Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Дати визначення гломерулонефриту.
1. Дати визначення гломерулонефриту.

2. Етіологія та патогенез гломерулонефриту.

3. Класифікація гломерулонефритів.

4. Дати характеристику ниркових та позаниркових ознак гломерулонефриту.

5. Макро- та мікроскопічна характеристика гострого, підгострого та хронічного гломерулонефриту.

6. Макро- та мікроскопічна характеристика вторинно-зморщеної нирки.

7. Етіологія, патогенез гострої ниркової недостатності (ГНН).

8. Клініко-морфологічні стадії ГНН.

9. Ниркові та позаниркові ознаки ГНН.

10. Визначення інтерстиційного нефриту.

11. Уремія - визначення, морфологічні ознаки.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1. На розтині померлого виявлено, що нирки зменшені в об’ємі, щільні, поверхня дрібнозерниста. На розрізі кірковий шар звужений, сіруватий, а мозкова речовина темно-червона. На серозних та слизових оболонках - фібринозне запалення, в міокарді, печінці - дистрофічні зміни, тканина головного мозку набрякла.

1. Поставте діагноз.

Задача 2. На розтині нирки збільшені, пухкі, корковий шар блідий, жовто-білий, мозковий - темно-червоний, інтермедіарна зона повнокрівна, чітка. Звертають увагу набряки, водянка порожнин.

1. Ваш діагноз.

Задача 3. При гістологічному дослідженні нирок виявлено, що клубочки збільшені, капсула їх звужена, майже не визначається. В клубочках кількість клітин значно збільшена внаслідок проліферації ендотелію та клітин мезангіума. Структурні елементи клубочка погано виявляються. В канальцях гіалінові та зернисті білкові маси.

1. Поставте діагноз.

Задача 4. Нирка збільшена до 2 кг, в паренхімі на розрізі – кісти різних розмірів, які виповнені серозною рідиною. Ниркова тканина між кістами атрофована.

1. Поставте діагноз.

Задача 5. При мікроскопічному дослідженні визначено повнокрів’я, набряк та нейтрофільну інфільтрацію строми нирки. Зустрічаються мікроабсцеси. В канальцях дистрофічні зміни.

1. Ваш діагноз.

Завдання 6. Чи може бути зморщування нирок внаслідок пієлонефриту?

Завдання 7. Які з перелічених хвороб мають відношення до розвитку великої "строкатої" нирки?

1. Гнійний нефрит

2. Некротичний нефроз

3. Підгострий гломерулонефрит

4. Амілоїдоз нирок

5. Гострий гломерулонефрит

Завдання 8. Які морфологічні зміни відбуваються при мембранозному гломерулонефриті?

1. Дифузне потовщення стінок капілярів клубочків

2. Зменшення розмірів нирок

3. Помірна проліферація мезангіоцитів

4. Зерниста поверхня нирок

Завдання 9. Назвіть ускладнення пієлонефриту.

1. Пілефлебітичні абсцеси

2. Карбункул нирки

3. Пара нефрит

4. Перитоніт

5. Гіпертонія

Завдання 10. Перелічіть морфологічні зміни в органах дихання при хронічній нирковій недостатності.

1. Фібринозно-геморагічний трахеїт

2. Фібринозна пневмонія

3. Фібринозний трахеїт

4. Набряк легень

5. Геморагічні інфаркти легень

Завдання 11. Які з перелічених симптомів можна віднести: 1 – до ниркових; 2 – до поза ниркових?

1. Олігурія

2. Азотемія

3. Протеїнурія

4. Гіпертонія

5. Набряки

6. Гематурія.

Завдання 12.

У дитини 15 років 14 днів після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі, підвищився артеріальний тиск, сеча у вигляді "м'ясних помиїв". Гістологічне дослідження біоптата нирки виявило скопичення серозно-геморагічного ексудату в просвіті капсули Боумена-Шумлянського, запальну інфільтрацію мезангію та капілярних петель; імуногістохімічне дослідження виявило відкладення імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та в мезангії гломерул. Яке захворювання розвинулось у хворого?

1. Гострий гломерулонефрит

2. Підгострий гломерулонефрит

3. Ліпоїдний нефроз

4. Гострий пієлонефрит

5. Некротичний нефроз

Завдання 13. У хворого 44 років, який страждає на хронічне захворювання нирок, в аналізах сечі стійка протеінурія. При мікроскопічному дослідженні біоптата нирок виявляється дифузне, равномірне потовщення базальних мембран капілярів гломерул з утворенням їх виростів в бік подоцитів; відсутня або слабка проліферація мезангіоцитів; невеликі осередки склероза в мозковому шарі та жирова дистрофія епітелія канальців. Ваш діагноз.

1. Мезангіопроліферативний гломерулонефрит

2. Мезангіокапілярний гломерулонефрит

3. Мембранозний гломерулонефрит

4. Ліпоїдний нефроз

5. Фокальний сегментарний гломерулярний склероз

Завдання 14. При мікроскопічному дослідженні біоптата нирки виявлено проліферацію мезангіальних клітин з відселенням їх відростків на периферію капілярів (інтерпозиція мезангія), дифузне потовщення та подвоєння базальних мембран капілярів та накопичення мезангіального матрикса. Вкажіть, який з діагнозів найбільш вірогідний?

1. Мезангіопроліферативний гломерулонефрит

2. Мезангіокапілярний гломерулонефрит

3. Мембранозний гломерулонефрит

4. Ліпоїдний нефроз

5. Гострий інтракапілярний гломерулонефрит

Завдання 15. Під час розтину жінки, яка померла від ниркової недостатності, виявлено зменшені (кожна вагою по 90г), щільні нирки; фіброзна капсула знімається важко, поверхня нирок дрібнозерниста, на розрізі корковий шар нирок тонкий, тканина суха, малокровна, сірого кольору. При гістологічному дослідженні в частині гломерул спостерігається проліферація епітелія капсули Боумена-Шумлянського з утворенням напівмісяців, інша частина гломерул гіалінізована, в стромі виявляються малочисленні лімфоїдні інфільтрати, стінки судин потовщені, просвіти їх звужені. Ваш діагноз.

1. Артеріосклеротичний нефросклероз

2. Атеросклеротичний нефросклероз

3. Хронічний гломерулонефрит

4. Гострий гломерулонефрит

4. Підгострий гломерулонефрит

Завдання 16. У 52-річної жінки з артеріальною гіпертензією в анамнезі, протягом останнього року наростали явища хронічної ниркової недостатності. В нирковому біоптаті виявлено дифузне ураження всіх досліджуваних гломерул, переважна частина їх з ознаками фокального та тотального склероза та гіаліноза, лише в поодиноких гломерулах спостерігається розширення мезангіальних просторів з проліферацією мезангіальних клітин. Діагностуйте вид гломерулонефрита.

1. Хронічний фібропластичний гломерулонефрит

2. Хронічний мезангіокапілярний гломерулонефрит

3. Хронічний мезангіопроліферативний

4. Гострий інтракапілярний гломерулонефрит

5. Підгострий гломерулонефрит

Завдання 17. На аутопсії чоловіка, який помер від отруєння етіленгліколем, нирки декілька збільшені в розмірах, набряклі, капсула знімається легко, корковий шар широкий, блідо-сірий, мозковий шар - темно-червоний. Мікроскопічно виявляється розповсюджене руйнування канальців з розривами їх базальних мембран. 1. Яка патологія нирок розвинулась у чоловіка? 2. Зі збереженням яких структур канальців пов'язана можливість повної регенерації епітелію канальців? 3. Назвіть клініко-морфологічні стадії перебігу захворювання; а)…, б)…, в)…. 4. Назвіть клінічний синонім описаного захворювання. 5. Який патологічний стан лежить в основі патогенезу даного захворювання?

Завдання 18. Хворий 38 років скаржився на задуху, кашель з виділенням великої кількості харкотіння, підвищення t0 до 380С, зменшене виділення сечі. В крові – підвищена кількість сечовини та сечової кислоти. В сечі - низька питома вага, протеиїнурія, циліндрурія. Хворий через два тижні помер. При розтині виявлено: фібринозно-некротичний ларінготрахеобронхіт, фібринозно-геморагічна пневмонія, зморщені нирки. 1. Встановіть діагноз. 2. Що є морфологічною основою данного патологічного стану? 3. Дайте назву клінічному прояву данної патології. 4. З чим пов'язано описане ураження верхніх дихальних шляхів та легень?

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных