Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Система опитування/вибір
 

Прикладом протоколу первинний/вторинний є система опитуван­ня/вибір. Конфігурація мережі містить головну ЕОМ (первинну) у центральному вузлі і підпорядковану ЕОМ (вторинну) у кінцевому вузлі. Можуть бути й інші конфігурації (наприклад, багатоточкові з'єднання або кільцева топологія).

 

 

Рисунок 2.2 - Системи опитування/вибір:

а – послідовність опитування; б - послідовність вибору;

в – послідовність опитування/вибору;

г – негативна реакція на опитування

 

У системі опитування/вибір використовуються дві команди: опитування і вибір. Призначення команди опитування - передавання даних первинному вузлу з вторинного. Призначення команди вибір - протилежне - передавати дані з первинного вузла вторинному. Найостанніші протоколи команди ви­бору не використовують, тому що головний вузол під час установлення з'єднання резервує в приймачі ресурси та буфери і дані можуть надсилатися на розсуд головного вузла.

Системи опитування/вибір звичайно існують як деяка упорядкована форма відносин первинний/вторинний. Опитування і вибір є основними командами, потрібними для передачі даних у будь-який вузол каналу або мережі. Розглянемо, як це відбувається (рисунок 2.2, а). Команда опитування надсилається з первинного вузла у вторинний. Фактично опитування озна­чає: "Вторинний вузол, у вас є дані для мене?" Якщо дані є і готові до пе­редавання, вони надсилаються у вузол, що опитує. Первинний вузол здійс­нює контроль помилок і надсилає АСК (команда, що означає підтвердження правильного прийому) - якщо помилок немає і NАК (команда, що означає, що прийом відбувся з помилкою) - якщо вони є. Ці дві події (передавання даних і АСК/NАК) можуть відбуватися багато разів доти, поки у вторинному вузлі не залишиться даних, які слід передати. Після цього вторинна станція має надіслати повідомлення про те, що вона закінчила передачу, наприклад код кінця передачі ЕОТ (керуючий знак, що означає “кінець передачі”) або де­який біт у керуючому полі.

Послідовність виконання команди вибір показана на рисунку 2.2, б. Ця команда означає: "Вторинний вузол, я вибираю вac, тому що в мене є для вас дані. Ви можете прийняти?" Підтвердження АСК у відповідь на вибір означає: "Так, я вільний і готовий прийняти ваші дані". Дані передають­ся, перевіряються на наявність помилок, і їх прийом підтверджується. Процес може повторюватися, поки не надійде керуюче повідомлення EOT, що означає: "У мене немає більше графіка для передавання".

На рисунку 2.2, в метод опитування/вибору поданий в ускладненому вигляді. Команда вибір передається у вторинний вузол, але цей вузол дає негативну відповідь. Зміст цього діалогу такий: "Вторинний вузол, у мене є дані для вас, ви можете прийняти?" Відповідь: "Ні, не можу". Існує багато причин, через які вузол не може вести прийом: він може бути зайнятий виконанням інших завдань, не мати потрібного обсягу пам'яті для прийому даних, в ньому можуть знаходитися дані для передачі в первинний вузол тощо. Система опи­тування/вибір вирішує проблему ініціювання опитування первинним вузлом, що дає змогу вторинному вузлу надіслати дані й очистити свої буфери.

На рисунку 2.2, г зображено, що відбувається в мережі опитування/вибір, коли на опитування вторинний вузол відповідає негативно. У цьому ви­падку в системі використовується NAK для повідомлення про негативну реакцію на опитування. Це означає: "Вторинний вузол, у вас є дані для мене?" Відповідь NAK означає: "Ні, немає". У нових системах повідом­лення про бажання почати прийом або передачу називається Готовий до прийому (receive ready), небажання називається Не готовий до прийому (receive not ready).

Недоліком системи опитування/вибір є наявність кількаразових відпо­відних реакцій на опитування, що може бути пов'язане зі споживанням значних ресурсів каналу. Ефективніший підхід полягає у використанні динамічних таблиць опитування/вибір. Якщо продовжується опитування термінала і він не відповідає після визначеної кількості спроб, його пріо­ритет у таблиці опитування знижується. Отже, він обслуговується й опи­тується. Пріоритет станції, яка не реагує, знижується, а ті пристрої, що позитивно реагували на опитування, просуваються нагору в таблиці пріо­ритетів.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных