Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Amp; 6. Генеральна Асамблея
1. Генеральна Асамблея є найвищим органом IVR. Її склад визначається всією кількістю членів IVR (& 3, пункт 1). Кожен член, присутній на зборах Генеральної Асамблеї, має один голос та право висловлюватися. Письмові звернення чле­нів, що не є присутніми на зборах, можуть бути оприлюднені на Генеральній Асамблеї.

2. Зазвичай Генеральна Асамблея збирається кожні 4 роки, за можливістю у зв’язку з прове­денням всесвітнього конгресу IVR.

3. Генеральна Асамблея скликається Вико­навчим Комітетом шляхом публікації порядку денного у випуску журналу ARSP, що має з’яви-тися як мінімум за 3 місяці перед датою проведення Генеральної Асамблеї.

4. Головою зборів Генеральної Асамблеї є Президент IVR. У разі неможливості його прису­тності, Генеральна Асамблея вибирає одного з віце-Президентів або іншого члена для голову­вання на зборах.

5. Генеральна Асамблея вибирає Президента, Віце-Президентів та інших членів Виконавчого Комітету з правом голосу, також як і двох ауди­торів, хто представляє письмовий звіт наступній Генеральній Асамблеї.

6. Генеральна Асамблея приймає рішення простою більшістю голосів всіх присутніх членів про всі питання діяльності Асоціації, основні елементи її бюджету, вибори та розпуск Вико­навчого Комітету, вибори аудиторів та пого­дження їх розрахунків, також як і процедурні питання діяльності IVR.

7. Генеральна Асамблея вирішує більшістю в три чверті голосів всіх присутніх членів питання про зміни в конституції IVR та про розпуск IVR.

8. Генеральна Асамблея вирішує питання по­рядку денного та приймає всі необхідні резолю­ції. Дозволяється делегування права прийняття рішення Виконавчому Комітету. Розширення переліку питань порядку денного потребує біль­шості в три чверті.

9. Протокол зборів Генеральної Асамблеї ве­деться з зазначенням в ньому результатів всіх голосувань та всі прийняті резолюції. Протокол підготовлюється Генеральним Секретарем та підписується Президентом або діючим віце-Пре­зидентом.

10. Детальні правила проведення Генеральної Асамблеї, особливо що до проведення вибо­рів та ведення протоколів, будуть прописані у відповідних Процедурних Правилах.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных