Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Модуль: Літературний процес у Великій Британії кінця ХХ – початку ХХІ століть.
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА”

 

(V курс, ІХ семестр, денний відділ)

Доц. Сенчук І.А.

І. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Сучасна британська література: провідні тенденції розвитку.

1. Культурно-історичні координати сучасної літератури у Великій Британії.

2. Жанрова багатомірність британського постмодерністичного роману.

 

Лекція 2. Поетика англійського університетського роману: Д. Лодж, М. Бредбері.

1. Поняття і ґенеза університетського тексту англійської літератури.

2. Проблематика і поетика романів університетської трилогії Д. Лоджа.

3. Творчість М. Бредбері в контексті університетської прози.

 

Лекція 3. Історичний дискурс в англійському романі 80-90-х років ХХ ст.: Бредбері, Свіфт, Барнс.

1. Поняття історіографічного роману.

2. Рецепція історіїв романах М. Бредбері. Історіографічний роман Ґ. Свіфта.

3. Концепція історичного часу в романі Дж. Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах».

 

Лекція 4. Конфігурація сучасного біографічного роману: Дж. Барнс, П. Акройд.

1. Ґенеза біографічного письма в англійській літературі.

2. Наративна конфігурація біографічного роману Дж. Барнса «Папуга Флобера».

3. Трансформація біографічного жанру в творчості П. Акройда.

 

Лекція 5. Феміністичний дискурс сучасної британської літератури: Д. Лессінґ, А.С. Байетт.

1. Проблематика та художня своєрідність творчості Доріс Лессінґ.

2. Поєднання історичного і психологічного дискурсів у романах А.С. Байетт.

 

Лекція 6. Мультикультуралізм у сучасній британській літературі.

1. Мультикультурний контекст сучасної британської літератури.

2. Художня модель картини світу в романах В.С. Найпола.

3. Поетика та проблематика романів С. Рушді.

 

Лекція 7. Проблема гібридної ідентичності в мультикультурній британській літературі.

1. Проблема мультикультурної ідентичності в творчості Г. Курейші.

2. Поетика оповіді в романах К. Ішіґуро.

 

Модуль: Літературний процес у Великій Британії кінця ХХ – початку ХХІ століть.

 

· Рекомендована художня література:

1. Лодж Д. Обмін місцями. / Маленький світ. / Автор, автор.

2. Бредбері М. Людина історії. / Доктор Кримінале.

3. Барнс Дж. Історія світу в 10 ½ розділах. / Папуга Флобера.

4. Акройд П. Чаттертон. / Останній заповіт Оскара Вайлда. / Мільтон в Америці. / Т.С. Еліот. Життя. / Лондон. Біографія.

5. Лессінґ Д. Трава співає. / Марта Квест. / П’ята дитина. / Бен серед людей.

6. Байетт А.С. Одержимість.

7. Найпол В.С. Таємниця прибуття. / Шлях у світ.

8. Рушді С. Діти опівночі. / Останній подих мавра.

9. Курейші Г. Будда з передмістя. Мій син – фанатик.

10. Ішіґуро К. Блідий гірський краєвид. / Не відпускай мене.

 

· Рекомендована критична література:

 

1. Бандровська О. Т. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст / О. Т. Бандровська. – Київ: Генеза, 1998. – 99 c.

2. Бандровська О. Трансформації біографічного жанру в творчості Пітера Акройда / О. Бандровська // Записки Наукового товариства імені Шевченка Т. CCXLVI. Праці Філологічної секції. – Львів, 2003.

3. Бредбері М. Британський роман нового часу / Малколм Бредбері. – К.: Ксенія Сладкевич, 2011. – 480 с.

4. Бурко В. Художні моделі світу у постколоніальному романі (Дж. Рис, Ч. Ачебе, В. Найпол): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / В. Бурко; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2011. – 20 c.

5. Горлач М. Концепт «Інший» у романній творчості Доріс Лессінг: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / М. Горлач; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с.

6. Дробіт І. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / І. Дробіт; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

7. Жлуктенко Н. Ноктюрни Казуо Ішігуро: транспозиція у постмодернізм [Електронний ресурс] / Н. Жлуктенко // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 39(1). – С. 367-372. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lits_2013_39(1)__50.pdf

8. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

9. Колесник Г. Модифікація жанру біографії у творчості Пітера Акройда: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Г. Колесник; НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

10. Література Англії ХХ століття: навч. посібник / за ред. К.О. Шахової. – К.: Либідь, 1993.

11. Мазін Д. Поетика романів Салмана Рушді: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Д. Мазін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

12. Мурашковски С. «Сэр Видиа»: литература факта или форма социального расследования? [Електронний ресурс] / С. Мурашковски. – Режим доступу: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/5/Murashkovsky/

13. Петрусь О. особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. Петрусь; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

14. Подкоритова О. Філософсько-ідеологічні засади творчості Доріс Лессінг: пошуки ідеалу // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. – 2009. – Вип. 46. – С. 175-179.

15. Усенко О. Японський компонент імагологічної проблематики творчості Кадзуо Ішігуро: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. Усенко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.

16. A Companion to the British and Irish Novel. 1945–2000 / ed. by B.W. Shaffer. – Oxford: Blackwell Publishing, 2005. – 583 p.

17. McHale B. Postmodernist Fiction / Brian McHale. – London & New York: Routledge, 1993. – 264 p.

18. Morace R. A. The Dialogic Novels of Malcolm Bradbury and David Lodge / Robert А. Morace. – Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1989. – 223 р.

19. Waugh P. Metafiction: The Theory and Practice of Self-conscious Fiction / Patricia Waugh. – London: Routledge, 2002. – 192 p.

20. Waugh P. The Harvest of the Sixties: English Literature and Its Background 1960-1990. – Oxford, 1995.

 

 

Вимоги до студента на іспиті:

 

1. Студент повинен прочитати не менше 5 художніх творів із запропонованого списку.

2. Студент повинен написати реферат на одну із запропонованих тем.

3. Студент повинен знати загальні тенденції та національні особливості розвитку англійської літератури к. ХХ – п. ХХІ століть.

4. Студент повинен уміти вирізняти специфічні особливості в еволюції творчості письменника; аналізувати композиційну будову, поетичні особливості, систему персонажів літературного твору.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных