Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Порядок виконання лабораторної роботи
Завдання І. Виконати градуювання вентильного фото­елемента.

1. Ознайомитися з лабораторною установкою для граду-їровки фотоелемента (рис. 7.16).

2. Підключити джерело світла до джерела струму.

3. Для 5-6 відстаней R між фотоелементом та джерелом світла визначити силу фотоструму.

4. Для кожної з цих відстаней розрахувати освітленість Е за формулою в люксах (лк).

Рис. 7.16. Установка для градуювання фотоелемента.

5. Результат занести до таблиці.

Таблиця. Значення освітленості та фотоструму

6. За даними таблиці побудувати графік

7. Одержаний графік може бути використаний для вимі­ру освітленості будь-якої поверхні. Для цього досить розта­шувати фотоелемент на цій поверхні і визначити іф. Значення освітленості поверхні, що відповідає одержаному значенню іф, визначається за допомогою графіка

Завдання 2. Визначити інтегральну чутливість фото­елемента.

1. На ділянці графіка, де спостерігається лінійна залеж­ність між та освітленістю Е (для досить великих відста­ней R), взяти точку і визначити для неї та Е.

2. Розрахувати площу активної поверхні фотоелемента за такою формулою: - діаметр поверхні фотоелемента (вказаний на приладі).

3. Розрахувати величину чутливості фотоелемента за такою формулою:

де значення одержані в пп. 1, 2.

Контрольні запитання

1. У чому полягає явище внутрішнього фотоефекту?

2. У чому полягає принцип дії вентильного фотоелемента?

3. Опишіть будову та принцип дії селенового елемента.

4. Що називається інтегральною чутливістю фотоелемента?

5. Як визначається інтегральна чутливість фотоелемента в цій лабораторній роботі?

 

7.4.3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА "Вивчення роботи оптичного квантового генератора"

 

Мета роботи: вивчити будову та принцип дії газового лазера, визначити основні технічні характеристики лазера -довжину хвилі його випромінювання та енергію кванта.

Прилади та обладнання: гелій-неоновий газовий лазер, дифракційна решітка, екран, міліметрова лінійка.

Питання для підготовки до лабораторної роботи

1. Рівноважна та інверсна заселеність енергетичних рівнів.

2. Індуковане випромінювання.

3. Лазери, принцип дії і застосування в медицині.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных