Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Правопис складних іменників
Гетеросексуальність - (від грец. heteros - інший, інший і лат. sexualis - половою) половий потяг до особин протилежної підлоги.

Гештальтпсихологія - (від нем. gestalt - форма, образ, структура) одна з основних шкіл наукової психології 1-й половини ХХ в; підкреслювала цілісний, структурний характер психічних явищ. Зложившись спочатку на основі дослідження зорового сприйняття, поширила принцип структурності на вивчення мислення, пам'яті, особистості й соціальної групи. Основні представники: М. Вертхаймер, В. Келер, К. Коффка.

Ембріогенез - розвиток плода від зачаття до народження.

Транссексуалізм - (від лат. trans - через, пері і sexus - стать) - стійке наслідування статево-рольовим стереотипам поведінки, протилежним біологічній статі. Пов'язаний з переконаністю в неадекватності своєї статі за паспортом, а також із бажанням належати до протилежної статі. Для виправлення своєї статі використовуються різні прийоми, від вибору собі іншого, відповідного протилежній статі, імені до хірургічних операцій.

Епістемологія - (від грец. epistêmê - знання) частина гносеології, що вивчає походження й розвиток наукового знання.

Психолінгвістика - розділ психології, присвячений дослідженню мовної поведінки, самостійний предмет якого був сформульований в 1950-х рр. Займається описом повідомлень на основі вивчення механізмів породження та сприйняття мови, функцій мовної діяльності в суспільстві, зв'язки між комунікаційними повідомленнями і властивостями учасників комунікації (перетворення намірів того, хто говорить в повідомлення, інтерпретація його слухаючим), зв'язку мовного розвитку з розвитком особистості.

Психотерапія (від грец. psyche - душа і therapeia - турбота, підхід лікування) - надання психологічної допомоги людям при різних психологічних утрудненнях. Може проводитися в індивідуальній (наприклад, індивідуальне консультування) і груповій (ігри і дискусії) формах. Залежно від моделі розвитку, функціонування і порушень психіки, що використовується, виділяють різні психотерапевтичні підходи: психоаналітичний, необіхевіористський, когнітивний, гуманістичний, нейролінгвістичне програмування (НЛП).

Психофізика - розділ психології, заснований Г.Фехнером, присвячений вимірюванням відчуттів залежно від величин фізичних подразників. Виділяють два розділи психофізики: вимірювання сенсорної чутливості та дослідження психофізичних функцій.

Фрустрація (від лат. frustratio - обман, марне очікування) - негативний психічний стан, обумовлений неможливістю задоволення тих або інших потреб. Цей стан виявляється в переживаннях розчарування, тривоги, дратівливості, нарешті, відчаї. Ефективність діяльності при цьому суттєво знижується.

Яснобачення - отримання знань про ті або інші події без використовування відомих органів чуття або логічних думок.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных