Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тапсырма №3. Бір фазалы синусоидалы токтың тарамдалған электр тізбегін есептеу
3.1-3.10 - суреттеріндегі тарамдалған электр тізбектері үшін мына тапсырмаларды орындау керек:

а) токтың және кернеудің лездік мәндері үшін және комплекстік шамалар үшін Кирхгоф заңдары бойынша теңдеу жүйесін құру керек;

б) барлық тармақтарда токтың кешендік әрекет мәндерін екі әдіспен: контурлық токтар әдісімен және түйіндік потенциалдар әдісімен есептеу керек;

в) тізбектегі қуаттар балансы теңдеуін құрып, оның орындалу дәлдігін тексеру керек;

г) токтың векторлық диаграммасымен бірге топографиялық диаграммасын сыз;

д) орауыштардың өзара индуктивтіктерін ескере отырып, Кирхгоф заңдары бойынша кешендік түрде теңдеу жүйесін құр.

Әдістемелік нұсқаулар:

а) контурлық токтар және түйіндік потенциалдар әдістерімен есептегенде сұлбаны пассивті элементтері бар екі параллель тармақтарды бір баламалыға ауыстыру арқылы ықшамдауға болады;

б) қуаттар балансын кешендік, активтік және реактивтік қуаттар үшін құруға болады. Толық қуаттар үшін баланс теңдеуі құрылмайды;

в) топографиялық диаграмманы құрғанда потенциалы нөлге тең нүктені кешенді координата жазықтығының бас нүктесіне орналастыру керек және осы нүктеден тоқтардың векторларын салу керек;

г) 3.1-3.10 - суреттерінде индуктивті орауыштардың бір атты қысқыштарын нүктемен көрсету керек.

 

К е с т е 3.1

Түскен жылы Сынақ кітапшасының соңғы саны  
тақ суреттің № 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
жұп суреттің № 3.4 3.5 3.6 3.9 3.8 3.7 3.10 3.2 3.1 3.3
Е1, В                    
, град.                    
Е2, В                    
, град.     -90   -45          
Е3, В                    
, град. -90                  

 

К е с т е 3.2

Түскен жылы Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны
Тақ                    
Жұп                    
R1, Ом                    
, Ом                    
, Ом                    
R2, Ом                    
,Ом                    
, Ом                    

 

К е с т е 3.3

Түскен жылы Аты-жөнінің бірінші әрпі
Тақ БЛЦ КХ   ВМЧ ГНШ ДОЩ ЕПР   ЖСЗ   ТЭИ   УЮФ АЯ
Жұп ГНШ ДОЩ ЕПР ЖСЗ ТЭИ   УЮФ АЯ БЛЦ КХ ВМЧ
R3, Ом                    
, Ом                    
, Ом                    

3.1 сурет 3.2 сурет

 

3.3 сурет 3.4 сурет

3.5 сурет 3.6 сурет

 

3.7 сурет 3.8 сурет

 

3.9 сурет 3.10 сурет

 

Дебиеттер тізімі

 

1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В.,Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. том1.-СПб.: Питер,. 2001-463 с.

2. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей.- М.: Энергоиздат, 1989.-528 с.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.- М.: Гардарики, 1999.-638 с.

4. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей.-М.: Высшая школа, 1990.-544 с.

5. Сборник задач по теоретическим основам электротехники/Л.Д. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др.-М.: Высшая школа, 1988.-543 с.

6. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники/ Под ред. П.А. Ионкина.-М.: Электроиздат, 1982.-768 с.

7. Денисенко В.И., Зуслина Е.Х. Теоретические основы электротехники:Учебное пособие.-Алматы.: АИЭС, 2000.-83 с.

 


2011ж. жиын.жосп., реті 93

 

Маликжан Мамежанович Аршидинов

Эльмира Амиржановна Нурмадиева

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных