Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Лук’яненка Дмитра Івановича

 

Актуальність і доцільність проведеного дослідження для установи. Формування доходної частини бюджету органів Пенсійного фонду України на сучасному етапі характеризується низкою проблем та, відповідно, потребує оптимізації структури та пошуку додаткових джерел фінансування. У зв’язку з чим обрана тема дипломної магістерської роботи є актуальною та представляє певний практичний інтерес для пенсійних структур.

Наявність самостійних розробок автора роботи. Студентом у роботі проведено глибоке дослідження питань, які стосуються сучасних основ формування доходів Пенсійного фонду України. Зокрема, розглянуто сутнісні та структурні складові доходів установи на різних рівнях організації, самостійно визначено зміст та елементи механізму правового регулювання діяльності Пенсійного фонду України. У процесі дослідження проведено комплексний аналіз формування та використання доходів територіального управління Пенсійного фонду, у тому числі за допомогою розрахунку авторських показників. Досліджено середовище формування доходів Пенсійного фонду України в сучасних умовах за різними аспектами. За результатами аналізу розроблено рекомендації з удосконалення процесу формування доходів Пенсійного фонду України та розвитку пенсійного страхування населення в цілому.

Найбільш суттєві наукові результати дипломної роботи. Аналіз окремих положень дипломної магістерської роботи дозволило визначити такі новітні наукові результати автора. Удосконалено понятійний апарат у сфері пенсійних відносин, який може бути рекомендований для закріплення на законодавчому рівні. Окрім того, значимими є розробка власної методики оцінки ефективності формування доходів органами Пенсійного фонду України та отримані результати економіко-математичного моделювання. Окрім того, студентом визначено комплекс заходів щодо поліпшення сучасної системи пенсійних відносин в Україні.

Рівень обґрунтованості висновків і рекомендацій, зроблених в роботі. Усі висновки, зроблені студентом в процесі дослідження, є обґрунтованими, конкретними і відповідають реальному стану діяльності установ Пенсійного фонду України в сучасних умовах.

Рекомендація до захисту дипломної роботи в Державній екзаменаційній комісії університету і загальна оцінка її виконання. Представлена дипломна магістерська робота Лук’яненка Дмитра Івановича відповідає встановленим вимогам та рекомендується до захисту у ДЕК за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Дипломна магістерська робота заслуговує на високу оцінку.

 

Рецензент:

Начальник Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька     ____________________ підпис, печатка   Л.О. Юдіна  
     

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Разделы Польши (1772, 1793, 1795). | 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных