Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Контрольна робота №2
Контрольна робота №1

 

1. Методика розрахунку необхідної фінансової потреби

Задача.

За даними балансу підприємства на початок планового періоду залишок грошових коштів на поточному рахунку склав 86,5 тис.грн. Обсяг реалізації продукції за звітний період - 692 тис.грн. В плановому періоді передбачається довести обсяг реалізації продукції до 1040 тис.грн. Залишок грошових коштів в плановому періоді не змінюється. Визначити суму грошових коштів, яка вивільнюється в результаті прискорення обертання грошових коштів.

 

3. Тест 1 Термін «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що в перекладі означає:

а) розмежування (розподіл) явища або предмета на елементи для вивчення їх як частин цілого;

б) об'єднання окремих складових явища або предмета, виявлення зв'язків і залежності між окремими частинами;

в) порівняння окремих складових явища або предмета, виявлення різниці між окремими частинами.

 

Тест 2. Підприємство вважається неплатоспроможним якщо:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності ≤0,2;

б) коефіцієнт поточної ліквідності ≥2;

в) має низьке значення показника фінансового левериджа;

г) коефіцієнт забезпеченості власними коштами має значення, ≤0,1

 

Тест 3. Предметом фінансового аналізу підприємства є...

1. Майно та капітал підприємства.

2. Основні та оборотні кошти підприємства.

3. Прибуток та цінні папери підприємства.

4. Фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.

5. Фінанси підприємства.

 

Контрольна робота №2

 

1. Аналіз показників грошового потоку

Задача.

 

Розрахувати обертання поточних активів, тривалість оборотності поточних активів, величину додатково залучених коштів на підставі наступних даних:

 

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення
1.Чистий обсяг реалізації, тис.грн. Х   -
2.Середньорічна вартість поточних акти­вів, тис.грн.   Х     -
3.Обертання поточних активів, раз 1,952 Визначити Визначити
4.Тривалість обороту поточних активів, днів   184,4   визначити   визначити

 

3. Тест 1. Фінансовий аналіз відноситься до:

а) аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

б) аналізу фінансової діяльності підприємства;

в) аналізу виробничого обліку;

г) аналізу бухгалтерської звітності.

 

Тест 2. До припливу коштів від фінансової діяльності відносяться:

а) дивіденди, відсотки від інвестицій;

б) капітальні вкладення;

в) повернення короткострокових банківських кредитів і позик;

г) цільове фінансування.

 

Тест 3. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства - це...

1. Аналіз відносних показників.

2. Факторний аналіз.

3. Аналіз платоспроможності.

4. Аналіз кредитоспроможності.

5. Порівняльний аналіз.

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных