Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


СПИРТОВИЙ ГІДРОКСИЛ, БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ
1. Для ідентифікації спиртової групи в хімічній структурі лікарського засобу провізору-аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Оцтовою кислотою в присутності концентрованої сірчаної кислоти

B. Маркі

C. Фелінга

D. Амоніачним розчином нітрату срібла

E. 2,4-динітрофенілгідразином

 

2. Для ідентифікації спиртової групи в етанолі провізору-аналітику слід провести наступну реакцію:

A. *Йодоформну пробу

B. Мурексидну

C. Гідроксаматну

D. Нінгідринову

E. Легаля

 

3. Для ідентифікації спиртових груп в хімічній структурі лікарських засобів, що відносяться до групи багатоатомних спиртів, провізору - аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Гідроксидом міді (ІІ)

B. Мурексидом

C. Перманганатом калію

D. Розчином нітрату срібла

E. Хлоридом заліза (ІІІ)

 

СКЛАДНІ ЕФІРИ

1. Реакція заміщення лікарських препаратів, похідних складних ефірів, з гідроксиламіном супроводжується утворенням гідроксамових кислот. Який реактив необхідно додати провізору-аналітику надалі, щоб одержати видимий аналітичний ефект реакції (забарвлений продукт):

A. *Заліза (III) хлорид або міді нітрат в кислому с-щі

B. Натрію гідроксид

C. Анілін

D. Заліза (II) оксид

E. Кальцію карбонат

 

2. Для ідентифікації естрового угрупування в хімічній структурі лікарських засобів провізору- аналітику слід провести реакцію:

A. Гідроксаматну

B. Мурексидну

C. Таллейохінну

D. Нінгідринову

E. Утворення азобарвника

 

3. Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних ефірів , яка прийнята ДФ України:

A.*Утворення гідроксаматів заліза

B. Відновлення

C. Нітрування

D. Бромування

E. Окислення

 

4. Гідроксамова проба – це є загальний метод випробування лікарських речовин, які містять в молекулі:

A.* Складно-ефірну групу

B. Первинну аміногрупу

C. Фенольний гідроксил

D. Ендіольну групу

E. Амідну групу

ФЕНОЛИ

1. Для ідентифікації фенольної групи -ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Розчином хлориду заліза (ІІІ)

B. Сульфатною кислотою

C. Розчином гідроксиду амонію

D. Етанолом в присутності концентрованої сульфатної кислоти

E. Перманганатом калію

 

2. Для ідентифікації піридинового циклу провізору-аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом

A. *Ціанбромідним реактивом

B. Розчином аргентуму нітрату

C. Динатрієвою сіллю хромотропової кислоти

D. Хлороводневою кислотою

E. Розчином кобальту нітрату

 

3. Білитраст – рентгеноконтрастний засіб: Вкажіь реагент, за допомогою якого можна підтвердити наявність фенольного гідроксила в його молекулі:

A. *Розчин феруму (III) хлориду

B. Спиртовий розчин йоду

C.Розчин кислоти хлороводневої

D. Розчин йоду в калію йодиді

E. Розчин аргентуму нітрату

 

4. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Хлораміном або хлорним вапном в присутності амоніаку

B. Етанолом в присутності концентрованої сульфатної кислоти

C. Нінгідрином

D. Сульфатною кислотою

E. Перманганатом калію

 

5. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із реактивом:

A. *Маркі

B. Майера

C. Драгендорфа

D. Фоліна

E. Несслера

 

6. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *2,6- дихлорхінонхлорімідом

B. Сульфатною кислотою

C. Розчином сульфату міді (ІІ)

D. Розчином нітрату кобальту

E. Перманганатом калію

 

7. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Бромною водою

B. Фосфатною кислотою

C. Сульфатною кислотою

D. Перхлоратною кислотою

E. Баритовою водою

 

8. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію:

A. *Нітрозореакцію Лібермана

B. Пеллагрі

C. Таллейохінну

D. Легаля

E. Віталі-Морена

 

9. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Солями діазонію

B. Фосфатною кислотою

C. Солями лужноземельних металів

D. Концентрованою сульфатною кислотою

E. Солями амонію

 

10. Вкажіть, яку реакцію не можна використати для визначення фенольного гідроксилу:

A.*Гідроксамову

B. Естерифікації

C. З бромистою водою

D. Індофенольну

E. Азосполучення

 

ЛР – похідні п’ятичленних гетероциклів

1. Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії визначає кількісний вміст нітрофуралу. Який титриметричний метод кількісного визначення він може використати?

A. *Йодометрії

B. Алкаліметрії

C. Перманганатометрії

D. Нітритометрії

E. Аргентометрії

 

2. При конденсації заміщених малонових ефірів з сечовиною утворюються похідні:

A.* Піримідину

B. Піридазину

C. Піразолу

D. Піридину

E. Піразину

 

3. В контрольно-аналітичної лабораторії аналізується лікарська форма, містить антипірин. Який з перерахованих реактивів утворює з антипірином смарагдово-зелене забарвлення?

A. * Розчин натрію нітриту

B.Розчин натрію гідрокарбонату

C. Розчин натрію тіосульфату

D. Розчин натрію хлориду

E. Розчин натрію нітрату

 

4. Провізор-аналітик підтверджує наявність хлорид-іона в молекулі клофеліну реакцією з нітратом срібла. Утворений білий осад розчиняється в розчині:

A. *Аміаку

B. Кислоти азотної

C. Натрію нітрату

D. Формальдегіду

E. Натрію гідроксиду

 

5. У якості однієї з хімічних реакцій ідентифікації діетіламіда нікотинової кислоти є реакція виділення діетиламіна, який має характерний запах. Аналітик проводить цю реакцію при кип'ятінні досліджуваної речовини з розчином:

A. *Натрію гідроксиду

B. Срібла нітрату

C. Дифеніламіном

D. Дарію хлориду

E. Фенолфталеїну

 

6. Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип’ятив субстанцію з 2,4-динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке від додавання розчину лугу переходить у фіолетове, а потім в бурувато-червоне. В резудьтаті реакції утворюється похідне:

A.* Глутаконового альдегіду

B. Глюконового альдегіду

C. Глютамінового альдегіду

D. Гліоксалевого альдегіду

E. Гексанового альдегіду

 

7. При нагріванні фтивазиду з хлороводневою кислотою відчувається запах:

A. * Ваніліну

B. Амоніаку

C. Акролеїну

D. Оцтового альдегіду

E. Етилового ефіру оцтової кислоти

 

8. Якій лікарській речовині з групи барбітуратів відповідає хімічна назва 1-бензоїл – 5 – етил – 5 фенілбарбітурова кислота

A. *Бензонал

B. Барбітал

C. Фенобарбітал

D. Гексенал

E. Бензобаміл

 

9. Фторафур (Phtorafurum) використовується для лікування злоякісних пухлин шлунку та інших відділів шлунково-кишкового тракту. Однією з реакцій на його тотожність є визначення фторид-іону після попередньої мінералізації. Фторид--іон можна визначить по утворенню осаду реакцією з:

A. *Кальцію хлоридом

B. Амонію гідроксидом

C. Калію нітратом

D. Натрію карбонатом

E. Калію хлоридом

 

10. Атом фтору у фторурацилі відкривають після мінералізації за утворенням білого осаду з катіонами:

A.*Кальцію

B. Калію

C. Натрію

D. Літію

E. Амонію

 

11. В аптеці виготовлені порошки дибазолу з цукром. Який вид контролю здійснив аналітик, зваживши окремо 3 % від загальної кількості порошків?

A. *Фізичний

B. Органолептичний

C. Письмовий

D. Хімічний

E. Опитувальний

 

12. Для ідентифікації лікарських засобів, похідних бензодіазепіну згідно ДФУ після попереднього кислотного гідролізу використовують реакцію утворення

A. *Азобарвника

B. Ауринового барвника

C. Індофенольного барвника

D. Азометинового барвника

E. Поліметинового барвника

 

13. Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор- аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно приготувати?

A. *Тетрабутиламонію гідроксиду

B. Калію гідроксиду

C. Натрію гідроксиду

D. Амонію тіоціанату

E. Натрію метилату

 

14. Інд.ом при зворотному йодхлор- метричному методі кількісного визначення етакридину лактату є:

A. *Крохмаль

B. Тропеолін 00

C. Метиловий червоний

D. Бромтимоловий синій

E. Метиловий оранжевий

 

15. Піридин виявляє основні властивості, імідазол - амфотерні. Це обумовлено:

A.*Наявністю в молекулі імідазолу атомів азоту двох типів

B. Гібридизацією атомів азоту

C. Розмірами циклів

D. Взаємним впливом атомів азоту один на одного

E. Невідомими причинами

 

16. Положення 3 та 5 в молекулі піразолу рівноважні, це обумовлено:

A.* Прототропною таутомерією

B. Кето-енольною тауомерією

C. Лактам-лактамною таутомерією

D.Кільчато-ланцюговою таутомерією

E. Нітро-ацинітро таутомерією

 

17. Який з перелічених гетероциклів виявляє NH - кислотність?

A. *Пірол

B. Піридин

C. Піримідин

D. Піразин

E. Піридазин

 

18. Який з перелічених гетероциклів ацидофобен?

A. *Фуран

B. Тіофен

C. Піридин

D. Імідазол

E. Піразол

 

19. Молекула пурину включає кільця:

A. *Імідазолу та піримідину

B. Імідазолу та піридину

C. Імідазолу та піразину

D. Піразолу та піримідину

E. Піролу та піримідину

 

20. Кількісне визначення субстанції нітрофурану (фурациліну) проводять спектрофотометричним методом. Розрахувати кількісний вміст провізор–аналітик може, вимірявши:

А. *Оптичну густину

В. Показник заломлення

С. рН розчину

D. Кут обертання

Е. Температуру плавлення

 

21. Який із лікарських препаратів містить в своїй структурі залишок семикарбазиду:

A.*Фурацилін

B. Фурадонін

C. Фуразолідон

D. Фурагін

E. Фуросемід

 

22. Який із лікарських засобів володіє діуретичними властивостями?

A. * Фуросемід

B. Нітрофурал

C. Фурагін

D. Нітрофуратоїн

E. Фуразолідон

 

23. Антипірин та амідопірин можна відрізнити за допомогою реакції з

A. *Азотистою кислотою

B. Реактивом Маркі

C. Сульфатом заліза

D. Реактивом Фреде

E. Нітратною кислотою

 

24. Антипірин (Antipyrinum) використовується у якості болезаспокійливого, жарознижувального та протизапального засобу. Його визначають за реакцією утворення смарагдово-зеленого забарвлення при дії одного з приведених реактивів у присутності кислоти хлороводневої . Вкажіть його:

A. *Натрію нітрит

B. Натрію нітрат

C. Амонію карбонат

D. Калію сульфат

E. Кальцію нітрат

 

25. Виберіть метод, яким повинен провізор-аналітик кількісно визначити анальгін, титруючи його

A. *Розчином йоду до появи жовтого забарвлення
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных