Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Згідно з яким напрямом свідомість як предмет наукового дослід­ження заперечується, а психіка зводиться до різних форм поведінки.
1. Психоаналіз.

2. *Біхевіоризм

3. Гуманістична психологія.

4. Екзистенціальна психологія.

5. Трансакційний аналіз особистості.

 

120.Вид взаємодії особи із соціальним середовищем, у процесі якого від­бувається узгодження вимог та сподівань обох сторін – це:

1. *Соціальна адаптація

2. Соціалізація

3. Інтеріоризація

4. Адаптація

5. Кумуляція

121. Конкретні групи, в яких людина долуча­ється до системи норм, цінностей і соціальних зв'язків (сім'я, шко­ла, неформальні організації, засоби масової інформації тощо) – це:

1. Суспільство

2. Мала група

3. *Інститути соціалізації

4. Велика група

5. Колектив

122.Сукупність особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інте­ресів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої – це:

1. Об’єкт

2. Суб’єкт

3. Особистість

4. Індивідуальність

123.Згідно з якою теорією вивчення особистості зосереджено на вивченні особистісних, психофізіологічних харак­теристик фізично і психічно зрілої дорослої людини, на з'ясуванні об'єктивних і суб'єктивних чинників, що дають їй змогу найкраще реалізуватися.

1. * Акмеологічїшй підхід.

2. Біхевіоризм

3. Гуманістична психологія.

4. Екзистенціальна психологія.

5. Трансакційний аналіз особистості.

124.Процес формування внутрішньої структури людської психіки за допомогою засвоєння соціальних норм, цінностей, ідеалів, процес переведення елемен­тів зовнішнього середовища у внутрішнє «Я» - це:

1. Соціальна адаптація

2. Соціалізація

3. *Інтеріоризація

4. Адаптація

5. Кумуляція

125. Психологічні впливи або засоби, за допомогою яких здійснюється соціально-психологічне ві­дображення людиною реалій соціального життя, а отже перехід зовнішніх впливів соціального оточення у внутрішні регулятори її поведінки – це:

1. Інтеріоризація

2. Адаптація

3. Кумуляція

4. *Соціально-психологічні впливи

5. Інтериорізація

КРОК-2

1. В якому положенні найбільш повно розкрито предмет соціальної психології:

A *соціальна психологія вивчає закономірності і механізми виникнення та функціонування

соціально-психологічної реальності

B соціальна психологія вивчає процес утворення та розпаду груп

C соціальна психологія вивчає процеси взаємовпливу між людьми

D соціальна психологія вивчає явища соціальної інгібіції та соціальної фасілітації

E соціальна психологія вивчає процеси спілкування людей в групі
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных