Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Анның рН өзгермейді.
~Оксигемоглобиннің өкпеде түзілуіне қажетті факторлар –...

|жоғарғы рО2, төмен рСО2, әлсіз қышқылдық орта, төмен температура.+

|төмен рО2, төмен рСО2, төменгі температура, қышқылдық орта.

|жоғарғы рО2, жоғары рСО2, жоғары температура.

|жоғарғы рО2, қышқыл орта, төмен рСО2.

|төмен рО2,жоғарғы рСО2, төмен температура, сілті орта.

~Гемоглобиннің патологиялық туындыларына... жатады.

|карбоксигемоглобин, метгемоглобин+

|оксигемоглобин, карбгемоглобин

|карбгемоглобин, карбоксигемоглобин

|метгемоглобин, оксигемоглобин

|гликозилденген гемоглобин, карбгемоглобин

~ СО2 тікелей емес тасмалдануында... түрінде тасмалданады.

| KHCO3+

| HвN – COOH

| HвCO2

| МnCO3

| CaCO3

~... түзілуі АТФ-азаның белсенділігін арттырады және бұлшықет жиырылуына қажетті энергияның бөлінуін іске асырады.

| Актиномиозиннің +

| Са-дің миозинмен комплексінің

| Са-дің актинмен комплексінің

| Са-дің глобулинмен комплексінің

| Актиннің бос түрінің

~ Бұлшықетте энергия көзі ретінде... пайдаланылады.

| АТФ+

| креатинин

| креатин

| АМФ

| АДФ

~Миофибрилдің жиырылғыш ақуыздарына... жатады.

| миозин және актин+

| тропомиозин, тропонин

| нуклеопротеидтер

| коллаген, эластин

| миоглобин

~Бұлшықет ұлпасында АТФ... ресинтезделінеді.

| креатинфосфаттан+

| фосфопиридоксалдан

| казеиннен

| фосфолипидтерден

| гексозофосфаттардан

~ Несептің қалыпты компоненттері болып... табылады.

| креатинин, несеп қышқылы+

| аминқышқылдары, ақуыздар

| ақуыз, несеп қышқылы

| несеп қышқылы, глюкоза

| ақуыз, мочевина, креатин.

~ Несептің қалыпты жағдайдағы түсі... пигментінің болуына байланысты.

| стеркобилин+

| урохром

| билирубин

| уробилин

| Нв

~Несептің патологиялық компоненттеріне... жатады.

| кетонды денелер, глюкоза, билирубин, қан+

| глюкоза, билирубин, несеп қышқылы, аминқышқылдары

| глюкоза, билирубин, мочевина, аминқышқылдары, қан

| билирубин, мочевина, аминқышқылдары, кетонды денелер, эритроциттер

| мочевина, липидтер, кетонды денелер, несеп қышқылы, эритроциттер

~Гемоглобинурияны гематуриядан... ажыратуға болады.

| тек несептің тұнбасын микроскоппен көру арқылы+

| тек бензидинді сынамамен

| спектроскоп көмегімен

| бензидин сынамасы және несептің тұнбасын микроскоппен көру арқылы

| несептің түсімен

~ Дәнекер ұлпасының жасушааралық заттарына... жатады.

| коллаген, гликозаминогликан

| альбумин, глюкоза

| ДНҚ, РНҚ

| глобулин, гликоген

| гистон, липидтер

~~ Сүйек ұлпасының арнайы ферменттері болып... табылады.

| сілтілік фосфатаза және пирофосфатаза+

| ҮКҚ айналымының ферменттері

| альдолаза және a-амилаза

| ЛДГ және АТФ-аза

| фосфолипаза және холестеролэстераза

~Сүйек ұлпасының минералды фазасының кристалдары –...

| гидроксиапатиттер.+

| хлорапатиттер.

| фторапатиттер.

| карбоапатиттер.

| стронций апатиттер.

~Кальций мен фосфордың алмасуына реттеуші әсер ететін витамин –...

| 1,25 дигидроксикальциферол (кальцитриол).+

| кобаламин.

| ниацин.

| тиамин.

| фоль қышқылы.

~Вителиннің құрамында амин қышқылдардан басқа... болады.

|фосфор қышқылының қалдығы+

|РНҚ

|витаминдердің туындылары

|гем

|липидтік компонент

~Нағыз гликопротеиндердің простетикалық тобы... құралады.

|ретсіз көмірсулық компоненттерден+

|глюкозаминогликандардан

|липидтік компоненттерден

|темірден

|нуклеин қышқылдарынан

~Ферменттік реакциялардың жылдамдығына... әсер етпейді.

|ферменттің молекулалық массасы+

|рН орта

|субстрат саны

|фермент саны

|температура

~Пируваткиназа ферменті... класына жатады.

| лигаза +

| трансфераза

| гидролаза

| оксидоредуктаза

| изомераза

~Тыныс алу ферменттері...класына жатады.

| оксидоредуктаза+

| гидролаза

| трансфераза

| лигаза

| изомераза

~НАДФ коферменті... реакциясына қатысады.

| сутекті тасымалдау+

| трансаминдену

| декарбоксилдену

| ацилдену

| карбоксилдену

~... - тотығу- тотықсыздану реакцияларын катализдейтін ферменттер класы.

| Оксидоредуктазалар+

| Лиазалар

| Гидролазалар

| Трансферазалар

| Лигазалар

~Ингибитор әсер ету эффективтілігіне субстрат концентрациясы әсер ететін ингибитор түрі:

| бәсекелес+

| бәсекелес емес

| бәсекесіз

| қайтымсыз

| спецификалық

~Мультиферменттік комплекс-...

| бір субстратқа белгілі бір ретпен әсер етіп, ұқсамаған бірнеше реакцияларды тездетеді.+

| әр түрлі субстраттарға әсер етеді, бірақ катализдейтін реакция түрі бірдей.

| субстраттық концентрациясына тәуелсіз әсер етеді.

| реакцияның соңғы өнімдеріне кіреді.

| ауыр металлдар тұздармен тежелмейді.

~Ферменттің аллостерлік орталығы – бұл …

| активаторлар және ингибиторлармен өзара әрекеттесетін, ферменттердің бетіндегі

функционалды топтардың жиыны.+

| апоферменттің коферменттің қосылу орны.

| субстратты қоршап, ұстап тұруға жауапты, ферменттердің бетіндегі функционалды

топтардың жиыны.

| субстратты қосып алу орны.

| субстраттың қайта түрленуіне жауапты, ферменттердің бетіндегі функционалды

топтардың жиыны.

~Қанықпаған май қышқылдарына... қышқылы жатады.

| стеарин +

| арахидон

| линол

| линолен

| олеин

~ Белсенді май қышқылдарының цитозольден митохондрияның ішкі мембранасына өтуі... механизммен іске асады.

| карнитин+

| гемоглобин

| малонил

| ацетил-КоА

| коллаген

~Изоферменттердің ұқсастығының негізіне … жатады.

|катализдейтін реакцияның типі+

|орналасу жері

|бірінші реттік құрылысы

|молекулалық салмақ

|ингиберлеу механизмі

~Бұлшық етте кездесетін негізгі ЛДГ жатады:

|ЛДГ5.+

|ЛДГ2.

|ЛДГ3.

|ЛДГ4.

|ЛДГ1.

~Жәй және жеңілдетілген диффузия … іске асады.

|концентрацияның әр түрлілігінен+

|АТФ энергиясын шығындау арқылы

|молекула заряды арқылы

|АТФаза көмегімен

|ионды сорғыштардың арқасында

~ Субстратты тотықтыратын аэробты дегидрогенеза...

|ФАД құрамды фермент.+

|Цитохромоксидаза.

|НАДФ құрамды фермент.

|тиамин құрамды фермент.

|убихинон құрамды фермент.

~Тыныс алу тізбегінде оттегін активтейтін фермент... жатады.

|цитохром А3 +

|НАД ДГ

|цитохром С1

|ФАД ДГ

|убихинон Q

~Тотығу-тотықсыздану реакцияларына... жатпайды.

|СО2 бөліну +

|электрон және протондары бөлу

|оттегіні қосу

|сутекті тасымалдау

|электрондары жоғалту

~С витамині басқаша... қышқылы деп аталады.

| аскорбин +

| фоль

Параминобензой

| пангам

| липой


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных