Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА ЗА ТЕМОЮ НДРС.

Мета – опанувати метод повної редукції (таксономічний показник рівня розвитку) статистичних даних для побудови рейтингу підприємств стосовно проблеми, визначеної НДРС.

Хід роботи

В таблиці 1 наведені вихідні дані за звітністю ПАТ «Рівнегаз». Обрано зі показники, бо вони є найголовнішими показниками прибутковості та фінансової ефективності.

Таблиця 1

Вихідні данні

Роки Оберненість активів Маневреність робочого капіталу Кф оборотності запасів Кф оборотності дебіторської заборгованості Власні оборотні кошти
3,72 0,59 21,32 8,02
3,65 0,57 20,96 8,43
3,54 0,48 11,16 0,3144

Далі стандартизуємо вихідні дані, для подальших розрахунків, щоб привести в однакові одиниці виміру. Для стандартизації значень необхідно розрахувати їх середнє та середньоквадратичне значення, табл. 2.

Оберненість активів = Чиста виручка / Середньорічна вартість активів.

Маневреність робочого капіталу розраховується як відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів; характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством.

Кф оборотності запасів розраховується як середньорічне значення суми запасів, віднесене до величини щоденних виробничих витрат.

 

 

Власні оборотні кошти (ВОК) розраховуються за наступною методикою: ВОК= Поточні активи — Поточні пасиви.

 

Таблиця 2

Результати розрахунку середнього та середньоквадратичного значення вихідних даних

  Оберненість активів Маневреність робочого капіталу Кф оборотності запасів Кф оборотності дебіторської заборгованості Власні оборотні кошти
Середнє значення 3,64 0,55 1781,33% 558,81% 11953,67
Середньо квадратичне 0,09 0,06 576,48% 457,18% 3728,45

 

Стандартизироване значення для кожного признаку знаходиться за формулою: (значення певного показника у певному періоді – середнє значення) / середньоквадратичне. Результати наведені у табл. 3

Роки Оберненість активів Маневреність робочого капіталу Кф оборотності запасів Кф оборотності дебіторської заборгованості Власні оборотні кошти
0,92 0,74 0,61 0,53 0,59
0,15 0,40 0,55 0,62 0,56
-1,07 -1,14 -1,15 -1,15 -1,15

Таблиця 3

 

Таблиця 4

Розрахунок таксономічного показника привабливості підприємства для інвесторів

Роки Сіо S Co di
2,57 0,3092 3,33 0,23
2,43     0,27
3,14     0,06
сред 2,71      

 

Розрахувавши його за 3 роки маємо можливість простежити динаміку змін рис. 1.

Рис. 1 Динаміка таксономічного показника привабливості підприємства для інвесторів

В результаті бачимо зміни в гірший напрямок, це свідчить про зменшення зацікавленості інвесторів у вкладення коштів в ПАТ «Рівнегаз».

Висновок: Я опанувавла метод повної редукції (таксономічний показник рівня розвитку) статистичних даних для визначення привабливості підприємства для інвесторів. Цей показник комбінує та включає в себе основні важливі коефіцієнти та результати діяльності ПАТ «Рівнегаз». Таксономічний показник дозволяє оцінити їх у сукупності.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Организация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления | Арифметические операции

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных