Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Історія розвитку конституцій в Україні.
Конституція є основним законом життя держави. З нею пов'язане поняття конституціоналізму як політичної системи, що спирається на конституційні методи правління. Ідеї і принципи конституціоналізму фіксуються у конституціях та інших конституційних актах, які займають провідне місце у системі інших правових актів держави.

Першою Конституцією України є конституція Пилипа Орлика. Пам’ятками політико-правової думки українського народу є також статті та інші акти Б. Хмельницького. Першим актом, який безпосередньо започаткував національне конституційне право України, можна вважати ІV Універсал Української Центральної Ради (1918). Він політико-правовим чином сформував, проголосив Україну як незалежну, самостійну і суверенну державу. На основі Універсалу було розроблено цілий ряд документів українського ренесансу, зокрема Конституцію УНР 1918 р., яка хоч і не була введена в дію, однак стала своєрідним акумулятором традицій надбань українського правничого досвіду.
Варто зазначити, що тогочасний український конституціоналізм досить плідно використовував прогресивні надбання світового конституціоналізму. Проте цей період розвитку тривав недовго і був перерваний затвердженням Конституції УРСР 1919 р. Ця Конституція була своєрідною рецепцією, певною мірою дублікатом Конституції РРФСР 1918 р., у сукупності з якою вона стала основним джерелом українського радянського державного права; хоча про дійсно національне конституційне право в Україні не могло бути й мови ні за формою, ні за змістом (тогочасна Україна була квазідержавою, право якої за змістом було декларативним, політичним, формальним). Панування радянської концепції конституціоналізму було припинено з прийняттям в 1990 р. Декларації про державний суверенітет та Акта проголошення незалежності України в 1991 р. Ці документи стали віхою, яка започаткувала народження нового українського права.

Прийнята у 1996 р. і нині чинна Конституція України закріпила політико-правовий статус України як суверенної, демократичної, соціальної і правової держави. В Основному Законі широко відображені права і свободи людини і громадянина. Конституція передбачила принцип верховенства права і поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Нею визначені структура і повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, прокуратури і органів правосуддя України, територіальний устрій і система місцевого самоврядування України.
Конституція України є визначальним фактором сучасного українського конституціоналізму. Вона стала основою стабільності суспільства, політико-правовою засадою подальшого розвитку державності й правової системи України.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных