Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Організація і методика аудиту короткострокових кредитів і прострочених позик
Тема . Аудит довгострокових і поточних зобов'язань

 

1. Мета, завдання і джерела інформації аудиту довгострокових і поточних зобов'язань

Аудит довгострокових кредитів

Організація і методика аудиту короткострокових кредитів і прострочених позик

4. Типові порушення

Теми рефератів (або презентації) – за бажанням студентів:

  1. Облік та аудит операцій з цінними паперами
  2. Облік та аудит фінансових інвестицій

 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» - опрацювати, повторити.

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» - повторити

Перед розглядом теми повторюємо основні положення обліку зобов’язань

 

Новий баланс, пасив, ноаведено такий поділ зобовяань:

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання  
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків  
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

  1. Зобов’язання в обліку поділяються на поточні і довгострокові, які в свою чергу поділяються на ….
  2. Обліковуються зобов’язання за 4, 5, 6 класом рахунків.

 

  1. Поточні зобов’язання включають….

 

  1. Довгострокові зобов’язання включають….

 

  1. Серед короткострокових видів кредиту виділяють кредити овердрафт, терміновий кредит, кредитну лінію, та ін.. - пояснюємо їх.

 

 

Для повторення і глибшого усвідомлення теми, пропонується розв’язати задачу 1 (облік зобов’язань). Підприємство А купує у п. Б сировину на суму 600 грн. з ПДВ з відстроченням платежу. Для забезпечення інтересів продавця покупець укладає з банком договір гарантії на цю суму і банк надає п. Б гарантію. За видачу гарантії підприємство А сплачує банку винагороду у сумі 6,0 тис. грн.. П. А не змогло у встановлений договором термін розрахув. з п. Б і оплату здійснив банк. У межах терміну отриманої гарантії п. А вчасно розрахувалось з банком. Наведіть бухгалтерські проводки за здійсненими операціями. (с. 468, В.С. Лень)

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных