Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Інформаційне забезпечення
Опис документації:

4.4.1. Накладна- це документ, в якому фіксується прибуття товару на склад від постачальника, з відповідними полями.

 

НАКЛАДНА № ___________

 

«___» _____________ 200__ р.

 

Відпущено: ________________________________________________________ Одержано: ________________________________________________________ Через: ____________________________________________________________ Довіреність: Серія ________ № ______________ від «___» ________ 200__ р.

 

Найменування Один. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ  

 

Всього відпущено _______________________________________ найменувань

на суму ___________________________________________________________

_________________ грн. ______ коп., в т.ч. ПДВ = __________________ грн.

__________________________________________________________________

 

 

Відпустив _________________ Одержав ________________

 

Рис.6 Накладна.

 

На рис.6 зображена накладна у вигляді документа, вона має такі поля:

· Номер накладної;

· Дата;

· Постачальник;

 

· Код товару;

· Назва товару;

· Ціна;

· Кількість;

· Сума;

4.4.2. Замовлення- це документ, який складається для замовлення товару постачальника, має такі поля:

· № документа;

· дата документа;

· замовник;

· Дата доставки;

· код товару;

· одиниця виміру;

· ціна;

· кількість;

4.4.3. Внутрішня накладна- це документ, який фіксує переміщення товару від складу до торгівельної зали.

 

 

 

ВНУТРІШНЯ НАКЛАДНА № _________

 

«___» _____________ 200__ р.

 

Найменування Один. Кількість Ціна Сума Код товару
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ    

 

Всього відпущено __________________________________________________ найменувань

на суму ______________________________________________________________________

____________________ грн. ____________ коп., в т.ч. ПДВ = _____________________ грн.

_____________________________________________________________________________

 

Відпустив _________________ Одержав ________________

 

Рис.7 Внутрішня накладна.

 

На рис.7 зображена накладна у вигляді документа, яка має такі поля:

· № накладної;

· дата документа.

· код товару;

· одиниця виміру;

· кількість.

 

 

4.4.4. Акт списання- це документ, який засвідчує непридатний для продажу товар, який зберігається на складі.

 

АКТ СПИСАННЯ №__________

 

Код акта ___________

 

Код товару Найменування товару Кількість Ціна за од. Підстава
         
         
         
         
         
         
         
    Загальна сумма:    


Дата __________

Підпис комірника _____________

 

Підпис директора _____________

 

 

Рис.8 Акт списання товару.

 

На рис.8 зображено у вигляді документу акт списання товару, який має такі поля:

 

 

· № акта;

· дата документа;

· код товару;

· одиниця виміру;

· кількість;

· підстава;

4.4.5. Звіт про кількість товару на складі- складається для звітності діяльності магазину на певний момент:

· № звіту;

· дата документа;

· код товару;

· кількість;

· ціна;

4.4.6. Звіт про прийом товару- складається для звітності кожного прибуття товару на склад:

· № звіту;

· дата документа;

· постачальник;

· код товару;

· кількість;

· ціна;

4.4.7. Акт повернення- це документ, який фіксує повернення товару до постачальника в разі виявлення його пошкодження.

 

АКТ ПОВЕРНЕННЯ № ___________

 

«___ » _____________ 200__ р.

 

Одержано: ________________________________________________________________________ Повернено: _______________________________________________________________________ Через: ____________________________________________________________________________ Довіреність: Серія ________ № ______________ від «___» ________ 200__ р.

 

Найменування Один. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ Причина повернення
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ    

 

 

Всього повернено _________________________________________________________ найменувань

на суму _____________________________________________________________________________

__________________________ грн. ____________ коп., в т.ч. ПДВ = ______________________ грн.

____________________________________________________________________________________

 

  Відпустив __________________________ Одержав ______________________

 

Рис.9 Акт повернення товару до постачальника

 

На рис.9 зображений акт повернення товару у вигляді документа, має такі поля

· № акта

· дата документа;

 

· постачальник;

· причина повернення;

· код товару;

· ціна;

· кількість;

4.4.8. Звіт про продаж- документ про продаж товару за деякий термін:

· № звіту;

· дата документа;

· код товару;

· ціна;

· кількість;

4.4.9. Дозвіл на списання- документ, на підставі якого директор підтверджує списування товару:

· № документа;

· дата документа;

· код товару;

· одиниця виміру;

· кількість;

4.4.10. Дозвіл на повернення- документ, на підставі якого директор підтверджує повернення товару:

· № документа;

· дата документа;

· постачальник;

· причина повернення;

· код товару;

· ціна;

· кількість;

 

База данних системи та її опис(мал.10):

Рис.10 Схема даних магазину меблів

 

Схема даних магазину складається з десяти таблиць, які зв’язані між собою:

Акт повернення- таблиця, яка містить дані про всі акти повернення,має такі поля:

· Код акта; тип данних- числовий;

· Номер акта; тип данних- текстовий;

· Дата акта; тип данних- дата/час;

· Код постачальника; тип данних- числовий;

· Код накладної; тип данних- числовий;

· Код товара; тип данних- числовий;

Постачальник- таблиця, яка містить інформацію про всіх постачальників,

які надають свої послуги магазину та має такі поля:

 

· Код постачальника; тип даних – числовий;

· Назва; тип даних – текстовий;

· Номер ліцензії; тип даних – текстовий;

· Дата реєстрації в БД; тип даних – дата/час;

· Автомобіль; тип даних – текстовий;

· Номер авто; тип даних – текстовий;

· Власник; тип даних – текстовий;

· Адреса; тип даних – текстовий;

Товар по накладній- таблиця, яка містить детальну інформацію про товар, який прибув до складу від постачальника, має такі поля:

· Код накладної; тип даних - числовий;

· Код товару; тип даних - числовий;

· Назва; тип даних - текстовий;

· Кількість; тип даних - числовий;

· Ціна; тип даних - грошовий;

· Сума; тип даних - грошовий;

· Залишок; тип даних - грошовий;

Товар по внутрішній накладній- таблиця, яка містить детальну інформацію про товар, який прибув до торгового залу від складу, має такі поля:

· Код внутрішньої накладної; тип данних- числовий;

· Код накладної; тип данних- числовий;

· Код товара; тип данних- числовий;

· Назва; тип данних- текстовий;

· Кількість; тип данних- числовий;

· Ціна; тип данних- грошовий;

· Сума; тип данних- грошовий;

· Залишок; тип данних- текстовий;

Товар по акту повернення- таблиця, яка містить детальну інформацію про товар, який був повернений до постачальника, в результаті пошкодження. Має такі поля:

· Код акта; тип даних - числовий;

· Код постачальника; тип даних - числовий;

· Код накладної; тип даних - числовий;

· Код товару; тип даних - числовий;

· Назва; тип даних - текстовий;

· Кількість; тип даних - числовий;

· Ціна; тип даних - грошовий;

· Сума; тип даних - грошовий;

· Причина; тип даних - текстовий;

Внутрішня накладна- таблиця, яка містить інформацію про конкретну внутрішню накладну, має такі поля:

· Код внутрішньої накладної; тип данних- числовий;

· Номер внутрішньої накладної; тип данних- текстовий;

· Дата внутрішньої накладної; тип данних- дата/час;

Накладна- таблиця, яка містить інформацію про накладну, яка прибула до складу, має такі поля:

· Код накладної; тип данних- числовий;

· Номер документа; тип данних- текстовий;

· Дата документа; тип данних- дата/час;

· Код постачальника; тип данних- числовий;

Товар по чеку- таблиця, яка містить інформацію про проданий товар, має такі поля:

· Код чека; тип данних- числовий;

· Код накладної; тип данних- числовий;

· Код внутрішньої накладної; тип данних- числовий;

· Назва товару; тип данних- текстовий;

· Кількість; тип данних- числовий;

· Ціна; тип данних- грошовий;

· Сума; тип данних- грошовий;

Чек- таблиця, яка містить інформацію про проданий товар, має такі поля:

· Код чека; тип данних- числовий;

· Дата і час; тип данних- дата/час;

· Код товару; тип данних- числовий;

· Назва товару; тип данних- текстовий;

· Кільскіть; тип данних- числовий;

· Ціна; тип данних- грошовий;

Товар- таблиця, яка містить інформацію про товар , який знаходиться на складі. Має такі поля:

· Код товару;

· Назва;

· Кількість;

· Ціна;

· Дата привезення;


Робочий проект

1. Посібник оператора:

Посібник користувача «Директор»:

1.1.1. Щоб запустити програму потрібно натиснути на іконку програми у вигляді файлу MS Access 2003, яка має назву «ЕАІС Магазин меблів» (рис.11):

Рис.11 Зображення іконки.

 

1.1.2. Після запуску програми, з’явиться головне вікно для в ходу в програму(рис.12):

Рис.12 Вхід в систему.

 

1.1.3. При введенні логіну та пароля відкривається форма Директора (рис.13):

рис.13 АРМ Директора.

 

Посібник користувача «Менеджера»:

1.2.1. Щоб запустити програму потрібно натиснути на іконку програми у вигляді файлу MS Access 2003, яка має назву «ЕАІС Магазин меблів» (рис.14):

рис.14 Зображення іконки.

 

1.2.2. Після запуску програми, зявиться головне вікно для в ходу в програму(рис.15):

Рис.15 Вхід в систему.

 

1.2.3. При введенні логіну та пароля відкривається форма Менеджера (рис.16):

Рис.16 АРМ Менеджера.

 

 

Посібник користувача «Комірник»:

1.3.1. Щоб запустити програму потрібно натиснути на іконку програми у вигляді файлу MS Access 2003, яка має назву «ЕАІС Магазин меблів» (рис.17):

Рис.17 Зображення іконки.

 

1.3.2. Після запуску програми, зявиться головне вікно для в ходу в програму(мал.18):

Мал.18 Вхід в систему.

 

1.3.3. При введенні логіну та пароля відкривається форма для роботи Комірника (мал.19):

Мал.19 АРМ Комірника.

 

2. Посібник програміста:

Можливості зміни:

Паролю доступу для кожного користувача (рис.20):

Рис.20 Зміна пароля.

 

Редагування форм рис.21, рис.22 :

Рис.21 Вибір конструктора форм

 

Рис.22 Редагування форми

 

 

2.1.3Редагування властивостей форми (рис.23):

Рис.23 Редагування властивостей форми

3. Еталон програми:

Програма міститься на оптичному диску, та є дуже проста в експлуатації і користуванні.

4. Опис контрольного прикладу:

Зайшовши в АРМ «Менеджера» змінимо дані в полі «Доставка» з «да» на «нет» в таблиці “Заказы” рис.24:

Рис.24. Зміна даних

 

 

Зайшовши з АРМу «Директор» ми побачимо зміни в полі «Доставка» рис.25:

Рис.25 Перегляд змін

На зображенні ми бачимо, що «Доставка» змінилася, а це означає, що система працює.

 


Висновок

Впровадження автоматизованих систем на підприємсві є кроком у майбутнє автоматизованих систем. Це корисне рішення для підприємства, яке спрямоване на високу продуктивність та швидкість оброблення інформації. Адже кожне підприємство прагне до збільшення прибутку, підвищення надання послуг.

В даному проекті був описаний процес автоматизації робочих місць магазину меблів, що має різні об’єкти, які займаються своїм призначенням, складаючи при цьому велику систему: магазин меблів.

Магазин займається продажем меблів для офісів, який вимагає високої кваліфікації працівників на різних рівнях, наприклад: користування ПК, даної системи, спілкування з клієнтами, які є об’єктом збуту товару з магазину. Це показує, що використання системи можливе при наявності кваліфікованих користувачів, які безпосередньо поліпшують фінансовий і продуктивний стан магазину.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных