закладу неодноразово посідали призові місця у спортивних змаганнях з баскетболу, футболу, настільного тенісу на районному рівні.

Сільська бібліотека також потребує модернізації, оскільки завжди вважалася найдоступнішим для сільського населення культурно-просвітницьким закладом, куди можна звернутися з метою розширення свого кругозору та підвищення культурного рівня. Надання населенню бібліотечних послуг на новому рівні неможливе без забезпечення комп’ютерною технікою та підключення до мережі Інтернет. Навчитися працювати в мережі Інтернет – це одне із основних завдань сучасного читача. Адже зміна характеру бібліотечного обслуговування створить додаткові умови для безперервної самоосвіти. Це також урізноманітнить роботу сільського будинку культури та надасть можливість вільного доступу до всесвітньої мережі всіх жителів нашого населеного пункту для освітніх, культурних (відвідування бібліокіносалону), інформаційних (консультування on-line з різних питань, організація інтернет-лекторіїв з найбільш актуальних проблем розвитку громади), та комунікаційних (on-line спілкування з однодумцями) цілей.

Для нашої сільської ради турбота про літніх людей стоїть на першому місці. У сучасному буремному житті безпорадні старенькі мають недостатньо можливостей для спілкування, не мають змоги відволіктися від повсякденних проблем, отримувати цікаву інформацію. До Міжнародного дня похилого віку, Дня Перемоги, річниці визволення села від німецько-фашистських загарбників у нас проводяться святкові заходи, в ході яких голова сільської ради, учні школи вітають ветеранів, солдатських вдів, дітей війни. Але це відбувається в приміщенні навчального закладу, що не дає змоги вмістити велику кількість людей.

Таким чином, сучасний стан сільського будинку культури не відповідає потребам місцевої громади. Побудований ще в минулому столітті, він потребує постійного оновлення. Низький рівень фінансування за рахунок бюджетних коштів не дає можливості виділити необхідну суму для проведення капітального ремонту будівлі. Існуючий вид опалення приміщення (водяне опалення), стан котелень потребують значних фінансових затрат, яких не може витримати дотаційний бюджет сільської ради. Нерегулярне використання системи опалення спричинило її пошкодження. Встановлення енергозберігаючого опалення, теплоізолюючих вікон і дверей, електричного обігріву підлоги дасть змогу ефективно використовувати фінансові ресурси місцевого бюджету. А заощаджені таким чином кошти можна використати для розвитку інших соціальних об’єктів села.

З капітальним ремонтом будинку культури з’явиться можливість відновити роботу фольклорного, драматичного та вокального гуртків. Покращаться умови для розвитку талантів, обдарованих особистостей. Старше покоління матиме змогу передавати молодшому духовне надбання нації. У районному центрі діє Університет третього віку, філіал якого можна буде створити на базі Дружбівського будинку культури. Філіал матиме на меті надавати людям, які досягли «золотого» віку, консультативну допомогу з різних питань, створювати умови для комфортного спілкування, підтримання їх фізичної форми. Обладнавши приміщення будинку культури спортивними тренажерами, тенісними столами, придбавши набори для гри у шахи та шашки ми відкриємо спортивні секції для школярів та дорослих, агітуючи їх до здорового способу життя.

Крім того, на базі відремонтованого будинку культури, розташованого в невеликому селі, активізується участь жителів у конкретних справах щодо поліпшення їхнього життя. Створення центру місцевої активності на базі будинку культури надасть змогу не просто надавати послуги у сфері дозвілля, а й розвивати сільську спільноту, залучати жителів до вирішення соціальних та інших проблем, що стоять як перед будинком культури, так і перед громадою села. Будинок культури стане активними партнером у вирішенні місцевих проблем, громадським ресурсним центром села.

 

Мета та завдання Проекту

Мета Проекту –створити якісні умови для духовного, культурного та фізичного розвитку мешканців села.

Завдання Проекту включають в себе комплекс будівельно-ремонтних та організаційних робіт з реконструкції, облаштування будинку культури та створення центру місцевої активності.

Завдання № 1. Реконструкція споруди сільського будинку культури, встановлення раціональних та ефективних засобів обігріву і збереження тепла у приміщені (електроопалення, спліт-систем, підлоги з електричним обігрівом, теплоізолюючих вікон і дверей).

Завдання № 2. В результаті ремонтних робіт створити умови для розширення послуг сільського будинку культури:

· Відкриття нових гуртків, спортивних секцій;

· Фізичне оздоровлення в тренажерному залі;

· Створення Інтернет – бібліотеки;

· Відкриття філіалу Університету третього віку для літніх людей

· Створення центру місцевої активності

Завдання № 3. Реалізація всіх запланованих заходів створить можливості для економії коштів бюджету сільської ради та згуртування сільської громади.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных