Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Опис та використання вказівки розгалуження
Вказівка розгалуження в мові програмування Паскаль може записуватися в повній або в скороченій формах.

  1. Повна форма:
if <умова> then <вказівка1> else <вказівка2>;

Дія оператора: Якщо умова справджується, то виконується вказівка 1, якщо ні – то вказівка 2.

2. Скорочена форма:

Іf <умова> then<вказівка>;

Дія оператора: Якщо умова істинна, то виконується вказівка, якщо ні, то вказівка не виконується.

Службові слова, які використовуються в умовній вказівці, ма­ють змістif — якщо,then — то,else — інакше.

Умова — це вираз булевого типу. Умова може бути простою або складеною.

Наприклад.

1. Проста умова: а<5, с>=а, х=0,а<b

2. Складена умова (а>5) and (a<10 ), (а=2) or (b=3)

Складена умова записується з допомогою логічних операцій and —і, or — чи (або),not — не. При записі умови можна використовувати всі можливі операції відношення. Результатом виразу умови завжди буде величина булевого типу.

 

11) Умовний оператор. Оператор вибору. Мітки. Безумовні переходи.

 

Оператор вибору дії.
Оператор вибору case дозволяє переходити на одну з гілок залежно від заданого виразу. К-вираз від значення якого залежить подальше виконанняпрограм. а1, а2, а3, а4 - оператори котор. виконуються якщо вираз істина.По-оператор котор. виконується якщо вираз брехня.
Структура: case K of
<список констант 1>: a1;
<список констант 2>: a2;
<список констант 3>: a3;
<список констант 4>: a4;
else B
end;

В мові паскаль мітка – це ціле число від 1 до 9999. В мові TР дозволяється в якості міток ідентифікатори.

Безумовний перехід (англ. unconditional branch) - перехід в задану точку програми без перевірки виконання будь-яких умов. В багатьох мовах програмування такому переходу відповідає спеціальна інструкція goto.

12)Базові структури алгоритмів. Цикли з передумовою.

Базові структури алгоритмів (керуючи структури) – це способи керування процесом обробки даних.

Існує три базові структури алгоритмічної конструкції:

4. лінійні алгоритми (слідування)

5. умова (розгалуженя)

6. цикли (повторення)

Лінійна структура передбачає, що тіло алгоритму являє собою послідовність команд, виконуваних одна за одною.

Умова (розгалуження) – це керуюча структура, що передбачає можливість вибору з кількох варіантів, для кожного з яких, залежно від умови виконується різна послідовність команд.

Цикл – це керуюча структура, що дозволяє багаторазово повторювати задану послідовність команд.

Цикл з передумовою — цикл, що виконується доки істинна деяка умова, вказана перед його початком. Ця умова перевіряється до початку виконання тіла циклу, тому тіло може бути не виконане жодного разу (якщо умова з початку хибна). У більшості процедурних мов програмування здійснюється за допомогою інструкції while, звідси його друга назва — while-цикл. На мові Паскаль цикл з передумовою має наступний вигляд:
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных