Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Основні класи неорганічних сполук
Мета роботи:Ознайомитися на практиці з основними класами неорганічних сполук. Дослідити їх властивості та способи отримання.

Дослід 1.Отримання та властивості оксидів

1. Невеликий шматочок магнієвої фольги тигельними щипцями внести у верхню частину полум'я газового пальника. Магній спалахує і горить яскравим полум'ям з утворенням магній оксиду (порошок білого кольору). Внести отриманий магній оксид в пробірку з дистильованою водою, попередньо помістивши туди краплину розчину фенол-фталеїну, і добре перемішати вміст пробірки скляною паличкою. Що при цьому спостерігається? На які властивості магній оксиду вказує зміна забарвлення індикатора? Записати рівняння всіх проведених реакцій.

2. У суху пробірку внести кілька кристалів амоній дихромату, закріпити пробірку в пробіркотримачі і нагріти в полум'ї пальника. Які зміни при цьому спостерігаються. Записати рівняння термічного розкладу амоній дихромату, а також рівняння взаємодії утвореного оксиду з розплавом лугу та сульфатною кислотою при нагріванні. На які властивості даного оксиду вказують ці реакції?

 

Дослід 2.Отримання та властивості гідроксидів різних типів

1. Отримати хром (III) гідроксид, діючи розчином лугу (добавляючи по краплях) на розчин солі Хрому (III). Звернути на колір та вид осаду. Перемішати отриманий осад і розділити на дві пробірки. До однієї частини осаду прилити розчин хлоридної кислоти, а до іншої – надлишок розчину лугу. Які явища при цьому спостерігаються?

2. До розчину солі Нікелю (II) додати розчин лугу до утворення осаду нікель(II) гідроксиду. Звернути увагу на колір та вид осаду. Осад перемішати та розділити на дві пробірки. До однієї частини осаду прилити розчин хлоридної кислоти, а до іншої – надлишок розчину лугу. Що спостерігається?

Записати рівняння всіх проведених реакцій. До якого типу гідроксидів можна віднести хром (III) гідроксид та нікель (II) гідроксид згідно результатів проведених досліджень.

 

Дослід 3.Отримання хлоридної кислоти

У суху пробірку помістити два мікрошпателя кристалічного натрій хлориду, прилити 2-3 мл концентрованої сульфатної кислоти, закрити отвір пробірки пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустили в пробірку з дистильованою водою. Після поглинання водою одержаного внаслідок реакції гідроген хлориду довести наявність отриманому водному розчині хлоридної кислоти, скориставшись універсальним індикаторним папером та розчином арґентум нітрату. Записати рівняння всіх проведених реакцій.

 

Дослід 4.Реакції обміну між солями

У пробірку нести 6-8 краплин розчину цинк сульфату і додати таку ж кількість розчину барій хлориду. Аналогічні досліди виконати з розчинами таких речовин, як натрій хлорид і арґентум нітрат; плюмбум нітрат і калій йодид; плюмбум нітрат і натрій сульфат. Звернути увагу на колір та вид отриманих осадів. Записати рівняння реакцій та графічні формули молекул солей, що випали в осад.

 

Дослід 5.Отримання та властивості кислих солей

1. Через прозорий розчин кальцій гідроксиду (вапняна вода) з апарату Кіппа пропускати вуглекислий газ CO2 до випадіння білого осаду. Продовжувати пропускати вуглекислий газ до повного розчинення раніше утвореного осаду. Утворенням яких сполук можна пояснити ці процеси. Записати рівняння реакцій, що відбулися в системі. До отриманого розчину кальцій гідроген карбонату прилити розчин кальцій гідроксиду. Сполука якого складу випадає в осад? Які властивості кальцій гідроген- карбонату характеризує дана реакція? Записати рівняння реакцій. Привести графічні формули кальцій карбонату та кальцій гідроген карбонату.

2. До кількох краплин розчину кальцій гідроксиду додати краплю розбавленого (1:5) розчину ортофосфатної кислоти. Спостерігати ипадіння осаду середньої солі кальцій ортофосфату. Продожувати приливати по краплях розчин ортофосфатної кислоти до повного розчинення осаду за рахунок повного переходу середньої солі кислу (кальцій дигідрогенортофосфат). Записати рівняння відповідних реакцій. До отриманого розчину кислої солі прилити розчин кальцій гідроксиду. Що спостерігається? Записати рівняння реакцій та привести графічні формули середньої та двох кислих солей ортофосфатної кислоти.

 

Дослід 6.Отримання та властивості основних солей

У дві пробірки внести по 6-8 краплин розчину купрум (II) сульфату. У першу пробірку прилити кілька краплин концентрованого розчину натрій гідроксиду, у другу – 1-2 краплини розбаленого розчину NaOH і добре перемішати. Звернути увагу на колір отриманих осадів. Записати рівняння реакцій утворення купрум (II) гідроксиду та купрум (II) гідроксосульфату. Обидві пробірки нагріти. Що спостерігається? Записати ріняння термічного розкладу гідроксиду та гідроксосолі Купруму. Пробірки охолодити і подіяти на їх вміст розчином хлоридної кислоти. Спостерігати розчинення осадів в обох пробірках. Записати рівняння реакцій розчинення купрум (II) оксиду та купрум (II) оксосульфату в хлорид ній кислоті. Привести графічні формули молекул купрум (II) сульфату, купрум (II) гідроксосульфату і купрум (II) оксосульфату.

 

 

Завдання та запитання для самопідготовки

1. Привести графічне зображення молекул таких солей: KMnO4, Al2(SO4)3 , Ca(NO3)2 , Pb(HSO4)2 , (CaOH)3PO4.

2. Записати рівняння реакцій, що характеризують властивості наступних оксидів: BaO, FeO, P2O3, NO2, Li2O, Al2O3, BeO, CrO3, Mn2O7.

3. Привести формули ангідридів наступних кислот: H2SO3 , H2SO4, H3PO4, H3PO3, НNO2, НNO3, HClO, HClO4, H2CrO4, HMnO4, HSbO3.

4. За назвами сполук записати їх формули: калій гідрогенсульфіт, амоній дихромат, магній ортофосфат, барій гідроксокарбонат, літій метаалюмінат, кальцій гіпохлорит, барій хлорит, калій перхлорат, магній хлорат, амоній дигідрогенортофосфат, кальцій гідроксоортофосфат, ферум (III) нітрат.

5. Закінчити рівняння реакцій:

1. N2O3 + H2O → 26. K3CrO3 + HCl(надл)

2. BaO + H2O → 27. Сu(HSO4)2 + KOH →

3. Fe2O3 + P2O5 → 28. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2

4. K2O + Cr2O3 → 29. Al2(OH4)SO4 + HNO3

5. CaO + SiO2 → 30. Ca3(OH)3PO4 + KOH →

6. Ag2O + НNO3 → 31. NaH2PO4 + NaOH →

7. SO2 + KOH → 32. CuOHCl + Ca(HSO4)2

8. Ca(OH)2 + P2O3 → 33. Na2HPO4 + H3PO4

9. NH4OH + SO2 → 34. Ca2(OH)2PO4 + Ca(H2PO4)2

10. Cl2O7 + Sr(OH)2 → 35. Cr(HSO4)3 + Ca(OH)2

11. CrO3 + KOH → 36. Mg2OCl2 + НNO3

12. ZnO + LiOH → 37. MgOHCl + HCl →

13. NO2 + Ba(OH)2 → 38. MgOHCl + NaOH →

14. Mn2O7 + NaOH → 39. Al(OH)3 + Ca(OH)2

15. MgO + Al2O3 → 40. Ca3(PO4)2 + H3PO4

16. Al2O3 + Ca(OH)2 → 41. AlOHBr2 + KOH →

17. Na2S + HCl → 42.Ca(HCO3)2 + HCl →

18. FeCl3 + KOH(нест) → 43. Ca(HCO3)2 + Na2CO3

19. FeCl3 + KOH → 44. Na2ZnO2 + HNO3

20. Cr2(SO4)3 + Ba(OH)2 → 45. Cr2O3 +Al2O3

21. Cr2(SO4)3 + Ba(OH)2(нест) → 46. (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

22. Cr2(SO4)3 + Ba(OH)2(надл) → 47. K3CrO3 + H2SO4(надл)

23. PbSO4 + H2SO4 → 48. Al2O2SO4 + HCl →

24. Fe(OH)3 + H3PO4(нест) → 49. FeOHSO4 + Mg(HSO4)2

25. ZnS + H2S → 50. Pb(HCO3)2 + Pb2(OH)2SO4

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных