Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Экология мен тұрақты даму» пәні бойынша тест сұрақтары 1 страница
Мемлекеттік

аралық бақылау бағдарламасы

 

Экология мен тұрақты даму» пәні бойынша тест сұрақтары

гуманитарлық және пән аралық мамандандырылған топтарға және мамандықтарға арналған: 090100, 090800, 091000, 091100, 091200, 091500, 020100-022100, 520130-520430, 520630-522130

 

 

Кафедраның меңгерушісі:

Б.ғ.к., доцент Погосян Г.П.

 

Құрастырған:

аға оқытушы Нүркенова А.Т.

 

Беттер саны: 53

Тест тапсырмаларының саны: 318

 

Қарағанды, 2009

Мазмұны Тест саны
  І Тақырып.Экология ғылымы және оның дамуы мен қалыптасуы  
1.1. Экологияның ғылым ретінде анықтамасы, негізгі міндеттері мен әдістері.  
1.2. Экологияның қалыптасуының қысқаша тарихы.Экология ғылымының негізгі бөлімдері.  
2. ІІ Тақырып.Организм және тіршілік ортасы  
2.1. Дарақтар экологиясы – Аутэкология.Экологиялық факторлар, факторларға қатысты тірі организмдердің топтары, экология заңдары.  
2.2. Популяциялық экология – Демэкология.Популяциялардың динамикалық және статистикалық көрсеткіштері.  
2.3. Бірлестіктер экологиясы – Синэкология.Биоценоздар.Биогеоценоз құрылымы.Экожүйелер.  
  ІІІ Тақырып.Биосфера және табиғи ресурстар жүйесі  
3.1. В.И.Вернадскийдің Биосфера туралы ілімі.Биосфераның қасиеттері.Биосфера түзуші заттар: тірі, негізді, бионегізді және биогенді заттар.  
3.2. Табиғи ресурстар және табиғатты тиімді пайдалану  
4. ІV Тақырып.Табиғатты қорғау негіздері  
4.1. Табиғат ортасының ғаламдық ластануы және табиғатты қорғау негіздер  
4.2. Қазіргі заманғы әлеуметік экологиялық мәселелер  
5. Тұрақты даму тұжырымдамасы  
5.1. Тұрақты даму концепциясы.Қазақстан Республикасының қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы заңы.Ерекше қорғауға алынған аймақтар.  
5.2. Тұрақты дамудың қамтамасыз ету бойынша ынтамақтастық  
  Барлығы:  

 

1. Экология пәні нені оқытады:

A) Өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрамы.

B) Жануарлардың ішкі және сыртқы құрамы.

C) Адамның сыртқы ортаға әсері.

D) Адам организмінде болып жататын физиологиялық процесс.

E) Микроорганизмдердің құрлысы мен генетикалақ ерешеліктері.

 

2. Экология қандай жүйелерді оқытады:

A) Генетикалық және жасушалық.

B) Жасушалық және популяциялық.

C) Популяциялық және экожүйелік.

D) Экожүйелер мен органдардың жүйесі.

E) Экожүйе мен генетикалық.

 

3. Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді:

A) Зерттеу объектілерінің көлеміне қарай.

B) Зерттеу пәндерге қатысты.

C) Орта мен компонентке қатысты.

D) Адам экологиялық жүйесіне.

E) Уақыт факторы бойынша.

 

4. Экология биология ғылымдарының қай класына жатады:

A) Комплекстік.

B) Жалпы.

C) Меншікті.

D) Антропологиялық.

E) Зоологиялық.

 

5. Экологияның қай бөлімі бірлестіктерді оқытады:

A) Аутэкология.

B) Синэкология.

C) Демэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экоология.

 

6. Экология терминін кім ұсынды:

A) Аристотель.

B) Геккель.

C) Дарвин.

D) Вернадский.

E) Сукачев.

 

7. Қорықтардың ұймдастырылуы келесі фактор түріне жатады:

A) Абиотикалық.

B) Антропогендік.

C) Биотикалық.

D) Лимиттік.

E) Жүргізуші.

 

8. Ғаламдық экология оқытады:

A) Дарақ экологиясын.

B) Популяциялық экологияны.

C) Бірлестіктер экологиясын.

D) Биосфераны.

E) Ландшафты.

 

9. Экологияның қай бөлімін тұтас ландшафты зерттейді:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Географиялық.

E) Ғаламдық.

 

10. Экологияның келесі көрсеткіштеріне қарап микорорганизмдер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар экологиясына жатқызамыз:

A) Объектілер зерттеу көлеміне қарсы.

B) Зерттелетін пәндерге қатысты.

C) Компоненттері мен айналасына қарап.

D) Адам экологиясына қатысты.

E) Уақыт факторына қатысты.

 

11. Экологияның келесі бөлімі түр ішілік қарым – қатынасты зерттейді:

A) Ауэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.

 

12. Экологияның келесі бөлімі түр аралық қарым – қатынасты зерттейді:

A) Ауэкология.

B) Дэмэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.

 

13. Уақыт факторына байланысты экология келесі бөлімдерге бөлінеді:

A) Аутэкология мен синэкология.

B) Аутэкология мен дэмэкология.

C) Дэмэкология мен синэкология.

D) Тарихи және эволюциялық.

E) Әлеуметтік және медициналық.

 

14. Адам экологиясы келесі бөлімдерге бөлінеді:

A) Аутэкология мен синэкология.

B) Аутэкология мен дэмэкология.

C) Дэмэкология мен синэкология.

D) Тарихи және эволюциялық.

E) Әлеуметтік және медициналық.

 

15. Жануарлардың жарық шығару қабілетін атайды:

A) Жарық люминисценсия.

B) Биолюминисценсия.

C) Термолюминисценсия.

D) Гигролюминисценсия.

E) Ксеролюминисценсия.

 

16. Ормандарды шабу келесі экологиялық факторға жатады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Шектеулі.

E) Алдыңғы.

 

17. Экологияның қай саласы популяцияларды зерттейді:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.

 

18. Экология өзінің дамуында неше кезеңнен өтті:

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

 

19. Өсімдіктер экологиясының негізін қалаған ғалым:

A) Геккель.

B) Гумбольдт.

C) Дарвин.

D) Иогансен.

E) Рулье.

 

20. Жануарлар экологиясының негізін қалаған ғалым:

A) Геккель.

B) Гумбольт.

C) Дарвин.

D) Иогансен.

E) Рулье.

 

21. Экологияның өзіндік әдістеріне жатады:

A) Химимялық талдау.

B) Радиация мөлшерін анықтау.

C) Далалық зерттеулер.

D) Микроскопиялық зертеулер.

E) Математикалық талдау.

 

22. Коацерваттарды тірі организмдерге жатқызбаймыз, өйткені:

A) Оларда қоректену үрдісі жоқ.

B) Бойы жоқ.

C) Өзін-өзі қалыптастыруға қабілетсіз.

D) Зәр шығару процесінің жоқтығы.

E) Қозғалысқа қабілеттілігі.

 

23. Жерде тіршіліктің пайда болуының II-ші кезеңі анықталады:

A) Неорганикалық қосылыстардан органикалық заттың синтезделуімен.

B) Неорганикалық заттың органикалық заттан синтезделуімен.

C) Көбею процессінің пайда болуымен.

D) ДНҚ және РНҚ синтезімен.

E) Коацерваттардың пайда болуымен.

 

24. Жерде тіршіліктің пайда болуының ІІІ-ші кезеңі анықталады:

A) Неорганикалық заттардан органикалық заттың биологиялық емес синтезімен.

B) Органикалықтан органикалық емес заттар биологиялық емес синтезбен.

C) Коацерват түзілуімен.

D) Көбею процесінің пайда болуымен.

E) Коацерват бұзылуыменен.

 

25. Өсімдіктердің тіршілік формасының аталуы:

A) Гүлділер мен қыналар.

B) Жабық және ашық тұқымдылар.

C) Папоротник пен мүктер.

D) Шөптер мен ағаштар.

E) Саңырауқұлақтар мен қыналар.

 

26. Тіршіліктің алғашқы пайда болуында түзілген заттар:

A) Неорганикалық.

B) Органикалық.

C) ДНҚ және РНҚ.

D) Вулканнан бөлінген газдар.

E) Су және минералды тұздар.

 

27. Планктон – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Белсенді қозғалатын ағзалар.

C) Суда белсенді қозғалмайтын ағзалар.

D) Судың қалың қабатындағы барлық ағзалар.

E) Судың үстіңгі қабатындағы ағзалар.

 

28. Геоксендерге келесі дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша мекен ретінде пайдаланатындар.

B) Топырақта үнемі тіршілік ететіндер.

C) Өмірінің бір кезеңінде топырақта тіршілік ететіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде, екінші бөлігін су астында өткізушілер.

E) Су қабатын мекендейтіндер.

 

29. Плейстонға келесі дарақтар жатады:

A) Ауа ағыны мен бәсең тасымалданушылар.

B) Топырақта тұрақты мекен етушілер.

C) Су қабатын мекендейтіндер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілетсіздер.

D) Денесінің бір бөлігі су бетінде, ал екінші бөлігі суда кездесетіндер.

E) Су қабатын мекендейтіндер және онда активті орын ауыстыруға қабілеттілер.

 

30. Жануарлар мен өсімдіктердің негізгі мекен ету орта факторы және өмір сүру формасына байланысты бейімделуінің морфологиялық типі аталады:

A) Адаптациялық форма.

B) Локальды форма.

C) Тіршілік (өмірлік) формасы.

D) Формалардың әртүрлілігі.

E) Экологиялық қуыс.

 

31. Нектон – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Судың қалың қабатында белсенді қозғалатын дарақтар.

C) Судың қалың қабатында бәсең түрде қозғалатындар.

D) Судың барлық қабатын мекендеушілер.

E) Судық жоғарғы бетін мекендеушілер.

 

32. Бентос – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Судың қалың қабатында белсенді қозғалатын дарақтар.

C) Судың қалың қабатында бәсең түрде қозғалатындар.

D) Судың барлық қабатын мекендеушілер.

E) Судық жоғарғы бетін мекендеушілер.

 

33. Дайын органикалық затпен қоректенетін организмдер:

A) Автотрофтылар.

B) Гетеротрофтылар.

C) Продуценттер.

D) Хемотрофтылар.

E) Фототрофтылар.

 

34. Геобионттарға келесі дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша пана ретінде мекендейтіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Тіршілік циклының бір бөлігін топырақта өткізетіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер.

 

35. Планктонға келесі дарақтар жатады:

A) Топырақта уақытша тіршілік ететіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Су қабатын мекендеушілер және белсенді қозғалуға қабілетсіздер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер және белсенді қозғалуға қабілеттілер.

 

36. Эукариоттарға келесі организмдер жатады:

A) Ядроға дейінгілер.

B) Автотрофтылар.

C) Гетеротрофтылар.

D) Нағыз ядролылар.

E) Фототрофтылар.

 

37. Геофилдерге келесі дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша пана ретінде мекендейтіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Өмірінің бір кезеңінде топырақта тіршілік ететіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер.

 

38. Аэропланктонға жататын дарақтарды көрсетіңіз:

A) Ауа ағысымен бәсең тасымалдануышылар.

B) Топырақты тұрақты мекен етушілер.

C) Су қабатын мекендеушілер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілетсіздер.

D) Өмірінің бір бөлігін суда қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілеттілер.

 

39. Ағзалық ортада келесі даралар тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геоксендер.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Бентос пен пелагос.

 

40. Келесі даралар топырақта тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геоксендер.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Бентос пен пелагос.

 

41. Келесі даралар жер беті-ауа ортасында тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геоксендер.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Аэропланктон.

 

42. Келесі даралар топырақта тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геобионттар.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Бентос пен пелагос.

 

43. Қандай орта температураның, жарықтың және ылғалдылықтың өзгерісімен сипатталады:

A) Организмдік орта.

B) Топырақ ортасы.

C) Жер беті–ауа ортасы.

D) Су ортасы.

E) Ауа ортасы.

 

44. Экологияның келесі бөлімі абиотикалық факторлардың ағзаларға әсерін зерттейді:

A) Ауэкология.

B) Дэмэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.

 

45. Қызыл кітапты ұйымдастыруды қай факторға мысал ретінде алуға болады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Экологиялық емес.

E) Абиотикалық және биотикалық.

 

46. Мекен ету ортасына керекті элементтер жиынтығы:

A) Орта.

B) Тіршілік жағдайы.

C) Биотоп.

D) Экологиялық фактор.

E) Биогеоценоз.

 

47. Тірі организмдер жүйесіндегі негізгі құрылымдық бірлікті атаңыз:

A) Ген.

B) Дара.

C) Геном.

D) Түр.

E) Популяция.

 

48. Жоғарғы температураның ауытқуына шыдамайтын организмдерді атайды:

A) Эврибионт.

B) Пластикалық.

C) Эвритермді.

D) Стенофонт.

E) Стенотермді.

 

49. Келесі организмдер көлеңке сүйгіш организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.

 

50. Температура тербелісіне шыдамды организмдерді атаңыз:

A) Эвритермді.

B) Стенотермді.

C) Эврифотты.

D) Стенофотты.

E) Эвригигробионтты.

 

51. Өндірістік мекемелердің шуын жатқызуға болады:

A) Абиотикалық факторға.

B) Биотикалық факторға.

C) Антропогенді факторға.

D) Кезеңді факторға.

E) Уақыт факторына.

 

52. Тірі организмдерді қоршаған табиғат бөлшегі және оларға тікелей немесе жанама әсерлері дегеніміз:

A) Өмір сүру жағдайы.

B) Биотоп.

C) Экологиялық фактор.

D) Биоценоз.

E) Орта.

 

53. Өсімдіктердің өсіп-дамуына әсер ететін топырақтың минералды құрамы келесіге жатады:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогендік фактор.

D) Биотикалық және антропогендік фактор.

E) Экологиялық емес.

 

54. Экологиялық факторлар бұл:

A) Қоршаған ортаның қажет элементтер жиынтығы.

B) Ағзаға әсер ететін ортаның жеке элементтері.

C) Табиғат бөлшегі, қоршаған ортаның тірі ағзалары.

D) Табиғи ресурстар.

E) Экологиялық қуыс (ниша).

 

55. Транспирация дегеніміз:

A) Мұхиттың жоғарғы бөлік суының булануы.

B) Судың өсімдік арқылы биологиялық булануы.

C) Органикалық заттардың пайда болуы.

D) Биогенді элементтер айналымы.

E) Өсімдік арқылы органикалық заттардың синтезделуі.

 

56. Тірі ағзалардың бір-біріне әсер етуін атайды:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогендік және биотикалық фактор.

D) Антропогендік және абиотикалық фактор.

E) Биотикалық және абиотикалық фактор.

 

57. Температураның әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі:

A) Эвритермді, стенотермді.

B) Жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.

C) Гигрофильді, мезофильді, ксерофильді.

D) Жылусүйгіштер, жарықсүйгіштер.

E) Жарықсүйгіштер, көлеңкесүйгіштер, көлеңкеге төзімділер.

 

58. Жарықтың әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі:

A) Эвритермді, стенотермді.

B) Жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.

C) Гигрофильді, мезофильді, ксерофильді.

D) Жарықсүйгіштер, жылусүйгіштер.

E) Жарықсүйгіштер, көлеңкесүйгіштер, көлеңкеге төзімділер.

 

59. Жарықтың тәуліктік ауысымы жатады:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогендік фактор.

D) Экологиялық емес.

E) Фондық.

 

60. 1977 жылы К.Мёбиус келесі ұғымдардың бірін енгізген:

A) Экожүйе.

B) Биоценоз.

C) Биогеоценоз.

D) Агроценоз.

E) Биотоп.

 

61. Даралардың қорекке бәсекелесуін мына фактордың мысалы ретінде қарастыруға болады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Мүлдем экологиялық емес.

E) Абиотикалық және биотикалық.

 

62. Келесі организмдер жарық сүйгіш организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Гелиофиттер.

E) Криофилдер.

 

63. Келесі организмдер толықтай дерлік суға батып жатады:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Гидрофиттер.

 

64. Келесі өсімдіктер өз денесіне ылғалдылықты жинамайды:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Суккуленттер.

E) Склерофиттер.

 

65. Келесі организмдер суыққанды организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Пойкилотермді.

D) Гомойотерді.

E) Криофилдер.

 

66. Келесі организмдер суықсүйгіш организмдер болып табылады:

A) Криофилдер.

B) Термофилдер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Сциофиттер.

 

67. Температураның белгілі бір аумағына ғана шыдамды организмдер:

A) Эвритермдер.

B) Стенотермдер.

C) Эврифоттар.

D) Стенофоттар.

E) Эврибионттар.

 

68. Өсімдікті ылғалдылығы жағынан мынандай экологиялық топтарға бөледі:

A) Гидрофиттер, эвротермділер, стенотермділер.

B) Су сүйгіштер, жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.

C) Гигрофильдер, мезофильдер, ксерофилдер.

D) Гидробионттар, жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер.

E) Жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер, көлеңкеге шыдамдылар.

 

69. Келесі өсімдіктер өз денесіне ылғалдылықты жинайды:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Суккуленттер.

E) Склерофиттер.

 

70. Келесі организмдер қалыпты ылғалдылықты қалайды:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.

 

71. Экологиялық фактор белсенділігіне берілетін жағымсыз әсер:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Экологиялық тиімділігімен.

 

72. Жарық тербелісіне шыдамды организмдер аталады:

A) Эвритермді.

B) Стенотермді.

C) Эврифотты.

D) Стенофотты.

E) Эврибионтты.

 

73. Толеранттылық– бұл организмдердің:

A) Тіршіліктің өзгеріс жағдайларына төтеп беруі.

B) Жаңа жағдайларға бейімделуі.

C) Локальдық формаларды түзуі.

D) Қолайлы жағдайларға бейімделуі.

E) Оптимальды жағдайларға бейімделуі.

 

74. Қандай жағдай болмасын түрлердің орта фактор көрсеткішіне бейімделушілігін атайды:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Экологиялық икемділік.

 

75. Экологиялық аз төзімді организмдер аталады:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Лимиттеуші.

 

76. Экологиялық төзімді организмдерді атаңыз:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Лимиттеуші.

 

77. Ағзалардың тіршілігіне қолайлы экологиялық фактордың қарқындылығы аталады:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионт.

D) Стенобионт.

E) Экологиялық пластикалық.

 

78. Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:

A) Фотосинтез.

B) Жасушалардың өсуі.

C) Жасушалардың көбеюі.

D) Биолюминисценция.

E) Өсімдіктердің тозаңдануы.

 

79. Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:

A) Фотопериодизм.

B) Жасушалардың өсуі.

C) Жасушалардың көбеюі.

D) Биолюминисценция.

E) Өсімдіктердің тозаңдануы.

 

80. Келесі организмдер денесінің төменгі бөлігімен суда орналасады:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Гидрофиттер.

 

81. Келесі организмдер жылусүйгіш организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.

 

82. Келесі организмдер жылықанды организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Пойкилотерді.

D) Гомойотермді.

E) Криофилдер.

 

83. Келесі организмдер тіршілік ортасында жоғары ылғалдылықты қалайды:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Гидрофиттер.

 

84. Келесі организмдер ылғалдылықтың тапшылығына не аз мөлшеріне шыдайды:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.

 

85. Демэкология зерттейтін бөлім:


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных