Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


есептеуіне қосылмайды?
а) жер;

b) рента;

с) пайда;

d) еңбекақы;

е) инвестициялар.

71. Мультипликатор төмендегіні көрсететін сандық коэффициентті қарастырады:

а) инвестиция көлемі көбейгендегі ЖҰӨ-нің өсу мөлшерін;

b) ЖҰӨ-нің көбейген кезіндегі инвестицияның өсу мөлшерін;

с) табыстардың көлемінің көбейген кезіндегі ЖҰӨ-нің өсу мөлшерін;

d) табыс көлемінің көбею кезіндегі инвестицияның өсу мөлшерін;

е) инвестицияның көлемінің көбеюі кезіндегі жинақтың өсу мөлшерін.

72. Экономикалық кезеңді басты жағдайда сыртқы факторлардың болуымен түсіндіреді:

а) интеральды теориялар;

b) өсу теориясы;

с) ұдайы өндіріс теориясы;

d) экстеральды теориялар;

е) өндіріс теориясы.

73. Өнеркәсіптік кезеңнің себептері:

а) негізгі капиталдың жаңаруы;

b) жаңа технологияның пайда болуы;

с) әлемдік алтын қорының толқуы;

d) өндірістік енгізудің маусымдылығы;

е) қаржы айналымының аясында, дәлірек айтқанда, кредитте орналасқан.

74.Кезеңдерді реттеудің неокейнсиандық бағыты үшін сипатты емес:

а) сұранысқа бағдар;

b) шаруашылықты тұтас реттеу;

с) салықтық-бюджеттік саясаттың басымдылығы;

d) бөлек фирмалардың қызметіне ынталандыру жасау;

е) мемлекет рөлін мадақтау.

75.Тұрғындардың табыстарын бөлудегі теңсіздікті көрсететін қисық сызық графигі:

а) Лаффер;

b) Филлипс;

с) Лоренц;

d) ұсыным;

е) сұраным.

76.Төмендегі айтылғандардың қайсысының, өндіріс шығынының өсуіне орай

инфляцияға қатысы жоқ:

а) шикізатқа өскен баға;

b) өнім бірлігіне кеткен шығындардың құнының өсуі;

с) еңбекақының қуып жетілген өсуі;

d) пайыз мөлшерлемесінің өсуі;

е) өндіріс және жұмыспен қамтылудың өсуі.

77.Еңбек ресурстарына жатады:

а) қызметімен табыс әкелетін жұмыспен қамтылған экономикалық белсенді тұрғындар және төлемді жұмыс іздеудегі жұмыссыздар;

b) барлық жұмысқа қабілетті тұрғындар;

с) зейнеткерлер;

d) елдің тұрғындары;

е) тек өндірісте жұмыс істейтіндер.

78.Өршімелі инфляция:

а) жылына 100 пайызға дейін;

b) жылына 200 пайызға дейін;

с) жылына 10 пайыздан көп емес;

d) жылына 20 пайыздан көп емес;

е) жылына 100 пайыздан көп емес.

79.Ағылшын экономисті Джон Мейнард Кейнстің 1936 жылы шығарылған еңбегі аталады:

а) «Ресейде капитализмнің дамуы»;

b) «Халықтар байлығының табиғаты мен себептері туралы»;

с) «Капитал»;

d) «Саяси экономияның принциптері»;

е) «Жұмыспен қамту, процент және ақшаның жалпы теориясы».

80.Австралиялық экономист Олбен Филлипс

жұмыссыздықтың қысқаруын қандай құбылыспен байланыстыратының көрсетіңіз:

а) инфляциямен;

b) жұмыс орындарын ашумен;

с) өндірістің өсуімен;

d) тұрғындардың көшуімен;

е) қосымша инвестициялармен.

81.Экономикалық өсу факторына енбейтіндері:

а) табиғат ресурстары;

б) еңбек ресурстары;

с) негізгі капитал;

д) жиынтықты ұсыныс;

е) ҒТҮ (НТП).

82.«Өндірістік қызмет» санатында негізделеді:

а) экономикалық өсудің неоклассикалық модельдері;

б) экономикалық өсудің неокейнсиандық моделі;

с) В.Леонтьев моделі;

д) «нөлдік экономикалық өсудің» тұжырымдамасы;

е) «тұрақты экономикалық дамудың» тұжырымдамасы.

 

83.ХХ ғасырдың 90-жылдарының аяғында-ХХІ ғасырдың басында байқалған Қазақстандағы экономикалық өсудің шарттылықты басымдылығы

а) экстенсивті факторлармен;

б) қарқынды факторлармен;

с) жаңа технологияның енгізілуімен;

д) шетелдердің араласуының қысқаруымен;

е) саяси тұрақтылықпен.

84.Еңбек өнімділігін арттыру арқылы ЖҰӨ-нің өсуі экономикалық өсудің төмендегідій тұрпаты деп аталады:

а) тұрақты;

б) экстенсивтік;

с) интенсивтік;

д) нөлдік;

е) кері.

85.Ақша мен «ақша дерлік» арасындағы айырмашылық мынада:

а) ақшаның «ақша дерліктен» айырмашылығы, оны тікелей жұмсауға болады;

b) «ақша дерлік» банк шотындағы депозиттерді өзіне қосады, ал ақша оларды өзіне қоса алмайды;

с) «ақша дерліктен» гөрі, ақшаның айналымы жылдам;

d) «ақша дерлік»-ақшадан айырмашылығы, бұл-ұсақталмайтын қағаз ақша;

е) бірі-қағаз,бірі-металл болады.

 

86.Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мынаған байланысты:

а) нарықтық экономикалық елдердің көбеюімен;

b) мемлекеттік табыстың өсуімен;

с) мемлекеттік шығынның өсуімен;

d) тұрғындардың табысының өсуімен;

е) рынок шеше алмайтын мәселелердің пайда болуымен.

87.Елді дамыту бағдарламасы бойынша «Қазақстан-2030» стратегиялық жоспарында көрсетілген мемлекеттің басты мақсаттарына жатпайтындар:

а) ұлттық қауіпсіздік;

b) ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның ынтымақтығы;

с) ішкі жинақ салымы мен ашық рыноктағы экономикадағы шетел инвестициясының жоғары

деңгейіне негізделген, экономикалық өсу;

d) өмірдің, денсаулықтың, білімнің, экологиялық орта жағдайының жақсаруы;

е) барлық ресурстарды тиімді пайдалану

88. Деноминация-бұл:

а) мемлекеттің құнсызданған қағаз ақшаны жарамсыз деп жариялауы;

b) елдің ақша бірлігін ірілендіру және белгіленген қатынастар бойынша,ескі ақша белгілерін

жаңаға айырбастау;

с) ұлттық валюта бағымының шетел валютасының қатынастары бойынша немесе

халықаралық шоттық ақша бірлігі бойынша төмендеуі;

d) ұлттық валюта бағамының шетел валютасының қатынастары бойынша көтерілуі;

е) ақшаның құнсыздануы.

89. Коммерциялық банктердің қызметіне кірмейтіндер:

а) жинақтарды қабылдау және сақтау;

b) ақша шығару;

с) кредиттеу;

d) есеп айырысу қызметі;

е) вексельдерді есептеу.

90. Ең төменгі резевтер - коммерциялық банктерге ұстауға жататын белгілі бір ақша сомасы:

а) өз шотында;

b) орталық банк шотында;

с) мемлекеттік бюджеттте;

d) өз шотында және орталық банк шотында;

е) мемлекет шотында.

91. Банктің меншіктік құралдарына жататындар:

а) акционерлік капитал, сондай-ақ, бөлінбеген пайда;

b) резевтік капитал, сондай-ақ, бөлінбеген пайда;

с) акционерлік және резервтік капитал, сондай-ақ, бөлінбеген пайда;

d) тек банк пайдасы;

е) депозиттер.

92. Экономиканы шығындар мен табыстардың көмегімен реттеуге кіретіні:

а) кредит саясаты;

b) әлеуметтік саясат;

с) қазынагерлік саясат;

d) ақша саясаты;

е) бюджет саясаты.

93.Мүлік иесінен немесе табыс алушыдан тікелей алынбайды:

а) еңбекақығы салық;

b) пайдаға салық;

с) пәтерге салық;

d) акциздер;

е) жерге салық.

94.Төлемге қабілеттілік және қайтарылымдық жағдайында қаржылық құралдарды беретін мекеме:

а) зейнетақылық қорлар;

b) банктер;

с) салық комитеті;

d) сақтандыру қорлары;

е) дұрыс жауап жоқ.

95.Нарықтық экономикада келесі қызметтерді атқаруға тиіс:

а) өндірістің тиімділігін ұлғайтуға ықпал ету;

b) өндірістің тұрақтылығы мен экономикалық өсуді қолдау;

с) қоғамның әлсіз топтарының әлеуметтік қорғауға кепілдік беру;

d) барлық жауаптар қолайлы;

е) дұрыс жауап жоқ.

96.Мемлекттің салық салу саласы мен табыстарды реттеудегі саясаты – бұл ...:

а) баға мен табыстарды реттеу саясаты;

b) ақша несие саясаты;

с) әлеуметтік саясат;

d) аймақтық саясат;

е) қазнагерлік саясат.

97.Терең тамырланған тұрақты арақатынастар мен ұлттық шаруашылықтар арасындағы еңбек бөліністері дамуы негізіндегі саяси – шаруашылық процесі, бұл халықаралық...

а) жұмыс күші қозғалысы;

с) капитал қозғалысы;

с) экономикалық интеграция;

d) валюталық жүйе

е) сауда.

98.Жеделдік, қайтарылымдық және ақылы қағидаларға негізделіп орындалатын борыштық капиталдың қозғалысы – бұл;

а) несие;

b) қаржы;

с) ақша;

d) акциялар;

е) меншік.

99.Қазақстанда қандай банк басты эмиссиялық орталықтың қызметін атқарады?

а) сақтандыру компаниялары;

b) коммерциялық банк;

с) ипотекалық банк;

d) зейнетақылық қорлар;

е) халық банк.

100.Қазақстан экономикасын реттеу мақсатында халық банкі жасайтын байланысты шаралар кешені. Бұл саясат...

а) әлеуметтік;

b) қаржылық - экономикалық;

с) несиелік – ақшалық (монетарлық);

d) монопополияға қарсы;

е) сыртқы экономикалық .

 

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных