Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Порядок і критерії оцінювання знань студентів. Загальна підсумкова оцінка з змістового модулю “Системи технологій” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового
Загальна підсумкова оцінка з змістового модулю “Системи технологій” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (заліку)

 

Поточний модульний контроль знань студентів.

Загальні положення

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає вивчення студентом навчальної дисципліни (що складається з одного чи декількох модулів) шляхом послідовного опрацювання навчальних модулів, а оцінювання рівня здобутих знань і вмінь здійснюється за 100-бальною шкалою.

Метою запровадження є:

- підвищення якості знань студентів шляхом їх систематизації та активного засвоєння навчального матеріалу протягом семестру;

- забезпечення об’єктивності та відкритості контролю знань шляхом попереднього ознайомлення студентів з всіма формами контролю, контрольними завданнями та критеріями оцінювання знань;

- створення умов для здорової конкуренції між студентами у навчанні та розкриття їх творчих здібностей.

Змістовий модуль “Системи технологій” має один модуль, який складається з таких частин: теоретичної, практичної, індивідуально-консультативної та самостійної роботи студента.

Основні форми самостійної роботи студента над вивченням дисципліни:

- вивчення окремих тем та окремих питань тем за рекомендованою навчальною літературою;

- огляд літературних джерел за рекомендацією викладача;

- написання рефератів;

- завдання до олімпіад, доповіді на конференціях;

- підготовка до виконання лабораторних і практичних робіт;

- підготовка до захисту лабораторних та практичних робіт;

- підготовка до контрольних робіт та тестування.

Розподіл балів поетапного контролю знань студентів наведено у табл. 7.1.

Таблиця 7.1.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных